Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Wie zijn wij

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit 8 personen uit alle wijken van de PGDAW.
Voorzitter              :   Tjeerd Waslander
Penningmeester   :   Jenny van Zalk-Attema
Secretaris             :   Arjan Wijnsma    email: 

lees meer »
 
Schenkingsovereenkomst Schenkingsovereenkomst

De vaste vrijwillige bijdrage die u jaarlijks toezegt aan de PGDAW kunt u aftrekken voor de inkomsten belasting. Wel geldt er dan een drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag  waardoor deze gift niet volledig aftrekbaar is.
 
Als u uw vrijwillige bijdrage betaalt via een periodieke gift dan geldt voor uw gift geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet er eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Protestantse Kerk Dokkum-Aalsum-Wetsens. U kunt daarvoor het op deze site beschikbare formulier gebruiken.

lees meer »
 
Overdracht St. Vituskerk te Wetsens Overdracht St. Vituskerk te Wetsens

In haar vergadering van 2 februari 2015 heeft de Algemene kerkenraad besloten om te proberen de St. Vituskerk  te verkopen en het College van Kerkrentmeesters daartoe de opdracht gegeven. Het College heeft  in haar vergadering van 13 april 2015 besloten om Makelaardij Reliplan de opdracht te geven om de St. Vituskerk te verkopen.  Dit heeft naast één serieuze aspirant koper ook een nieuw aanbod van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (St. AFT) opgeleverd.
In 2010 was de Stichting Alde Fryske Tsjerken (St. AFT) ook in beeld en moest (minimaal) € 150.000,- voor het instandhoudingsfonds worden betaald; reden waarom de PGDAW toen niet voor die mogelijkheid heeft gekozen.  Nu doet zich echter de situatie voor dat het instandhoudingsfonds voor ST. AFT wordt betaald door een nauw bij Wetsens betrokken familie die niet wil dat de St. Vituskerk aan een particulier wordt verkocht.

In een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 november 2015 heeft de Algemene Kerkenraad in meerderheid besloten om het bod van de particuliere partij af te wijzen en verder te gaan met  St. AFT. De volgende overwegingen speelden hierbij een rol:
·      Bij de St. AFT is er meer zekerheid  m.b.t. kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit voor de toekomst; dit was wel het meest belangrijke argument.
·      Overdracht aan St. AFT kost nu nog ongeveer € 20.000,-.

Op 2 december 2015 heeft het College aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken toestemming gevraagd om de St. Vituskerk over te dragen aan de St. AFT en daarvoor toestemming gekregen op 3 december 2015.
De besprekingen met  St. AFT zijn nu in een afrondend stadium en de verwachting is dat eind februari 2016 de overdracht kan plaatsvinden.
 

 
Actie Kerkbalans 2015 en….2014 Actie Kerkbalans 2015 en….2014

Erg blij zijn we dat we u op dit moment (8 juni 2015) kunnen melden dat de Actie kerkbalans   een toegezegd bedrag heeft opgeleverd van € 593.277,= . Dat is vergeleken met de vorige melding, vier weken geleden, weer € 1.656,=  méér. Daarvoor hartelijk dank aan die leden, die hun toezeggingsformulier de afgelopen weken alsnog hebben ingevuld. Heeft u uw formulier nog niet ingeleverd, dan kan dat uiteraard nog steeds bij het kerkelijk bureau.  In de begroting van de PGDAW  is een bedrag opgenomen van € 623.700,=.  Er is dus nog een “groot “ gat van € 30.423,=.

Bij dezen een oproep aan alle leden van de PGDAW om samen sterk te staan om dit gat te dichten, zodat veel dingen gerealiseerd kunnen worden. 

In Geandewei nr. 7  meldden we u dat niet alle toezeggingen van het jaar 2014 waren ontvangen.  Na een tweede herinneringsbrief aan deze  gemeenteleden , is de afgelopen maand nog een bedrag ontvangen van  € 645,10. We zijn hier blij mee.  Toch staat er nog  steeds € 3.896 open. 

Hieronder is aangegeven welk bedrag er  per wijkgemeente helaas nog niet is ontvangen over 2014:

Wijk 1: €   1.212,=
Wijk 2: €      577,=
Wijk 3: €   2.106,=

Ook nu weer de oproep aan die gemeenteleden, die hun bijdrage over 2014 nog niet hebben overgemaakt, om dat alsnog te doen. 

Wij houden u regelmatig op de hoogte van het verloop van zowel de Actie kerkbalans 2015 als het gelukkig steeds  kleiner wordende bedrag, dat over 2014 nog  moet worden overgemaakt.

Namens het College van kerkrentmeesters,

Werkgroep kerkbalans

 

 
 
 
 

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 22-04-2018 om 09.30
meer details

Vesper "Zingen op de terp" in de Grote Kerk
datum en tijdstip 22-04-2018 om 19.30
meer details

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.