Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk

Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020

Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum

Klik hier voor informatiegids 2017-2018

Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar .
Voor de koster, belt u: 06-12412053     
Adres: Grote- of Sint Martinuskerk Markt 2  9101LS Dokkum
            
                               

 
Sportkerk Sportkerk

 
Een afscheid

Een afscheid

In 1970 werd Margje van der Staal – Peterson gevraagd voor de Kinderkerk. Ze was in die tijd in opleiding voor kleuterleidster. Nu, achtenveertig jaar later neemt ze afscheid. Met Margje hadden we een gesprek over haar interesses en ervaringen.
 
Interesse in kinderen
 
Wat was Margjes motivatie om zoveel jaren kinderkerk werk te doen? Margje: “Zondag 3 december was mijn laatst bijeenkomst. “Komt u nu nooit meer terug?, vroeg één van de kinderen. Wat jammer!” De andere kinderen waren dat er helemaal mee eens. Zo'n reactie raakt me. Kinderen komen direct voor de dag met wat ze voelen en denken. Al heel vroeg spraken de spontane gedragingen van kinderen mij aan. Vanuit die spontaniteit kom ik bijna vanzelf tot contact met hen.  Contact wekt vertrouwen en dat is voor mij de basis van alle omgang; niet alleen met kinderen, maar met ieder mens. Dat heb ik altijd wel zo gevoeld. Eind lagere school werd ik door de hoofdmeester al gevraagd om jonge kinderen te begeleiden. En toen wist ik het al: ik word later juf. Ik ben nog juf op de basisschool en ik hoop dat nog enige tijd te blijven.”

lees meer »
 
KLEIN MAAR FIJN KLEIN MAAR FIJNVoor de maaltijd van januari hadden zich – deels kort tevoren – liefst zes mensen afgemeld: het stormde en af en toe regende het ook nog. Er was voor hen natuurlijk wel ingekocht, en deels ook voorbereid. Het gezelschap mocht dan nu wel klein zijn (al waren we  nog altijd met z’n zestienen), maar wat was het gezellig en wat hebben we lekker gegeten! Tot vreugde van de aanwezigen bleef er ook veel lekkers over, dus de bekende bakjes vonden gretig aftrek.
Wat was er dan zo lekker? Om te beginnen een heel aparte rodekoolsoep. Toen als hoofdgerecht kikkererwten met Thaise roerbak en falafel, boeuf bourguignon met peertjes en pittige appelmoes, en kabeljauw met tomaat en ricotta. Het toetje? Appelringen met aardbeienkwark en bosvruchten. De gasten waren veel met elkaar in gesprek en genoten zichtbaar van het eten. Dus: een kleiner gezelschap dan anders, maar het was fijn om zo samen te zijn! De kokers.

Volgende maand (7 februari, 17.30) mee-eten? U kunt zich inschrijven, naast de balie, in het Martinushuis. Welkom!

 
'Krystkuier' Protestantse wijkgemeenten Dokkum 'Krystkuier' Protestantse wijkgemeenten Dokkum


Foto's R. de Vries

Kerstavond, zondag 24 december: 'De Krystkuier' van de Kinderkerken en Kindernevendiensten van de Grote Kerk, De Herberg en de Fontein. Dit naar een idee en met hulp van Ruth Hanemaaijer. De kinderen van alle drie wijkgemeenten zijn uitgenodigd om aan de ‘belevingstocht' mee te doen. Bij de Evangelische Boekhandel konden andere belangstellenden een kaartje met een vermelde begintijd verkrijgen. Om 16. 00 uur gaat vanuit de Grote Kerk de eerste groep kinderen en begeleiders van start.

lees meer »
 
Een foto-impressie van voorbereiding en de viering Kerst van senioren Een foto-impressie van voorbereiding en de viering Kerst van seniorenKerstviering ouderen 2017
Dinsdag 19 december was de Grote Kerk vol met gezelligheid. Vanaf half vier stroomden veel van de ouderen in onze gemeente de kerk binnen, waar het lekker warm was. Zo’n 94 mensen hadden zich opgegeven. Maar door de gladheid op de voorafgaande zondag die voor valpartijen zorgde moest een aantal mensen verstek laten gaan. Evenals degenen die door ziekte, o.a. een virus in De Waadwente, niet konden komen. Iedereen werd voorzien van thee of koffie met wat lekkers. De viering zag er dit jaar wat anders uit dan voorgaande jaren. Het christelijk gemengd koor ‘Juliana’  uit Burdaard voerde een prachtige kerstcantate uit o.l.v. Joop de Jong. Jaren geleden had Joop deze cantate gecomponeerd en ook al eens uitgevoerd. De titel van de cantate is: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht”. In de donkere dagen voor kerst valt het donker van gemis en verdriet soms zwaar op ons. Heimwee naar wat niet meer is. Dan verlangen we naar licht. Met kerst vieren we de komst van het Licht naar deze wereld, de geboorte van Jezus. Daardoor konden we cantate afsluiten met het samen zingen van Psalm 118 “Dit is de dag die God deed rijzen, juicht nu en weest verblijd”. Er werd afscheid genomen van het koor en de ingrediënten voor de broodmaaltijd werden op tafel gezet. Er ontstonden mooie gesprekken en waar nodig hielpen mensen elkaar. Bij het afscheid nemen spraken veel mensen hun waardering uit voor het mogelijk maken elkaar op deze manier als gemeente te kunnen ontmoeten.

 
Een impressie van de Kerstfair in en rondom de Grote- of Martinuskerk op vrijdag 15 december Een impressie van de Kerstfair in en rondom de Grote- of Martinuskerk op vrijdag 15 december

 
Kinderkerk

Kinderkerk


Afgelopen zondag 10 december ging in 'Een boek vol verwachting' over 'zwaarden en ploegscharen'. De smid in Jeruzalem maakt van ploegscharen zwaarden. Dat was op de plaat op de standaard te zien. Waarom? De mensen in Jeruzalem verwachten oorlog. Jesaja wil het echter net andersom: van zwaarden ploegscharen maken. 
Ds. Hans Oosterhoff praatte met de kinderen over het werk van de smid. Want de smid is niet meer zo bekend bij de kinderen. Nynke Klugkist stak de Adventskaars aan en las prachtig voor uit 'Het Boek'.
Bij het avondmaal hielpen Youri Gardenier en Marieke Klugkist.
Aaanstaande zondag 17 december gaat het over 'Bloemen in de woestijn' (Jesaja 35: 1-10). 

 
13-12-2017 Woensdagmiddag: Bedrijvigheid in de Grote Kerk 13-12-2017 Woensdagmiddag: Bedrijvigheid in de Grote KerkOm twee uur moeten we er zijn voor het jaarlijkse ouderlingenberaad, de vergadering voor pastor, predikant en ouderlingen. We delen onze vragen t.a.v. de preek van afgelopen zondag. Moeten we elkaar tolereren,  accepteren of is dat niet genoeg? We nemen afscheid van Baukje als ouderling, bereiden de ontmoetingsbijeenkomsten voor en praten elkaar bij over de secties. 
 
Wie denkt dat dat de enige activiteit van deze middag is, komt bedrogen uit. 

lees meer »
 
Een echt Kerstdiner Een echt KerstdinerDe kokers en hun helpers voor de eetgroep van de Grote Kerk hadden half december hun traditionele kerstmaaltijd. Dan doen de kokers altijd extra hun best. En wat was het weer een feest! Ruim dertig mensen genoten van een driegangenmenu dat volgens sommige gasten een driesterrenmenu moest heten. Vijf voorgerechten, onder meer geitenkaassalade met meloen en rucola en witte bonen met sardines en veldsla. Apart!  

lees meer »
 
Krystkuier Krystkuier

 
Amaryllisbol aktie 2017 Amaryllisbol aktie 2017


In het najaar hebben we weer succesvol een amaryllisbol actie gehouden in de classis ZWO. Naast de drie wijken in Dokkum deden er ook vier dorpen mee: Damwoude, Metslawier, Hallum en Driesum. In totaal zijn er 970 bollen verkocht, waarvan 247 in wijk 2 Grote Kerk.
Na aftrek van de inkoop is de opbrengst € 1702,50. Afgelopen zondag, 12 november, is dit bedrag aan Jasper Maas persoonlijk overhandigd tijdens zijn afscheidsdienst in de Herberg.

ZWO Gemeente in Aktie
Herman,Mario en Dirk
 

 
Landelijke Diaconale Dag 2017 in Utrecht Landelijke Diaconale Dag 2017 in Utrecht
Landelijke Diaconale Dag 2017 in Utrecht

Meer dan 900 diakenen gaven zaterdag 11 november gehoor aan de oproep voor de Landelijke Diaconale Dag in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Ook vanuit onze wijk waren vier diakenen afgereisd om dit waardevolle evenement mee te maken. Het is alle keren weer een genoegen om vanuit het gehele land je ‘soortgenoten’ te ontmoeten die zich iedere keer maar weer afvragen wat de organisatie van deze dag de bezoekers te vertellen heeft. Zeker, de gehele ontmoeting staat in het teken van actuele vraagstukken van de zorg voor de medemens in nood. Dat kan zijn veraf, dichtbij, of zeer dichtbij. De grote vragen van hoe te handelen, waar te handelen, wie te helpen enz.......in de onmetelijke zee van nood. Voor een ieder, veraf of dichtbij willen diakenen mensen in die nood helpen, ongeacht hun achtergrond. Voorafgaand konden we alvast onze interesse tonen voor het bezoeken van workshops op deze dag. Er was gelegenheid een morgenworkshop en een middagworkshop te bezoeken. Eenieder kon vooraf uit een veertiental workshops kiezen. De schrijver van dit stukje bezocht 's morgens de workshop "Kerk in de Buurt" en 's middags "Koken met producten uit arme landen". Wat kan een kerk in de buurt betekenen voor omwonenden? Je zou dan kunnen denken aan een Inloophuis in de kerk, of gezamenlijk een (warme) maaltijd bereiden en nadien met z’n allen gezellig het resultaat consumeren. Al met al de kerk (of bijgebouwen) naast de zondag zo veel mogelijk open te houden voor verschillende activiteiten voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Vooral om onze alleenstaande naaste gelegenheid te geven om in de kerk (of bijgebouwen) iets "warms" aan te bieden in de meest ruime zin van het woord. Ook de naaste ver weg kunnen we ondersteunen, meestal door financiële middelen in te zamelen. Vaak zijn onze collectes in de kerk hiervan al een goed voorbeeld, maar we kunnen ook denken aan giften voor lang durende projecten. Er is nog heel veel te doen om de nood in de wereld en dichtbij iets te verzachten. De diakenen willen een voortrekkersrol innemen in de hoop en verwachting de gehele gemeente hierin mee te krijgen.

Namens de diakenen van wijkgemeente 2, Minne Boelens.

 

 
Een beeld van de ZWO-dienst van 5 november jl. Een beeld van de ZWO-dienst van 5 november jl.

 
Maarten Luther 500 jaar Maarten Luther 500 jaar
 
Stellingen
In het voorjaar hield onze wijkgemeente een aantal ontmoetingsbijeenkomsten waarin de vraag aan de orde kwam: 
Wat betekent het om protestants te zijn? Dat in het kader van het gedenken van 500 jaar protestantisme. Zij die toen hebben meegedaan herinneren zich nog wel, dat we met elkaar ook een aantal stellingen hebben bedacht. Stellingen met een knipoog, omtrent ons huidige kerk-zijn. Het voornemen was destijds om die stellingen aan de kerkdeur te ‘spijkeren'. Inmiddels hangen ze er. Niet alleen onze negen stellingen. Maar ook nog eens vijf stellingen uit onze partnergemeente in Laage. Het is de moeite waard om alle veertien stellingen (9 + 5) te lezen, er eventueel een foto van te maken en, vooral, er over na te denken!

 

 
Bezoek jongeren Dokkum aan Auschwitz en Krakau Bezoek jongeren Dokkum aan Auschwitz en Krakau

Goedemorgen! Het gaat goed hier. Bijzondere dag gister.
Heel indrukwekkend en goed begrijpend wat ik steeds bedoelde met dat stuk gevoel wat je niet kunt omschrijven...

Het gevoel van ongeloof, boosheid, verdriet en machteloosheid is zo voelbaar. En toch dankbaarheid voor onze eigen vrijheid, een andere kijk op vluchtelingen, beseffen wat vrijheid betekent is heel tastbaar op dit moment.

Vandaag Krakau, maar de regen komt met bakken uit de lucht. Fijne dag!
 

 
Een startzondag anders dan anders Een startzondag anders dan anders

foto's Louwrens Wildschut

Binnen onze wijkgemeente leken de afgelopen jaren de startzondagen erg op elkaar. Dat moest maar eens anders. Dus een groepje enthousiaste kerkenraadsleden ging aan de slag en dat leverde een prachtig programma op!

Na de dienst, waarin we afscheid namen van vertrekkende kerkenraadsleden en nieuwe leden bevestigd werden, was er zoals gebruikelijk koffie. Wie daarbij zoals op andere zondagen een koekje wilde: prima, maar er was nu een ruime keuze in koek, cake en gebak. Dit alles ingebracht door gemeenteleden. Daarna kwam er een reeks van activiteiten: ieder kon iets van eigen gading uitzoeken. Buiten deden kinderen (en sommige volwassenen) met groot enthousiasme hun best om enorme bellen te blazen. Na die tijd werd er druk met LEGO gespeeld.

lees meer »
 
Organist Jan de Boer ontvangt onderscheiding

Jan de Boer, zijn vrouw Liskje en burgemeester Marga Waanders
Organist Jan de Boer ontvangt onderscheiding

Lioessens, zondag 11 september - De Gereformeerde kerk van Lioessens geeft in een speciale dienst aandacht aan organist Jan de Boer. Sinds 1997, al weer twintig jaar dus, begeleidt hij in Lioessens de gemeentezang. Reeds vele jaren daarvoor echter hebben gemeenteleden van andere kerken van zijn orgelspel mogen genieten. Alle reden om hem met een Koninklijke Onderscheiding te waarderen. Koning Willem-Alexander benoemt Jan de Boer dan ook tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een vermelding en felicitatie van dit heugelijk feit op de website van onze wijkgemeente is zeker op zijn plaats. De wijkgemeente rondom de Grote- of Sint Martinuskerk kan, waar nodig, altijd een beroep op organist Jan de Boer doen. En dat voor zowel diensten als voor orgelbespelingen bij Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag. Hoe dat laatste ook door bezoekers op prijs wordt gesteld kan in het gastenboek worden nagelezen. Ook als gemeentelid en echtgenoot van kosteres Liskje de Boer is hij steeds bereid om in praktische zin dienstbaar te zijn. 
De wens dat Jan de Boer zijn goede muzikale en ander werk nog vele jaren mag voortzetten willen we bij dezen graag kenbaar maken.

 
Herdenking ds. Cohen Herdenking ds. CohenIn het kader van de Bonifatiusdagen gaf de Grote Kerk uitgebreid aandacht aan hun oud-predikant ds. J.B.W. Cohen. Het werd een indrukwekkende middag. Zoon Orpheus Cohen hield een ontroerend verhaal en NIOD-onderzoekster Anne-Lise Bobeldijk gaf een interessante powerpoint presentatie over ds. Cohen. Een en ander werd omlijst door het Kaddisj van Ravel. 
Via Kerkomroep is de hele bijeenkomst te beluisteren.KLIK HIER.

lees meer »
 
Wie komt ons helpen!

Wie komt ons helpen!

Huishoudelijke werkzaamheden Grote Kerk
 
In onze wijkgemeente “Rondom de Grote Kerk” beschikken wij gelukkig over een aantal vrijwilligers die allemaal hun bijdrage leveren aan het schoonhouden van de kerk. De Grote Kerk ziet er meestal fris en schoon uit en dat willen we graag zo houden. Helaas is het aantal vrijwilligers op dit moment niet voldoende om alle werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De werkzaamheden van de “schoonmaakploeg” bestaan hoofdzakelijk uit: afstoffen, stofzuigen, dweilen en ramen lappen.
 
Wie komt ons helpen!
 
U bent hartelijk welkom op iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur om ons team te versterken.
 
Als u ons wilt helpen neem dan contact op met koster Liskje de Boer, tel. 292251.
 

 
Palmpasen 2017 Palmpasen 2017Zondag 9 april was het palmpasen. Zo’n 25 kinderen meldden zich ‘s ochtends in hun eigen ruimte om een palmpaasstok te maken. Met behulp van een aantal tieners was het resultaat vele kleurige stokken. Net voordat we naar beneden gingen om een rondje door de kerk te lopen, kreeg ieder kind nog een broodhaan op zijn of haar stok.
Zoals elk jaar was dit weer een erg gezellige bijeenkomst. Waarin de kinderen al knutselend en pratend ook de symbolen aan de stok leerden kennen. 
 

lees meer »
 
Komt u ons helpen?

Komt u ons helpen?

Elke eerste woensdag van de maand koken we in de Grote Kerk (Martinushuis) voor alleenstaanden. Zo’n gezamenlijke maaltijd en ontmoeting is iedere keer een groot succes: wie mee-eet, tekent na afloop bijna altijd gelijk weer in voor de volgende maand!
 
Waar komen onze gasten zoal vandaan? In elk geval uit alle drie wijkgemeentes van PKN Dokkum maar ook enkelen uit andere kerken. De animo is groot, de gastengroep zit nu rond de twintig personen, en nu lopen we tegen onze praktische grenzen aan.
 
Onze “kookclub” kan wel wat hulp gebruiken! Dat geldt voor het koken zelf, maar zeker ook voor “alles eromheen”: tafels dekken, afruimen, afwassen (er is een vaatwasser) en na afloop alles weer netjes  achterlaten. 
 

lees meer »
 
Ontmoeten - Heidag kerkenraad 1-4-2017 Ontmoeten - Heidag kerkenraad 1-4-2017Bijna alle kerkenraadsleden waren zaterdag 1 april, rond koffietijd, in het Martinushuis. Een enkeling ontbrak vanwege werk of (feestelijke) familiezaken. En bijna iedereen nam iets lekker mee, voor bij de koffie, de lunch of de ‘nazit’.

De dag stond in het teken van ontmoeting. En ook van het ont-moeten: nu eens niet te hoeven vergaderen over belangrijke kerkelijke zaken, maar tijd voor elkaar.

Al bij de koffie, met heerlijke taart en koek, ontstonden fijne gesprekken. De fijne sfeer bleef toen er in groepjes werd gesproken over een ieders (geloofs)leven.  In de totale groep vertelde ieder nog kort over gebeurtenissen of een moment, bepalend voor het geloofsleven. Vaak aan de hand van een voorwerp dat hierbij van belang was of is: een bijbeltje, een lied, een gedicht enzovoort. Van ontmoeting was zeker sprake: in een open en warme sfeer werden zeer persoonlijke zaken met elkaar gedeeld.

lees meer »
 
Impressie van de orgelvesper Impressie van de orgelvesper

lees meer »
 
“De kerk over tien jaar” “De kerk over tien jaar”

In februari hielden we in onze wijkgemeente acht ontmoetingsbijeenkomsten, met als thema: “De kerk over tien jaar”. Zo’n 150 mensen gaven zich op; de bijeenkomsten waren dus goed gevuld, en de gesprekken geanimeerd.
Het thema “De kerk over tien jaar” was ons ingegeven door de beleidsnota van de landelijke kerk: “Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg”, die onlangs in de synode werd aangenomen en nu bij alle kerkeraden op tafel ligt. In deze nota wordt de koers uitgezet die de PKN de komende jaren wil varen. Twee uitgangspunten zijn daarbij belangrijk: we moeten de krimp serieus nemen, en we moeten terug naar de basis en overtollige ballast wegdoen.

lees meer »
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 17-01-2018 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 17-01-2018 om 19.00
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.