Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom Welkom

Welkom op onze website van wijkgemeente 1: Op deze site vindt u informatie, actualiteiten en achtergronden van en over onze wijkgemeente. Onder de diverse rubrieken vindt u vast de informatie die voor u interessant kan zijn. We proberen de berichten zo volledig en echt nieuws te laten zijn. Daar hebben we uw hulp wel bij nodig, dus als er een bijzondere dienst of bijeenkomst is, schroom niet om dit op te sturen naar:

 
Informatie diensten Kerst 2017

Informatie diensten Kerst 2017

Kerst in De Herberg: plaats voor iedereen! Op zondag 24 december begint de Kerstavonddienst in de Herberg (Harddraversdijk 1, Dokkum) om 21.00 uur. Keyboardgroep ‘De Notenkrakers’ o.l.v. Coby Helder verlenen hun medewerking, als ook Unity (de Herbergband) en de woensdagavond-catechesegroep (bewoners van de gezinsvervangende tehuizen in Dokkum). Op 1e Kerstdag begint de dienst om 10.00 uur en wordt de dienst muzikaal begeleid door Chr. Muziekvereniging Oranje o.l.v. Andries de Haan. Wij worden getrakteerd op Kerstgedichten en op nog veel meer. In één of in beide diensten bent u meer dan welkom. In de Herberg is plaats voor iedereen!

 
Ouderen & Jongeren middag

Ouderen & Jongeren middag

Ouderen jongerenmiddag

 
Gebedsgroep in actie

Gebedsgroep in actie

Gebedsgroep Herberg in actie voor Joris
Na het uur van gebed ging de gebedsgroep nog een paar uur door, omdat het gezegde immers 'Ora et labora' luidt: 'Bid en werk!'
Nu Joris Linssen een bezoek brengt aan Dokkum is de gebedsgroep uitgenodigd om medewerking te verlenen 
aan een (evangelisatie-)actie rondom de Kerstboom op de Zijl. Op zaterdagmiddag 16 december zal de gebedsgroep
aanwezig zijn bij de kerstboom en het winkelend publiek verrassen met de warmte en liefde die wij vanuit het Evangelie ontvangen
en mogen doorgeven. Nieuwsgierig? Kom eens langs bij de gebedsgroep of anders op 16 december 's middags bij de kerstboom.

 
Krystkuier Krystkuier

aanmeldingsflyer krystkuier

 
Promovocaal

Promovocaal

Kerstconcert persbericht Anne de Bruin

 
Herdenkingsplekken

Herdenkingsplekken

Herdenkingsplekken in vier Friese kerken
Opdelaatstezondagvanhetkerkelijkjaarwordeninkerkelijkekringdeoverledenenherdacht, met families, gezinnen, vrienden, en natuurlijk door de brede kring van gemeenteleden rond de overledene in dorp of stad. Dat gebeurt innovember,opdelaatstezondagvanhetkerkelijkjaar,maarookindiversegemeentenop31december,oudejaarsavon d.In veel kerkelijke gemeenten is er gedurende het jaar al een vaste herdenkingsplek of -tafel ingericht. Hier liggen vaak witte steentjes met de namen van de overledenen erop. Met de klok mee de herdenkingsplekken in De Herberg in Dokkum (1). Voor het eerst is het hier zondag (9.30 uur) mogelijk dat mensen ook zelf een waxinelichtje mogen aansteken. ,,We hopenzoopeenzeevanlicht”,aldusds.HermanF.deVries.Opdegedachtenistafelligteen kleeduitGhana.,,DezeisgeschonkendoordegemeentevanGaru.Hetkleedherinnertons – net als de gedachtenistafel – aan de heiligen om ons heen, juist omdat zij die het kleed vanuit Ghana heeft meegenomen ook van ons is heengaan.” In de Sintrumtsjerke (2) in Donkerbroek worden zondag acht mensen herdacht, vertelt ds. Wieger
Baas. ,,Daarnaast geven we de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor niet-gemeenteleden uit de eigen dorpen of uit eigen kring.” Mensen hebben in het afgelopen jaar ook op andere manieren verliezen geleden, bijvoorbeeld het verlies van werk, of zitten met oud verdriet van vroeger dat nog steeds pijn doet. Ds. Baas: ,,Ook dat verdriet heb ik wel eens een plaats gegeven.” In de Grote Kerk in Leeuwarden (3) is zondagmorgen om half tien ook een herdenking. De namen van de gestorvenenklinkenenhetlichtvandePaaskaarszaloverdegedachteniskaarsenwordenverdeeld. ,,Ten teken van ons stellig geloof dat de dood het laatste woord niet heeft”, aldus ds. Aat Roest, die samen met ds. Jan-Jaap Stegeman en Marianne Beeke voorgaat. Ook de cantorij van de betreffende wijkgemeenten werkt aan de gedachtenisdienst mee. In de monumentale Nicolaaskerk (4) van Hemelum is sinds 2008 een permanente gedachtenisplek, vertelt kerkenraadslid Janke Wielinga. Deze werd gemaakt door gemeentelid Klaas Dijkstra. Het is een zuil met een schaal, gemaakt van een albasten steen en in de vorm van de Griekse letter omega. De Alpha is in de steen gegraveerd. Hierin worden de gedachtenissteentjes gelegd. Deze krijgen zondag een plek op de liturgische tafel. Er wordt een kaars aangestoken als herinnering aan de gemeenteleden. Maar ook zullen overledenen wereldwijd worden herdacht op Gedachteniszondag. Foto’s: Marchje Andringa
 
 

 

 
Bruggenbouwer Tussen Ghana en Dokkum

Bruggenbouwer Tussen Ghana en Dokkum

Stemmige gezangen, opwekkingsliederen en Ghanese drummuziek wisselen elkaar af in De Herberg. Jasper Maas, ruim zes jaar vanuit de classis Dokkum actief als zendingsdominee in Noord-Ghana, neemt afscheid om verder te gaan als ‘gewone’ dominee in de Presbyteriaanse Kerk van dit West-Afrikaanse land. Maas was al in zijn studententijd gefascineerd door dit land, wijdde er zijn afstudeerscriptie aan en trouwde er met Mary Jarga, een Ghanese verpleegundige.
En nu zijn ze hier in Dokkum met hun kinderen Albert en Anniek omdat er een eind komt aan het werkverband met de protestantse organisatie Kerk in Actie. Alles wijst erop dat de familie Maas en protestants Dokkum elkaar in het hart hebben gesloten. Symbool daarvan, vertelt dominee De Vries, is het kleurrijke Ghanese kleed dat sinds jaar en dag de gedachtenistafel in De Herberg siert. Alle sprekers benadrukken dat de band zal blijven en dat wordt beaamd met lied 969: In Christus is noch west noch oost/ in Hem noch zuid noch noord/ één wordt de mensheid door zijn troost/ de wereld door zijn woord.
Maas zegt in zijn preek dat zending bedrijven geen doelbewust werk is, maar dat zending ‘gebeurt’ in de gewone dingen van het leven, ,,als je God liefhebt en je naaste eert’’. Bijvoorbeeld in een ontmoeting van christelijke studenten met een imam in het door religieuze spanningen beheerste Noord-Ghana. Of op een trainingsdag voor analfabete kerkelijke vrijwilligers in een afgelegen dorp.
Hij vertelt hoe de presbyterianen het evangelie proberen te vertalen naar de Afrikaanse omstandigheden, bijvoorbeeld door een eigen ritueel te ontwerpen voor weduwen, die nu op mensonterende wijze worden bejegend na de dood van hun man. ,,Ook dat is zending, licht brengen waar duisternis heerst.’’
Aan de kinderen vertelt Maas dat Ghanezen vooral naar de kerk komen om te zingen en te dansen. Hij leert ze het lied Naawuni viela, naawuni galisiya (God is goed, God is groot). Maas vertrekt niet met lege handen uit Dokkum. Diaken Willem de Boer biedt een cheque van bijna 3000 euro aan voor zijn werkzaamheden. Het is onder andere bijeengebracht met bloembollenverkoop in de classis.
HANS WILLEMS
 

 
Persbericht, Vrienden van Israël

Persbericht, Vrienden van Israël

Gift Kibboets Hanita
Op 23 oktober bezocht een groep Israelgangers uit de regio Dokkum Kibboets Hanita in noord-Israël.
Penningmeester Jan Woudstra van Vrienden van Israël overhandigde daar een bedrag van 1000 euro tbv sportmaterialen voor jongeren en een bedrag van 316 euro tbv verpleeghuis Beth Narkis. Dit laatste bedrag was opgebracht in de kerkdienst in het Golanhotel aan het meer van Tiberias.
Vrienden van Israel zal zich in de toekomst blijven richten op projecten in de Kibboets Hanita, op de grens van Israel en Libanon.
 

 
Gebedsgroep

Gebedsgroep

Eens in de twee weken zijn we op de woensdagavond in De Herberg biddend bij elkaar. Zie de data in agenda van wijk 1.
Tijd: 19.00-19.45 uur.
U bent welkom in de gebedsgroep,
maar ook om uw gebedsintenties aan ons door te geven.
Info: 

 
Jongerengespreksgroep Jongerengespreksgroep

Jongerengespreksgroep
 Op 1 oktober gaan wij weer van start met een nieuw seizoen van de jongerengespreksgroep. Wij zijn een groep van 10 jongeren tussen 18 en 28 jaar oud. Éen keer in de drie weken komen wij samen om met elkaar te spreken over de Bijbel, het geloof, verhalen met elkaar te delen en onze vragen met elkaar te bespreken. Om de beurt bereiden twee jongeren uit de groep een avond voor. Tijdens de avonden lezen we gedeelten uit de Bijbel, waar we vervolgens samen over praten en onze vragen met elkaar delen. In december vieren we met elkaar Sinterklaas en we sluiten het seizoen altijd gezellig af door met elkaar te eten of een andere activiteit te doen.
Ben je soms zoekende in je geloof en/of wil je samen met andere jongeren praten over verhalen die je hoort of twijfels die je hebt? Meld je dan aan bij de jongerengespreksgroep. 
Bel of app naar: Jitze: 0646833629 of Jacoba: 0612687368
Of mail naar:

 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 13-12-2017 om 14.30
meer details

Eetgroep Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2017 om 17.30 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.