Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
16 augustus 2020, Dokkum (Herberg), 9.30 uur 16 augustus 2020, Dokkum (Herberg), 9.30 uur
Zondagmorgen 16 augustus 2020, Dokkum (Herberg), 9.30 uur
Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: Grytsje Woudstra
Organist: Hayo Halbersma
Piano: Marian Bos
Gitaar: Sicco van der Land
Zang: Frans en Marian Bos, Sicco en Janny van der Land,
          Rita Mollema, Gerrit en Anna Veenstra
Koster: Klaske van Dellen
Lector: Rita Mollema
Beeld: Machiel Keekstra
 

Thema: Lofprijzing en Aanbidding


Zingen vóór de dienst: ‘Tienduizend redenen’ (piano en gitaar)

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm/Lied 146a:1,5,7

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Lied 413:1,2,3

Leefregel

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de KND + zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar …’
     Vraag aan de kinderen: maak een nieuwe tekst op dit lied voor onze gemeente.
     Je mag het samen met heit en mem, pake en beppe, broertjes, zusjes of vriendjes maken.
     Ook anderen zijn uitgenodigd om teksten in te sturen (volwassenen).
     Stuur de tekst op naar s.vanderland@knid.nl en op zondag 30 augustus gaan we de inzendingen zingen.

1e lezing (lector): Daniël 2:19-23

Zingen: Lied 150a:1,3,4

2e lezing (lector): Handelingen 16:16-34

Zingen: Opw. 642, ‘De Rivier’ (piano en gitaar)

Preek

Zingen: Lied 117d (Laudate omnes gentes)

Overlijdensafkondiging

Dankzegging en Voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 416:1,2,3,4

Zegen + gezongen ‘Amen’

Zingen: ‘In moments like this’ (piano en gitaar)
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.