Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

za 20 april 2019

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Stille Zaterdag m.m.v. de Martinuscantorij

Tijdstip: 
 19.30

Liturgie 20 april 2019   Stille Zaterdag  Grote Kerk Dokkum
Voorganger: Hans Oosterhoff; lezer: Minne Boelens
Martinuscantorij o.l.v. cantor-organist Anne de Bruijn

Bij deze liturgie hebt u ook uw Liedboek nodig

In de Paaswake zoeken wij de stilte om ons open te stellen voor het wonder
van Pasen. Eigenlijk duurt de dienst de hele nacht, tot het opgaan van de zon…
De dienst begint in stilte, de stilte van de graftuin. De stilte van het dode punt,
van: nu is alles voorbij.
Maar in die stilte klinken woorden; -  over donker en licht, slavernij en vrijheid,
einde en nieuw begin.
In de doopgedachtenis gedenken wij onze eigen doortocht van donker naar licht,
van dood naar leven. Daarbij klinken teksten als ‘met Christus opgestaan’ en
‘wandelen in een nieuw leven’.
Dan wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen, waaraan wij allemaal ons lichtje
mogen aansteken, en horen we het Paasevangelie van het graf dat leeg was.

Bij het graf

 • Orgelspel
 • Stilte
 • Lezen: Lucas 23: 55 – 56
 • Zingen: Lied 592   - Cantorij: 1;  allen: 2 en 3
 
 • Woord ter inleiding
 • Psalmgebed: Psalm 130
 • Zingen: Lied 643: 1, 2, 3 en 4

De lezingen
 • Stilte
 • Lezen: Psalm 104, uit ‘Het huis van licht’ van Joanne Klink
 • Zingen: Lied 602  - Cantorij: 1 en 2;  allen: 3 en 4
 
 • Stilte
 • Lezen: Exodus 14: 21 - 31, uit ‘Woord voor woord’ van Karel Eykman
 • Zingen: Lied 606   - Cantorij: 1;  allen: 2 en 3
 
 • Stilte
 • Lezen: Daniël 3: 13 – 27
 • Ter overweging
 • Zingen: Lied 154a, in wisselzang; het refrein (A) door allen;
de coupletten (B) door de cantorij


De doopgedachtenis
 • Stilte
 • Lezen: Romeinen 6: 3 – 14
 
 • Water wordt in het doopvont gegoten
 • Gebed over het water
 • Zingen: Lied 611   - Cantorij: 1;  allen: 2, 3 en 4
 
 • Verzaken van het kwaad en geloofsbelijdenis
(V) In deze nacht van doortocht en bevrijding
      gedenken wij dat ook wij bevrijd zijn,
      dat wij door het water zijn gegaan,
      het water waarin wij zijn gedoopt.
      Wij zijn gedompeld in de dood van Jezus Christus
      om met Hem op te staan tot een nieuw leven.
            Daarom vraag ik u op te staan, uw doop te gedenken,
             en uw geloof te belijden:

             Wilt u de Heer, uw God, dienen
             en naar zijn stem alleen horen?
      (G) Ja, dat wil ik.

      (V) Wilt u zich verzetten tegen alle machten
            die als goden over ons willen heersen?
      (G) Ja, dat wil ik.

      (V) Wilt u elk slavenjuk afwerpen,
            en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
      (G) Ja, dat wil ik.
 
 • Zingen: Lied 344

Het Licht
 • Stilte
 • Cantorij: ‘Als alles duister is…’ (Lied 598)
 • Lezen: Lezen: Genesis 1: 1 – 5
 • De Paaskaars wordt binnengedragen
 
 • Zingen: Lied 594   - ‘Licht van Christus’, cantor en allen
Wij steken onze lichten aan met het licht van de paaskaars
 
 • De lof van het Licht, ingeleid met de beurtspraak
(V) Verheft uw harten!
(G) Wij zijn met ons hart bij de Heer!
(V) Laten wij danken de Heer onze God!
(G) Het past ons de Heer te danken!
Ja, waarlijk…. (Lof van het Licht)
 
 • Zingen: Lied 600   - Allen: 1, 3 en 5;  cantorij: 2 en 4
 
 • Lezen: Lucas 24: 1 – 12
 • Zingen: Lied 643: 5, 6, 7, 8 en 9
 • Zegen
 • Met brandende kaarsen verlaten we de kerk



 

terug
 


 
 
 

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 16-08-2019 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 17-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 18-08-2019 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.30 uur
meer details

Cie Eredienst Herberg
datum en tijdstip 21-08-2019 om 19.45
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 22-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Overleg 3 wijken over startzondag
datum en tijdstip 22-08-2019 om 20.00
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 23-08-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Links



 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 




Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.