Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 21 april 2019

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff 1ste Paasdag

Tijdstip: 
 9.30


Liturgie 21 april 2019     Paasmorgen     Grote Kerk Dokkum
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn
Muzikale medewerking: Joëlle en Johanna Schönrock

We lezen uit Lucas 24. Het bericht van het lege graf roept alleen maar verwarring en ongeloof op. De apostelen geloven eerst niet eens wat de vrouwen vertellen. Die verwarring en leegte duurt nog even voort in het verhaal van de Emmaüsgangers. Teleurgesteld zijn ze op weg naar hun dorpje, weg van Jeruzalem waar hun hoop de bodem werd ingeslagen. Dan komt er iemand naast hen lopen: “Waarover praten jullie?” Gaandeweg wordt hun duidelijk dat er iets bijzonders is met deze vreemdeling, en thuis gekomen, nodigen zij hem binnen. Aan tafel gezeten voor de maaltijd, breekt hij brood, spreekt de zegen uit en geeft het hun. Dan worden hun ogen geopend, en herkennen zij Hem. 
We sluiten het Paasproject van de kinderen, ‘Een nieuw begin’, af; Joëlle en Johanna Schönrock maken muziek, samen met Anne de Bruijn, en we zingen de liederen 139, 628, 605, Sjongend op Wei 50, 630 en 634.

 
 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 139: 1, 2 en 3
 • Bemoediging en Groet
 • Lezen: Lucas 24: 1 –  6a
 • Zingen: Lied 642: 1, 2 en 8
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 628: 1, 2, 5, 6 en 7
 
 • Kinderen
 • Zingen: Projectlied couplet 7
 
 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Lied 632
 
 • Eerste lezing: Ezechiël 37: 11 - 14
 • Zingen: Lied 605
 • Evangelielezing: Lucas 24: 13 – 35
 • Zingen: Sjongend op Wei 50 ‘De morgen staat vol vrolijk licht’: 1, 4, 5 en 6
 
 • Preek
 • Muziek
 • Zingen: Lied 630: 2, 3 en 4
 
 • Gebeden
 • Collecte; muziek
 • Slotlied: 634
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


 
 
 

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 16-08-2019 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 17-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 18-08-2019 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.30 uur
meer details

Cie Eredienst Herberg
datum en tijdstip 21-08-2019 om 19.45
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 22-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Overleg 3 wijken over startzondag
datum en tijdstip 22-08-2019 om 20.00
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 23-08-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.