Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 23 juni 2019

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff (Heilig Avondmaal)

Locatie: 
 Grote Kerk
Tijdstip: 
 09:30

Op 23 juni vieren we een dienst van schrift en tafel.
We keren weer terug naar het Lucas-evangelie, en lezen Lucas 8: 26 – 39, een wel heel merkwaardig genezingsverhaal. Jezus vaart met zijn leerlingen naar de overkant van het meer van Galilea. Daar, in het land van de Gerasenen, komt hen een verwarde man tegemoet, De man is bezeten door ‘boze geesten’, machten en krachten in hem, die hem dingen laten doen die hij niet wil en niet begrijpt. Jezus ‘maakt hem los’ en de man kan eindelijk leven als een vrij mens. De ‘boze geesten’ verdwijnen in een kudde varkens.
Het verhaal is onderdeel van een cyclus waarin Jezus de strijd aanbindt met de krachten en machten die het leven van de mensen bedreigen en verzieken: eerst brengt Hij de storm op het meer tot bedaren, dan bevrijdt hij de man uit Gerasa van zijn demonen; daarna geneest hij een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, en tenslotte zet Hij de twaalfjarige dochter van Jaïrus op eigen benen.
In deze dienst zullen Siebrig Douma (blokfluit) en Gerben Oosterhoff (cello) samen met Auke de Boer muziek maken. En we zingen de liederen 84, 304, 942, 779 en 630Liturgie 23 juni 2019 Grote Kerk Dokkum, dienst van schrift en tafel

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff. Organist: Auke de Boer, met muzikale medewerking van Siebrich Douma (blokfluit) en Gerben Oosterhoff (cello)

***** Bij deze liturgie hebt u ook uw Liedboek nodig *****

 • Orgelspel: Voluntary van William Walond (1718-1768)
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 304

 

 • Kinderen

 

 • Gebed van de zondag

 

 • Schriftlezing: Lucas 8: 26 – 39
 • Zingen: Lied 942

 

 • Preek
 • Zingen: Lied 779

 

 • Collecte; muziek uit de cellosuites van Joh.Seb.Bach
 • Wij gedenken Renske Kesting-Kloosterman en Sijmen van den Berg, en zingen Lied 978: 4
 • Voorbeden en stil gebed, overgaand in het –
 • Tafelgebed ‘Kom tot ons, hier in ons midden’ (Dienstboek 29)

 (V) = voorganger; (G) = gemeente

(V) De harten omhoog naar God!

(G) Als bloemen naar de zon!

(V) Dank de Heer, onze God!

(G) Wij willen God danken!

(V) U danken wij, God onze Heer,

      God van overal en altijd,

      van mensen, dieren en planten,

      van water, lucht en aarde,

      die alles goed maakt

      en alles vasthoudt:

      heilig is uw Naam!

(G) Kom tot ons, hier in ons midden!

 

(Zingen: melodie Ps. 136)

Loof de Heer, want God is goed,

die de mensen leven doet

en hen als op handen draagt –

liefde die de dood verjaagt.

 

Dank de Heer, die alles schiep

en ons hier bij name riep.

Heilige, groot is uw macht,

Maak ons vrij, toon ons uw kracht!

 

    (V) In Jezus zien wij wie U bent:

              mens onder de mensen,

          bewogen om hun lot.

          Zo nam Jezus brood en beker,

          dankte U en deelde uit.

          Telkens als wij samenkomen rond de tafel

          deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

    (G) Kom tot ons, hier in ons midden.

    (Zingen:)

    Loof de Heer, want God is goed;

    zie wat Jezus voor ons doet:

    brood is Hij voor mij, en wijn;

    ik mag gast aan tafel zijn.

 

    (V) Uw Geest is gekomen,

          kracht om alles nieuw te maken:

           brood en beker die naar U wijzen,

          mensen die op U lijken.

          Geroepen om met U mee te gaan,

          zijn we een kring van klein en groot,

          één wereldwijde gemeente.

    (G) Kom tot ons, hier in ons midden.

    (Zingen:)

    Loof de Heer, want God is goed,

    die ons weer herleven doet.

    Toekomst heeft ons aangeraakt,

    vrede voor wie vrede maakt.

 

    Dank de Heer, kom in de kring,

    leef van de verwondering,

    dat ook jij er bij mag zijn,

    bij het brood en bij de wijn.

 

 • Uitdelingswoorden en gemeenschap van brood en wijn

In een lopende viering. Eén van de diakenen komt bij de rijen langs

om de gemeente te nodigen. Voor wie dat wil is er ook druivensap,

in de beker die door de kinderen, Nola en Eelkje, wordt aangereikt.

Muziek: Trio Sonata in F Major, Georg F.Telemann

 • Tot besluit van de tafelviering bidden wij het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: 630: 2, 3 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel: Variaties over het lied ‘Onder de Linde groen’, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

terug
 


 
 
 

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 17-11-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Herberg en de Fontein (Grote Kerk geen dienst)
datum en tijdstip 17-11-2019 om 09:30
meer details

Grote Kerklezing
datum en tijdstip 17-11-2019 om 15.30 uur
meer details

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 20-11-2019 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09.30
meer details

Eeuwigheidszondag Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-12-2019 om 09.30
meer details

1ste advent Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 01-12-2019 om 09:30
meer details

Grote Kerk op de Markt open
datum en tijdstip 01-12-2019 om 14:00
meer details

Orgelvesper rond de Adventsliederen Nun komm' der Heiden Heiland en Von Gott will ich nicht lassen
datum en tijdstip 01-12-2019 om 19.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.