Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 29 september 2019

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff

Tijdstip: 
 09:30

Liturgie zondag 29 september 2019 in de Grote Kerk van Dokkum
In deze dienst wordt de doop bediend aan Jouke, zoon van Nico de Jong
en Joke van Klaarbergen; en aan Fedde, zoon van Klaas-Jacob en Aafke
Slagman-de Boer.

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff; organist Auke de Boer.
 
 • Orgelspel: Adagio uit Triosonate V van Johann Seb. Bach
 • Welkom, mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 100
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: Sjongend op Wei 211B
 
 • De kinderen gaan naar de kinderkerk
 • Zingen: Sjongend op Wei 241
 
 • Schriftlezing: Lucas 17: 5 – 10
 • Zingen: Lied 923
 • Gedicht: Vertel het zaadje niet…
 • Zingen: Lied 982
 
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 344
 
 • Inzameling van de gaven; de kinderen komen terug in de kerk
Muziek: Prelude Opus 76 nr. 2 van Jean Sibelius

De doop
 • Inleidende woorden op de doop
 • Zingen: Sjongend op Wei 161: 1 en 2
(onder dit lied woren de dopelingen binnengedragen)
 
 • Water wordt in het doopvont gegoten
 • We bidden het doopgebed
 • Doopbediening en aansteken van de doopkaars
 • Zingen: Sjongend op Wei 161: 4
 
 • De doopvragen aan ouders en gemeente
 • Zingen (staande): Lied 359
 
 • Wij gedenken Aaltje de Vries-Velleman en zingen daarbij Lied 23B: 1
 • De gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: 704
 • Zegen
 • Orgelspel: Nun danket alle Gott (Lied 704), Christiaan Gotthilf Tag.

 

terug
 


 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.