Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 24 november 2019

Eeuwigheidszondag Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff

Tijdstip: 
 09:30

Liturgie 24 november 2019 Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn

In deze dienst gedenken wij de mensen uit onze wijkgemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We lezen uit Genesis 35 het verhaal van Rachels dood en begrafenis. Rachel sterft in het kraambed, en wordt begraven ‘langs de weg naar Efrat’. Efrat, dat is waar nu Bethlehem ligt. Jacob begraaft zijn geliefde vrouw, en richt een gedenksteen op. En dan, staat er: ‘reist hij weer verder…’
Een kleine episode in het grote verhaal van God met de mensen. Die God, die ons beter kent dan wij onszelf kennen, en die geen naam vergeet.

 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 139: 1, 2 en 4
 
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 775
 
 • Kinderen
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Schriftlezing: Genesis 35: 9 – 20
 • Zingen: Lied 818: 1
 
 • Vervolg van de lezing: Genesis 35: 27 – 29
 • Zingen: Lied 818: 2
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 90a
 • Collecte
 
 • Gedenken
                 - Inleidend woord op de gedachtenis
                 - Het noemen van de namen, afgewisseld met Lied 736
Bij het noemen van de namen kan de familie, of een afvaardiging daarvan,
naar voren komen om één van de kaarsen aan te steken die op de zuilen
staan in het midden van de kerk. Ook ontvangt de familie dan het steentje
met de naam van hun gestorvene.

Trijntje Wiersma-Geertsma
Tietie Trijntje Iedema-Smit
Jan van der Zwaag
Jelke Boonstra
Jannes Hofman
Maria Hofman Kooistra
Mark van der Velde

Zingen: Lied 736: 1

Froukje Hiemstra-Meijer
Klaas Schoorstra
Renske Kesting-Kloosterman
Sijmen van den Berg
Douwe Hania
Pieter Schurer

Zingen: Lied 736: 2

Aukje Wedzinga-Hamstra
Wijtske Kloosterman-Boonstra
Alie van Breeden-Kooistra
Bernard Visser
Japke Meijer-van der Woud
Aaltje de Vries-Velleman

Zingen: Lied 736: 3

            - We steken een kaars aan voor wie ieder persoonlijk wil gedenken
            - Orgelspel: ‘Pie Jesu’, uit het Requiem van Gabriël Fauré.

            - Wij gedenken Jan Keuning
            - Staande zingen: Lied 727: 1, 2, 3, 4, en 10
 
 • Gebeden
 • Slotlied: 416
 
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


 
 
 

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff bevestiging diaken Froukje; afscheid koster Liskje
datum en tijdstip 26-01-2020 om 9.30
meer details

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 29-01-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09.30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 05-02-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.