Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 1 december 2019

1ste advent Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff

Tijdstip: 
 09:30 uur

Liturgie 1 december 2019  I.Advent. Grote Kerk Dokkum 
In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Gauke Hidde, zoon van Jan-Gauke Kootstra en Thea Westra, en aan Feike, zoon van Siemon en Aukje Westra.
Siemon en Aukje zullen in deze dienst ook belijdenis doen van hun geloof.
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer


We lezen Romeinen 13: 11 – 14, “De nacht loopt ten einde, de dag nadert al”. Het werd de klassieke lezing voor de eerste Advent, maar deze woorden van de apostel Paulus doen ook denken aan de Paasnacht, in de vroege Kerk het moment dat de geloofsleerlingen gedoopt werden en in witte kleren de kerk betraden waar heel de gemeente zich verzameld had. “Omkleed u met de Here Jezus, zegt Paulus, en “Laten we ons ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapenen van het licht.”
De kinderkerk volgt in de Adventstijd een project rondom de profeet Micha; op deze zondag gaat het over Micha 2, waar de profeet in een hevige woordenstrijd gewikkeld is met zijn tegenstanders: “Hou toch op met dat gepreek!” roepen zij geërgerd uit, als Micha in hun ogen wel erg tekeer gaat. Maar Micha laat zich de mond niet snoeren…

•    Orgelspel
•    Welkom
•    Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3
•    Bemoediging en Groet
•    Aansteken eerste adventskaars 
We zingen:     Een kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen
de duisternis gaat heen. (mel. Lied 444)
•    Gebed om ontferming
•    Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8

•    Met de kinderen

•    Eerste lezing: Micha 2 
•    Zingen: Lied 438: 3 en 4

•    Tweede lezing: Romeinen 13: 11 – 14
•    Zingen: Lied 452: 1 en 2

•    Preek
•    Staande zingen: Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis) 

•    Collecte; de kinderen komen weer terug in de kerk

De doop van Gauke Hidde en Feike  
•    Inleidend woord
•    Zingen: Lied 347: 1 en 2
Onder dit lied worden de dopelingen binnengedragen

•    We gieten het water in het doopvont
•    Doopgebed
•    Doopbediening en aansteken van de doopkaarsen
•    Gedicht
•    Zingen: Sjongend op Wei 161: 1, 2 en 4

•    De doopvragen aan de ouders van Feike en Hidde
Zijn jullie bereid je kind te ontvangen als kind van God,
       En je door zijn tegenwoordigheid in je huis 
       te laten sterken in het geloof?
       En beloven jullie het evangelie van Jezus Christus 
       aan je kind door te geven,
       en hem te laten opgroeien in Zijn gemeenschap,
       opdat hij eenmaal zal kunnen be-amen 
       wat met de doop gegeven is?
 
•    Zingen: Sjongend op Wei 9

De belijdenis van Siemon en Aukje
•    Inleidend woord
•    De belijdenisvragen aan Siemon en Aukje
       Wil je, in verbondenheid met de gemeente, 
       gaan op de weg van het geloof?
       En wil je, met de gaven van hart, hoofd en handen, die je gegeven zijn,
       meedoen aan Gods Koninkrijk, dat komt?

•    Handoplegging en bevestiging
•    Zingen: Lied 345: 1 en 2

•    Vraag aan de gemeente
       Wilt u, gemeente, zo u daartoe geroepen wordt,
       deze, en ook andere ouders terzijde staan in vriendschap
       als zij proberen hun kinderen groot te brengen
       in de geest van het evangelie?

•    Staande zingen: Lied 345: 3

•    Gebeden
•    Slotlied: 672: 3, 6 en 7

•    Zegen
•    Orgelspel

 

terug
 


 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.