Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 18 oktober 2020

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: dhr. J. Wagenaar

Thema: Kyrie en Gloria....
 

Voorbereiding:

Als lied voor de dienst: (Wat de toekomst brengen moge / Musica di Gloria 1: 4 minuten)

Mededelingen door de kerkenraad.

Lied voor de dienst: Psalm 79: 1 en 8 (tekst op de beamer, organist speelt de melodie.):
God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, wordt bewogen, beef voor zijn vermogen.

Maak Hem nu tezaam groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
die met macht gekroond op de Sion troont.
Houd Hem hoog in ere ! Heilig is de Here.

Bemoediging en groet.
Direct aansluitend speelt de organist: Lied 705: 1 (tekst op de beamer)
Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God de Zoon
Eer de Heilige Geest de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

Kyriegebed.
Aansluitend: Organist speelt als Glorialied: Lied 307 (tekst op de beamer)

Glorie aan God in de hoge,
vrede daalt neer op de aarde,
in de mensen heeft Hij behagen.
Amen, amen.
 
Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Bijbel.

1e lezing: O.T.: 2 Koningen 17: 6 en 7 , 29, 32 en 33.
Organist speelt: Lied 320: 1 en 2 (tekst op de beamer)
Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

2e lezing: N.T.: Lucas 17: 11 t/m 19.

Organist speelt: Lied 352: 1, 2, en 6 (tekst op de beamer)
Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek Uw hand!

Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

OVERDENKING:

Na het amen, speelt de organist:
Lied 911: 1 en 4. (tekst op de beamer)

Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.
 
Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en voorbeden.

Collecte

Organist speelt Slotlied: 422: 1, 2 en 3 (tekst op de beamer)
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen, dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegenbede:

terug
 


 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.