Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 22 november 2020

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Voorgangers: Herman F. de Vries en Grietje Jelsma
Ambtsdragers: Attje Meekma, Foppo Feenstra, …
Organist: Hayo Halbersma
Zanggroep: Frans en Marian Bos, Sicco en Janny van der Land, Gerrit en Anna Veenstra
Koster: Klaske van Dellen
Beamer: Gerard Sprietsma

 

Orgelspel

Zanggroep: ‘Hier ben ik’ (Iona-bundel)

1.
Ik was daar
Toen je leven aanving
En Ik vormde je daar
Door de liefde van een paar.
Ik was daar toen je leven aanbrak,
En zei: “Hier ben Ik”
2.
Ik was daar
Toen je zacht gewiegd werd,
Wame zorg om je heen
Jij, geliefd bij iedereen.
Ik was daar toen je zacht gewiegd werd,
En zei: “Hier ben Ik”
3.
Ik was daar
Toen je jong en sterk was,
Soms meegaand, soms vol strijd,
Zoekend naar rechtvaardigheid.
Ik was daar toen je jong en sterk was,
En zei: “Hier ben Ik”
4.
Ik was daar
Toen je huis nog dicht zat,
Jij je deuren ontsloot
En de vreemde toegang bood.
Ik was daar toen je huis nog dicht zat,
En zei: “Hier ben Ik”
5.
Ik zal zijn
Waar je bent of gaan zal,
Tot je lijf het begeeft
En je door de dood heen leeft,
Ik zal zijn waar jij bent of gaan zal,
En zeg: ”Hier ben Ik”

Lied vóór de dienst: Remco Hakkert, Voetstappen in het zand –
                                 https://www.youtube.com/watch?v=RfErqXujTTw

Binnenkomst kerkenraad en woord van welkom

Intochtslied: Psalm 103:1,4 (eerste 3 regels),7 (laatste 3 regels)
                     (dus van begin vers 4 en slot vers 7 één nieuw couplet maken)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Toelichting liturgische bloemschikking (door Grietje Jelsma)

Gebed (door Grietje Jelsma)Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing (lector Grietje Jelsma): Genesis 7:17-24 en 8:15-22

Lied: Lied 163a:1,2,3,4

Preek

Lied: Lied 947:1,2,3 (Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen)
Wij gedenken…..

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. Door de jaren heen zijn dat vele namen, vele herinneringen.
Ieder van ons herinnert zich de namen van familie, vrienden, kinderen, dierbare broeders en zusters. Ieder van ons heeft herinneringen, en heeft ooit afscheid moeten nemen.

Wij willen nu eerst de namen noemen van hen met wie wij als gemeente in dit afgelopen kerkelijk jaar betrokken waren, en die vanuit ons midden zijn heengegaan, en hier of elders begraven of gecremeerd werden.
Vaak hebben wij na een dienst van Woord en Gebed afscheid genomen. Zo hebben wij hemelse troost gezocht, en onze geliefden toevertrouwd aan de zorg en liefdevolle Handen van de Levende God. Voor hen hebben wij ook een gedachtenissteen geplaatst op de gedachtenistafel die in onze kerk is ingericht.

Gedicht (door Grietje Jelsma-de Jong)

Woordloos

Soms
komen er geen woorden
en dan laat ik
het maar zo-
Soms
is verdriet te groot voor woorden
en dan laat ik
het maar zo-
Blijven woordloos over
herinneringen
die ik als een grote schat bewaar
diep in mij-
herinneringen
die ik koester
stil in mij-

aan jou-
aan jou-

Oeke Kruythof

Wij noemen de namen. Bij het noemen van de naam wordt een kaars ontstoken (door Jantje Zijlstra).
Ondertussen zingt de zanggroep ‘Jesus remember me’ (Taizébundel)

JACOB MIEDEMA 81 jaar
TRIJNTJE DE GRAAF – KRAMER 90 jaar
HENNIE DIJKSTRA – HEERINGA 73 jaar
JAN KNIJFF 87 jaar
UILKE DAMSTRA 78 jaar
JOSEPHINA HOFMAN 56 jaar
DUCO (DOEKE SIEDS) HALBESMA 55 jaar
SIJKE ANTJE KEEKSTRA 48 jaar
KLAZINA (SINE) STIEMSMA – STEEGSTRA 91 jaar
SYTSE HAISMA 75 jaar
ROB ROUKEMA 69 jaar
AKKE STEENSTRA – ADEMA 88 jaar
(WILHELMINA CHRISTINA THEODORA) WILNA FEENSTRA – VAN DER VELDE 74 jaar
TJETTJE (TESS) DE JAGER – SIJTSMA 72 jaar
JELTJE (JELLIE) ALLEMA – ADEMA 79 jaar
HOMME MEINDERTSMA 80 jaar
ANJE MIEDEMA – HAMSTRA 94 jaar
JOHANNES POORTINGA 86 jaar

In stilte gedenken wij hen allen, namen, mensen, kinderen van God. En in dit moment van stil-zijn gedenken wij ook anderen. Mensen die wij ons herinneren, en die wij missen, en willen gedenken, maar die nu niet werden genoemd. Voor hen wordt ook een kaars ontsteken.

Muziek: André Rieu, The Rose - https://www.youtube.com/watch?v=BtgVCXT8H-8

Overlijdensafkondiging + zingen: ‘Vaste Rots van mijn behoud’

Dankzegging en Voorbeden – gezamenlijk ‘Onze Vader’

Collecte-aankondiging
+ mededeling: In de komende week zullen alle kaarsen en gedenkstenen bij de families van
                        onze dierbare broeders en zusters worden bezorgd.

Slotlied: Liet 416:1,2,4 (Frysk: Hear, wês mei ús)

Zegen


Collecte bij de uitgang

Zanggroep zingt: Opw. 282: ‘k Zegen U Heer, God van hemel en aarde …

terug
 


 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.