Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 10 december 2017

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 2e advent

Locatie: 
 Grote Kerk
Tijdstip: 
 9.30 uur

Liturgie 10 december 2017. Tweede zondag van Advent. Grote Kerk Dokkum, dienst van schrift en tafel
Met medewerking van de Martinuscantorij o.l.v. Anne de Bruijn en organist Auke de Boer. De kinderen die helpen bij het avondmaal zijn Youri Gardenier en Marieke Klugkist.
Als u op uw plaats brood en wijn aangereikt wilt krijgen, kunt u dat zeggen tegen de diakenen bij de ingang. 

 • Orgelspel:  Veni redemtor gentium  (Nun komm der Heiden Heiland), Johann Steffens (1559-1616)
       Von Gott wil ich nich lassen (mel. Lied 439)  van Georg  Dietrich Leyding (1664-1710)
 • Welkom
 • Cantorij: ‘Populus Sion’ - Volk van Sion, de Heer zal komen om alle natiën te redden
 • Aanvangslied: 440: 1 en 2
 • Bemoediging en Groet
 • Aansteken tweede adventskaars; we zingen:                 
Twee kaarsen staan te schijnen
hun licht is nog maar klein.

Toch zal de nacht verdwijnen.
en zal er vrede zijn.
 • Gebed om ontferming, besloten met:
 • Zingen: Lied 463: 1,   allen: 4,   cantorij: 6,    allen: 7 en 8 
 
 • Kinderen
 • Projectlied vers 1 en 3 (melodie Tallis’ Canon, Lied 243)
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,                  Niemand doet nog een ander pijn
zo geeft hij hoop aan jou en mij.               en overal zal vrede zijn.
Lees mee en blijf niet langer staan           De mensen zijn op God gericht,   
bij hoe het altijd is gegaan.                        ze willen leven in zijn licht.
 
 • Gebed van de zondag
 • Eerste lezing: Jesaja 2: 1 – 5
 • Zingen: Lied 462: cantorij 1,   allen: 2
 • Tweede lezing: Romeinen 15: 1 - 7
 • Cantorij: Lied 433a Nun komm der Heiden Heiland (canon)
 • Evangelielezing: Lucas 21: 29 – 33
 • Zingen: Lied 462: cantorij:3,    allen4,    cantorij: 5,   allen: 6
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 460: 1, 4, 5 en 6  cantorij en gemeente (refrein)
 
 • Collecte; de kinderen komen terug
 • Voorbeden en stil gebed, overgaand in
 • Tafelgebed ‘Gij louter licht’ 
 
Cantorij: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
 
Want Gij heb ons beschaamd met uw goedheid. Gij vult onze leegte met overvloed.
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met alles wat ademt van genade zingen wij:
Allen:  Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
       
Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
De Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
Cantorij: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus, Messias!
 
Hij, vrucht van de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Cantorij: Hij, ware Herder, woord van den beginne, Jezus Messias!
 
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood, zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn, zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, vieren het leven, reiken elkaar wat Hij ons gaf.
Cantorij: Hij, Lam van God, Brood uit de hemel, Jezus Messias!
 
Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen die hemel en aarde verheugen.
Allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
 
 • Uitdelingswoorden en nodiging
 • Gemeenschap van brood en wijn, in een lopende viering. Eén van de diakenen komt de rijen bij langs om de gemeente te nodigen. Voor wie dat wil is er druivensap, in de beker die door de kinderen wordt aangereikt.
Tijdens de rondgang zingt de cantorij: ‘Brood hier gedeeld’; Ubi Caritas (Lied 568); ‘Vrede wens ik je’
Orgelspel: koraalvoorspel over  Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658) van Johann Seb. Bach. 
 • Onze Vader
 • Slotlied: Lied 439: 1 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel:  Sortie, over de melodie van lied 439, van Alexandre Guilmant (1837-1911)
 
Inloophuis
Woensdagmiddag 13 december is er weer inloophuis in het Martinushuis. Er is vanaf half drie weer koffie, thee en deze keer warme chocolademelk en veel kaarslicht. De kerstboom wordt deze middag opgetuigd en er is orgelmuziek van Piet Lanting. Kom eens langs voor een praatje of om gewoon eens op een doordeweekse dag in de kerk te zijn en dit ook eens mee te maken..
 
Kerstfair
Op vrijdag 15 december vindt in Dokkum weer de traditionele Kerstfair plaats. Ook in de Grote kerk vinden er activiteiten plaats. Er is onder meer om 19.00 uur een optreden van Collage. Naast de tuin van de kerk, dus in de Kerkstraat staat ook het I.E.C. met een stand. Met een draaiend rad zijn er leuke prijsjes te winnen en er is gluhwijn. Kom even langs voor een praatje en geef ook een slinger aan het draaiend rad. De Kerstfair is van half twee tot pl/mn negen uur. We hopen op sneeuw, lekker koud weer, maar wel droog.
 
Volkskerstzang
Op zondag 17 december vindt weer de traditionele Volkskerstzangdienst plaats. Het thema van dit jaar: I have a Dream.
Aanvang 19.30 in de sporthal de Doelstien. Medewerking van Chr. Muziekvereniging Oranje en het Gospelkoor de Regenboog. Leiding en meditatie: ds Kees Postma. Namens het I.E.C. van harte uitgenodigd voor deze avond.
 
Kerst met de kinderen
Op zondag 24 december wordt er een krystkuier georganiseerd voor de kinderen van de kinderkerk. Een wandeling door de binnenstad waarbij we de kerstgeschiedenis gaan beleven.  Deze krystkuier komt in plaats van het kinderkerstfeest. Hier hebben de kinderen een uitnodiging voor ontvangen.
Aan het einde van de dienst van vanmorgen kunnen de kinderen, samen met hun ouders, kaartjes ophalen waarmee ze toegang hebben tot deze kuier.
Op woensdag 13 december is er ook nog een moment om deze kaartjes op te halen van 16.00-17.00 uur in de Herberg.
 
Op maandag 25 december, kerstmorgen, wordt het advents- en kerstproject van de kinderkerk afgesloten. Op deze morgen ontvangen de kinderen van de kinderkerk ook hun kersttasje.
 
Korte berichten voor dit mededelingenblad kunt u tot donderdagavond mailen naar Berichten voor ‘Leed en Lok’ naar dhr.S.Hellinga, tel. 293580  Op de website www.grotekerkdokkum.nl staan elke week nieuwe 

terug
 


 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 23-05-2018 om 14.30
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 27-05-2018 om 09.30
meer details

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.