zondag 25 april 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: Ykje Dijkman, Ykje de Vries, …
Organist: Jelle Visser
Zang: Marian Bos, …
Koster: Piet Tijsma
Lector: Jaap Schaap
Beamer: Frans Bos
Beeld: …

 

Zingen vóór de dienst: Lied 272:1,2,4 (Wij zoeken in uw huis Uw aangezicht, o Here)

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm/Lied 84:1,6

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ (door zanggroep)

Leefregel / Kindermoment:
‘Ik volg de Heer’ - https://www.youtube.com/watch?v=plRTY48g5HM&ab_channel=DJJ72

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing (lector): Exodus 33:1-6

Zingen: Lied 906:1,3 (God is tegenwoordig)

2e Schriftlezing (lector): Exodus 33:12-23

Zingen: Lied 906:5,6

3e Schriftlezing (lector): Exodus 34:4-9

Zingen: Lied 906:7,8

Preek

Zingen: Gezang 304 (oude liedboek):1,2,3 (God is getrouw, Zijn plannen falen niet)

Overlijdensafkondiging + zingen: …

Dankzegging en Voorbeden

Collecte-aankondiging

Slotlied: Lied 117a:1,2 (Gij volken loof uw God en Heer)

Zegen + uitgesproken ‘Amen’

Zingen: Lied 708:1,6 (Wilhelmus)

Zingen: ‘Wat hou ik van Uw Huis’ (Psalm 84, Psalmen voor Nu)
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy