zondag 25 september 2022

Evensong in de Grote Kerk

Locatie: 
 De Grote Kerk
Tijdstip: 
 19.30

Evensong 25 september 2025 Grote Kerk Dokkum

Medewerking: Cantorale, o.l.v. Anne de Bruijn; voorganger: Hans Oosterhoff
Lezingen en antwoordpsalm voor de tweede zondag van de herfst

***** Bij deze liturgie hebt u een Liedboek nodig *****

 • Orgelspel: Voluntary in A – Maurice Greene (1696 – 1755)
 
 • Welkom
 
 • Introitus (Cantorale):
Gij, eeuwige bron van alles wat leeft, spreek uw woord hier in ons midden
en herschep ons allen naar het beeld van Jezus, de nieuwe Adam,
tot mensen die recht doen, dit uur en alle dagen van ons leven
 • Hymne:  Lied 858 (allen)
                                                                                                                                
 • Preces (gezongen responsies, door Cantorale) –
O Lord, open our lips. And our mouth shall show forth thy praise.
O God, make speed to save us. O Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall be: Wold without end. Amen.
Praise ye the Lord. The lord’s name be praised.
 • Psalm 146, gezongen (in de Anglicaanse stijl) en gelezen
Praise the Lord, O my Soul!
While I live I will praise the Lord;
I will sing praises to my God while I have my being.
Lezen: Psalm 146: 3 – 9
The Lord shall reign forever –
Your God, O Zion, to all generations.
 
 • Eerste lezing:  Amos 6: 1 - 10
 
 • Magnificat – Lofzang  van Maria – koor  en orgel (Muziek: Anne de Bruijn)
Magnificat anima mea
Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder
Hij heeft oog gehad voor mij zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.  Ja grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is Zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van Zijn arm, en drijft uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar zoals Hij aan onze voorouders heeft bereid.
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.
Magnificat anima mea. Amen
 
 • Inleiding op de lezing
 • Evangelielezing: Lucas 16: 19 – 31
 
 • Nunc Dimittis – Lofzang van Simeon (Muziek: Anne de Bruijn)
Heer U hebt Uw belofte gehouden en kunt nu Uw dienaar in vrede laten gaan.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U gebracht hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat de ongelovige de ogen opent en roem brengt aan Israël Uw volk. Amen.
 
 • Responses and Collects (gebeden, ingeleid met gezongen responsies)
The Lord be with you. And with thy spirit.
Let us pray.
Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.
- Voorbeden en stil gebed
- Cantorale: Notre Père – M. Duruflé
 
 • Anthem: Dear Lord and Father of mankind – Charles Hubert H. Parry (Lied 836)
 
 • Slotlied: Lied 263
Cantorale: 1 Be thou my Vision
Allen: 2 en 3 (Liedboek)
 
 • Zegen
 
 • Orgelspel
 
 • Collecte bij de uitgang
Dit is de Vredesweekcollecte, bestemd voor Colombia, met als motto: Vrouwen als vredestichters.

terug
 


Agenda

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 28 sep 2022 om 19.00

Gebedsgroep (De Fontein)

wo 28 sep 2022 om 19:30

Brei- en haakgroep

do 29 sep 2022 om 09:45

Leeskring

do 29 sep 2022 om 10:00

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

zo 02 okt 2022 om 09.30

Johannes de Heer - zangdienst

zo 02 okt 2022 om 16:00

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy