zondag 29 januari 2023

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Locatie: 
 De Herberg
Tijdstip: 
 09:30

29 januari 2023, Dokkum (De Herberg), 9.30 uur

De Heilige Doop wordt bediend aan
Jurre Elsinga
zoon van Freark en Martha
en broertje van Jelte, Marije en Thys

en aan
Amber Elise Osinga
dochter van Richard en Rianne
en zusje van Anna Sophia en Amy Lynn

Afscheid van ds. Herman de Vries

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Organist: Dhr. Hayo Halbersma

 

Zingen vóór de dienst: Evang. Liedb., lied 218:1,2,3 (Samen in de naam van Jezus)

Binnenkomst kerkenraad en beide gezinnen

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 105:1,3

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Sj. op Wei, lied 161:1,2 (Verbonden met vader en moeder)

Bediening van de Heilige Doop      
        -     onderwijzing
        -     vragen aan de doopouders
  • doopgebed
  • geloofsbelijdenis
  • doopwater wordt ingeschonken
  • doopbediening
  • zingen (staande): Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal’)
  • vraag aan de doopouders
  • vraag aan de gemeente:
Gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
              Allen: Welkom, kinderen van God,
            welkom in de kerk van Christus,
            wereldwijd en in ons midden
        -     ontsteken van de doopkaarsen 
              en overhandiging van de doopkaarten
        -     de namen van de dopelingen worden door de doopouders op de dooprol geschreven
        -     zingen: Kom aan boord - https://www.youtube.com/watch?v=3pPMVGQXv4Q

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de Kinderkerk
+ zingen: De Here zegent jou - https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

Schriftlezing (lector): Psalm 103

Zingen: Psalm 103c:1,2,5 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Preek

Zingen: Lied 971:1,2 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Overlijdensafkondiging + zingen: …

Dankzegging en Voorbeden – gezamenlijk ‘Onze Vader’

Collecte-aankondiging – de kinderen komen terug van de Kinderkerk

Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords (door Grietje Jelsma)

Slotlied: Psalm/Lied 103:5

Zegen


Er is gelegenheid om voorin de kerk de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen voor de toekomst en in de foyer om afscheid te nemen van ds. en mevr. de Vries

Collecte bij de uitgang

Er is koffie, thee, fris voor iedereen in de foyer
  

terug
 


Agenda

Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2022-2023

wo 08 feb 2023 om 09:45

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 08 feb 2023 om 19:15

Brei- en haakgroep

do 09 feb 2023 om 09:45

Leeskring

do 09 feb 2023 om 10:00

V&T 10: Spiritualiteit en gezondheid - De Herberg

do 09 feb 2023 om 20:00

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

zo 12 feb 2023 om 09:30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy