Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten 2017

Ontmoetingsbijeenkomsten 2017


Rondom de vraag “Wat betekent het om protestants te zijn?” hadden we een aantal boeiende en levendige bijeenkomsten. Het thema was ons ingegeven door de viering van 500 jaar Protestantisme.
Dat betekende dus ook het ophalen van een stukje geschiedenis: hoe zat dat ook weer met Luther en zijn stellingen tegen de aflatenhandel? Of weer even terug in de catechisatiebankjes: sola fide, sola gratia, sola scriptura, wat was dat ook alweer?
 

lees meer »
 
Uitnodiging vrijwilligersavond Uitnodiging vrijwilligersavond

Uitnodiging vrijwilligersavond
 
Geachte vrijwilliger van de Grote of St. Martinuskerk te Dokkum,
Het is weer de hoogste tijd om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Als dank voor uw inzet voor onze gemeente willen wij u uitnodigen voor de vrijwilligersavond op donderdag 5 april 2018. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt…..
 
Met vriendelijke groeten,
 
De wijkkerkrentmeesters
 

 
5000ste bezoeker bij “Open Kerk 2016”

5000ste bezoeker bij “Open Kerk 2016”

Vrijdag 5 augustus  werd de 5000ste bezoeker bij “Open Kerk” verwacht. Er moesten eerst nog wel 152 bezoekers komen. Daarbij waren Italianen en een Engelsman. De 5000e was een 4-tal : de familie De Boer en Rinkema uit Jutrijp en Woudsend. Zij waren al een week in Friesland per boot onderweg langs verschillende steden en dorpen,  hun boot lag nu in Leeuwarden en zij waren met de bus naar Dokkum gekomen. De jaarmarkt was de aanleiding, maar kerken bezochten zij waar dat mogelijk was. Hun verrassing was duidelijk!
 

 
Nog lopende tentoonstelling in de Grote Kerk van Dokkum trekt al 5000 bezoekers. “Open Kerk 2015”

Nog lopende tentoonstelling in de Grote Kerk van Dokkum trekt al 5000 bezoekers. “Open Kerk 2015”

Al op de eerste augustus, een week eerder dan in 2014, kwam de 5000e bezoeker de kerk binnen. Het was mevrouw Frankla Popken uit Menaam. 
Ze genoot van wat er te zien was en van het orgelspel. Als speciaal welkom kreeg ze een bos bloemen aangeboden door Ankie Wiersma van de Open Kerkcommissie. 
 

lees meer »
 
Een koororgel in de Grote of St. Martinuskerk.

Een koororgel in de Grote of St. Martinuskerk.

De commissie die zich de afgelopen maanden bezig heeft gehouden met de eventuele aanschaf van een koororgel in de Grote Kerk, is tot een afronding gekomen.Het koororgel staat er! We zullen het koororgel op zondag 29 november (dan echt officieel) in gebruik nemen: organist Auke de Boer zal er het één en ander op spelen, en er na afloop van de dienst wat over vertellen aan iedereen die geïnteresseerd is.
 

lees meer »
 
Terugblik “Open Kerk 2014” Terugblik “Open Kerk 2014”


We meldden het reeds: de openstelling van de Grote- of Sint Martinuskerk heeft ook afgelopen zomer veel belangstelling getrokken. Op 8 augustus mocht het echtpaar Machiela uit Nij Beets als 5000e bezoeker(s) worden verwelkomd. Na afsluiting van het zomerseizoen werden in totaal 9216 belangstellenden geteld.


 In mei en juni kregen de kunstwerken en de gedichten van de Friese Staties de waardering van de bezoekers. In het gastenboek schreven ze over de kunstwerken van Jeltje Hoogenkamp en de gedichten van Obe Postma en Harmen Wind:
“Indrukwekkend, zowel de schilderijen als de gedichten. Prachtig tentoongesteld.” (M.C. Kreeft).
“Stil wurde wy fan de gedichten fan Obe Postma en Harmen Wind.” (Jikke en Jur).Een flink aantal mensen kwam voor 
de expositie Crucivisie, de kruisbeelden van Pyr Bosma. Ook zij tekenden in het gastenboek op wat de kunstwerken met hen deden. Zoals José van Zanten uit Utrecht: "Ontroerend en verrassend. Prachtig verwerkt. Gedachten op vleugels." En Freark Dyk fan 'e Rottevalle: “De langste dei; in tried troch ierde; in fleugelslach troch de minslike frijhyt; gâns moai.” 
 
Naast de exposities kregen het orgelspel op woensdagmiddag en de inloopconcerten veel waardering. We lezen in het gastenboek:
“Ich bin beeindruckt vom Orgelspiel und dem Organisten - Wundervoll." (August Hagen, Deutschland).
“Het concert was prachtig. We hebben genoten.” (Marga uit Veenwouden).
“Wonderful organ concert. What a blessing to hear God's praises in this historic church!” (Janssens, Canada).Ook de kerkruimte kreeg alle aandacht:
“Prachtige kerk. Alles mooi en netjes onderhouden.” (P. Smeding, Tsjom).
“Mooie kerk. Rustgevend orgelspel. Het voelde als thuiskomen.” (Elly en Willem, Spakenburg).
De gastvrijheid van de vrijwilligers werd geprezen:
“Ganz herzlich Dank für die Gastfreundschaft.” (Natalie aus Smolensk, Russland).
Veel vrijwilligers hebben zich ook in 2014 ingespannen om mensen van elders en Dokkum en omgeving goed te ontvangen. Het gastenboek vertelt in warme uitspraken hoe dit bij de bezoekers van Open Kerk overkwam en daarop kan met voldoening worden teruggezien.

 
Adventsproject en Kerst

Adventsproject en Kerst

De kinderkerk kiest dit jaar voor het project "Hoe laat is het". Elke week staan we stil bij de tijd en luisteren we naar de figuur van de Tijdwijzer. 

Bij de vierde advent is het thema “tijd om te zingen”. Zacharias zingt van blijdschap wanneer zijn zoon Johannes is geboren.

Op kerstochtend is het “tijd voor het licht”. Jezus is geboren, Hij is het licht voor de wereld. 

 

lees meer »
 
Woensdag 12 augustus was de vijfde Zomerkoffieochtend in Nieuw Dockaheem.

Woensdag 12 augustus was de vijfde Zomerkoffieochtend in Nieuw Dockaheem.

Ds. Hille Vlasman predikant in de Trynwâlden was uitgenodigd om te vertellen over zijn boek 23.0. ‘’ Een spirituele route door Psalm 23 met omwegen”.
 
Wij werden ontvangen met een kopje koffie met koek.
Pastor Hilde Karssies heeft de ochtend geopend en samen hebben wij psalm 23 gezongen.
 
Ds. Hille Vlasman heeft ons al fietsend langs de Waddenkust van Fryslân meegenomen in zijn verhaal, hierbij heeft hij een prachtige diaserie vertoond van het dijklandschap, met schapen, gras en weidse luchten!

lees meer »
 
Samenvatting verslagen Ontmoetingsbijeenkomsten 2018 Samenvatting verslagen Ontmoetingsbijeenkomsten 2018

 
Bezoek aan de Muiderkerk Amsterdam op zondag 16 juni 2017 Bezoek aan de Muiderkerk Amsterdam op zondag 16 juni 2017Op zondag  16 juni  hebben een aantal diakenen van de Grote kerk een bezoek gebracht aan de Muiderkerk in Amsterdam.  Vorig jaar waren een aantal leden van deze kerk bij ons te gast en nu was het dus onze beurt om hen te bezoeken. 

lees meer »
 
Een afscheid

Een afscheid

In 1970 werd Margje van der Staal – Peterson gevraagd voor de Kinderkerk. Ze was in die tijd in opleiding voor kleuterleidster. Nu, achtenveertig jaar later neemt ze afscheid. Met Margje hadden we een gesprek over haar interesses en ervaringen.
 
Interesse in kinderen
 
Wat was Margjes motivatie om zoveel jaren kinderkerk werk te doen? Margje: “Zondag 3 december was mijn laatst bijeenkomst. “Komt u nu nooit meer terug?, vroeg één van de kinderen. Wat jammer!” De andere kinderen waren dat er helemaal mee eens. Zo'n reactie raakt me. Kinderen komen direct voor de dag met wat ze voelen en denken. Al heel vroeg spraken de spontane gedragingen van kinderen mij aan. Vanuit die spontaniteit kom ik bijna vanzelf tot contact met hen. Contact wekt vertrouwen en dat is voor mij de basis van alle omgang; niet alleen met kinderen, maar met ieder mens. Dat heb ik altijd wel zo gevoeld. Eind lagere school werd ik door de hoofdmeester al gevraagd om jonge kinderen te begeleiden. En toen wist ik het al: ik word later juf. Ik ben nog juf op de basisschool en ik hoop dat nog enige tijd te blijven.” Klik op lees meer voor het hele verhaal.

lees meer »
 
Kerstviering ouderen 2016 Kerstviering ouderen 2016Dinsdag 20 december was er weer de jaarlijkse Kerstviering voor ouderen in onze gemeente. Er hadden zich een kleine honderd mensen opgegeven. Maar ook dit jaar heeft door ziekte een aantal mensen moeten afbellen. Daardoor bleven er hier en daar lege plaatsen. We begonnen met een kopje thee of koffie met wat lekkers. Er waren vier jongeren uit onze gemeente die, samen met Sietske Koole, onze jongerenwerker, de bediening op zich namen. Ze hebben  met veel enthousiasme gezorgd dat niemand iets te kort kwam.

lees meer »
 
Viering Kinderkerstfeest op donderdag 24 december

Viering Kinderkerstfeest op donderdag 24 december

Op donderdag 24 december vieren we het kinderkerstfeest! Iedereen is van harte welkom!
We vieren het dit jaar in De Herberg van 18:30-19:30. Neem gerust je opa, oma, pake, beppe, ouders, vriendjes en vriendinnetjes mee. Het feest wordt geregeld vanuit de kinderkerk van de Grote Kerk en de kindernevendienst van De Herberg.

lees meer »
 
Kleasterrûntsje Dokkum 23 juli 2016

Kleasterrûntsje Dokkum 23 juli 2016

Een leuke groep deelnemers aan het Kleasterrûntsje in Dokkum.    Mensen die herinneringen ophaalden aan hun geboortestreek en deelnemers die nieuwsgierig zijn naar een regio waar ze niet zo bekend zijn.    En allemaal in de loop van de dag met elkaar in gesprek.  

Klik hier voor foto's 

Klik hier voor foto'sBekijk hier  de wandelroute en hier de fietsroute.
 

lees meer »
 
Palmzondag 20 maart 2016

Palmzondag 20 maart 2016

Zondag 20 maart is het Palmzondag. Ook dit jaar gaan we met de kinderen Palmpaasstokken maken, waarna we in optocht door de kerk heen gaan.

In verband met de materialen willen we graag weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. U kunt uw kind t/m zondag 13 maart opgeven bij Alida Jansma of Miranda van der Kooi.
of 06-23081277
of 06-27214610

 

 
Expositie Iconen van Tzvetan Hristov – Bulgarije

Expositie Iconen van Tzvetan Hristov – Bulgarije

Van 1 juli tot en met 27 augustus 2016 is een twintigtal iconen te bewonderen van de bekende Bulgaarse iconenschilder Tzvetan Hrirstov. Vrijdag 1 juli om 14.30 opent de van oorsprong Bulgaarse mevrouw Nadja Kootstra in de Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum de zomerexpositie. Op de laatste dag van de expositie komt zij tevens een toelichting geven. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. De expositie is iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur geopend.
 
Tzvetan Hristov (1963) behoort tot de jonge generatie Bulgaarse iconenschilders die met de traditionele techniek auteurkopieën maken van bestaande heilige iconen en wandschilderingen uit kerken en kloosters van Bulgarije, Rusland en Griekenland. Hij laat zien hoe met deze techniek en toewijding een verbinding wordt gelegd tussen het verleden en het heden.

lees meer »
 
Amaryllisbollenactie inrichting nieuw kerkgebouw Nyarizee Ghana

Amaryllisbollenactie inrichting nieuw kerkgebouw Nyarizee Ghana

Eind augustus, begin september starten we voor de derde keer met Amaryllis bollenactie. Eens in de twee jaar verkopen we die Amaryllissbollen. Met de opbrengst steunen we projecten in Ghana. Zo is van de opbrengt bij de vorige actie een operatielamp voor in het ziekenhuis in Garu gekocht.

lees meer »
 
Bezoek Muiderkerk aan Dokkum Bezoek Muiderkerk aan Dokkum
Zondag 12 juni was er alweer de 10e uitwisseling tussen de diakonieën van onze Grote Kerk en die van de diakonale werkgroep van de Amsterdamse Muiderkerk.
We begonnen met de eredienst , met een mooie preek van ds. Hans Oosterhoff. Tijdens de dienst vertelde een van de Amsterdamse gasten een en ander over de onderlinge contacten.
 

lees meer »
 
Zondag 18-12-2016 - 4e advent Zondag 18-12-2016 - 4e advent

 
Vrijdagavondconcerten Dokkum 2015 Vrijdagavondconcerten Dokkum 2015


In de zomermaanden zijn er orgelconcerten in de Grote- of Sint Martinuskerk
Het zijn inloopconcerten en de toegang is vrij en ze duren ca. 40 minuten.
Agenda orgelconcerten: LINK

lees meer »
 
Eindejaarscollecte

Eindejaarscollecte

Binnenkort wordt de eindejaars- huiscollecte weer bij u bezorgd met de vraag om een financiële gift.
In het begeleidend schrijven staat, dat de opbrengst bestemd is voor de eigen wijkgemeente en dat de kerkenraad hier een passende bestemming aan zal geven.
 

lees meer »
 
Ghana -Project Ghana -Project

In mei 2008 legden wij, de diakonie van wijkgemeente 2, Grote of Sint Martinuskerk, de eerste contacten met GhanaMet hulp van Kerk in Aktie, Karel Rigters en Ds. Jenny van der Veen zijn wij op twee projecten uitgekomen. Deze twee projecten zijn medisch werk Kerk in Aktie (aidsbestrijding, PCG Medical) en straatkinderen Agreds in Accra. Dit laatste is een project van Kinderen in de Knel en PCG staat voor: Presbyterian Church of Ghana.
 

lees meer »
 
Sola Gratia en Auke de Boer openen zomerserie 2015 Dokkum Sola Gratia en Auke de Boer openen zomerserie 2015 Dokkum

Op vrijdagavond 19 juni om 20.00 uur is de aftrap van de zomerserie avondconcerten in de Grote- of Martinuskerk in Dokkum.  Organist van de Grote Kerk Auke de Boer bespeelt het Helman-Flentrop orgel uit 1688/1979 . Medewerking wordt verleend door het vermaarde vocaalensemble Sola Gratia uit Uithuizermeeden onder leiding van Ties Moolenhuis en pianiste Ellen Dijkhuizen. 

lees meer »
 
Vakantie Vakantie

Als u dit leest nadert de grote uittocht van vakantiegangers weer. In het voor- en naseizoen de senioren en hoog zomer degenen die door kinderen of een baan gebonden zijn aan het hoogseizoen. Veel mensen verheugen zich op de vakantie. Er even tussenuit. Een andere omgeving. Even geen, of minder verantwoordelijkheid. 

lees meer »
 
Veertigdagenproject 'Geloof in het leven'

Veertigdagenproject 'Geloof in het leven'

De verhalen van het project volgt de weg van Jezus op weg naar Pasen. Maar ook over andere mensen die iets Jezus ontmoet op die weg. Die mensen ontdekken, dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet en als mensen hulp nodig hebben of hun hand op moeten houden. Steeds weer opnieuw blijkt, dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.

lees meer »
 
Start van het 40 dagen project Start van het 40 dagen projectZondag 5 maart was de start van het 40 dagen project, net als het adventproject een start voor de kinder- tienerkerk en ouders. Na een korte uitleg van Sietske Koole in de kerk over wat we gaan doen, gingen we verder in de nevenruimte. Het een en ander klaargezet, de overige materialen stonden op een aparte tafel.

lees meer »
 
Carillonconcerten Carillonconcerten


Stadhuis Dokkum op vrijdagavond 19.00 uur voorafgaande aan de orgelbespeling in de Grote- of Sint Martinuskerk.
Agenda carillon concerten: LINK

 
Berichten uit Ghana - jaspermaas.blogspot.nl

Berichten uit Ghana - jaspermaas.blogspot.nl

Trots op haar Gonja Bijbel
Op een zaterdag in februari reden we in traditionele Gonjakleding naar Buipe, twee uur ten zuidwesten van Tamale. Mary zat nerveus naast me. Het beloofde  een bijzondere dag te worden, waarvoor we zelfs de bruiloft van vrienden hadden besloten te missen.

lees meer »
 
Clubstriid 2017

Clubstriid 2017Topaz deed ook weer mee aan deze door de YMCA georganiseerde opdrachtenspel. Deze wordt op hetzelfde tijdstip ook door andere jeugdclubs uitgevoerd en doel is om zoveel mogelijk punten per opdracht te behalen.

lees meer »
 
Maarten Luther 500 jaar Maarten Luther 500 jaar
 
Stellingen
In het voorjaar hield onze wijkgemeente een aantal ontmoetingsbijeenkomsten waarin de vraag aan de orde kwam: 
Wat betekent het om protestants te zijn? Dat in het kader van het gedenken van 500 jaar protestantisme. Zij die toen hebben meegedaan herinneren zich nog wel, dat we met elkaar ook een aantal stellingen hebben bedacht. Stellingen met een knipoog, omtrent ons huidige kerk-zijn. Het voornemen was destijds om die stellingen aan de kerkdeur te ‘spijkeren'. Inmiddels hangen ze er. Niet alleen onze negen stellingen. Maar ook nog eens vijf stellingen uit onze partnergemeente in Laage. Het is de moeite waard om alle veertien stellingen (9 + 5) te lezen, er eventueel een foto van te maken en, vooral, er over na te denken!

 

 
Zondag 28 juni : overstapdienst in de Grote Kerk. Zondag 28 juni : overstapdienst in de Grote Kerk.


Zes kinderen maakten de overstap van de Kinderkerk naar het Jeugdwerk: Silke, Elena, Susan, Rik, Gerrit en Jeroen. Het was een speciale dienst met een opzet die anders was dan normaal.

lees meer »
 
Zondagskrant Zondagskrant

Website

Zoals gemeld is de PR-commissie, die de website www.grotekerkdokkum.nl beheert, in een vernieuwingsslag betrokken. En dat onder leiding van de Algemene Kerkenraad (AK) van Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Samen met de vertegenwoordiging van de AK en collega's van wijkgemeente De Herberg is er al flink geoefend aan het plaatsen van teksten en beelden. Ook is met de eigen kerkenraad al goed nagedacht over rubrieken en de indeling van de website voor de eigen wijkgemeente. Eind maart of begin april moet deze operatie, die achteraf eigenlijk wel meevalt, klaar zijn.
Ondertussen gaat het informeren van de gemeenteleden via de bestaande website onverminderd door. De kookgroep komt blijvend gemotiveerd bijeen en levert elke keer een mooie impressie voor de site. Zie de verslagen van 4 februari en 4 maart. Onder de rubriek Home op de site is verder een warm bericht met foto's geplaatst van de Zendingscommissie Gemeente Dokkum in Aktie. In de medische post Garu in Ghana kon scanapparatuur in gebruik worden genomen met steun uit Dokkum. Onze diaken Jan Woudstra was enkele keren in Garu. Deze contacten en inspanningen daar en hier leiden tot dit prachtige resultaat. Fijn om een dergelijk bericht te mogen plaatsen en te lezen. Verder op de website alvast de aankondiging van de uitvoering van Passiemuziek door vocaal Ensemble Provocale onder leiding van onze cantor-organist Anne de Bruijn op zondag 29 maart, 19.30 uur in de Grote- of Sint Martinuskerk. 

 

 
Hoop

Hoop

Een sombere mistige morgen in December. Ik ben alleen in mijn huis. Niet zo vrolijk gestemd. De donkere dagen voor Kerst. Dan gaat de bel en er staat één van onze diakenen op de stoep.Met een pakje. Blij verrast neem ik het in ontvangst en terug in de kamer open ik het meteen.
Lieve diakenen. Wat een verrassing. Een boekje dat er prachtig uitziet. Mooie kleuren - goede indeling.Maar de inhoud was de grootste verrassing. De inhoud gaat over HOOP. Maar ook over Geloof en Liefde.Ik heb het direct gelezen, waardoor mijn sombere stemming verdween en het ineens veel lichter werd om mij heen.
Een fijn geschenk van de diaconie.Mijn hartelijke dank daarvoor.  Anne Bijma  Elzenlaan  Dokkum 
 

 
Onderhoud orgel Grote Kerk Onderhoud orgel Grote Kerk 
Hoofdorgel in restauratie!
 
Al enkele weken is het hoofdorgel in de Grote Kerk buiten gebruik wegens groot onderhoud. Als het straks opnieuw in goede staat is, kan het weer veertig jaar vooruit. Het is misschien aardig om te lezen wat er bij zo’n restauratie zoal gebeurt!
 
De aanleiding voor groot onderhoud aan het kerkorgel was de slechte staat van de balg. Dit is de windvoorraadkamer waar het orgel op speelt. Deze balg was erg lek en de oorzaak hiervan was dat het leer van de balg vergaan was. Het was gewoon op. De balg is naar de werkplaats in Leeuwarden vervoerd en hier geheel voorzien van nieuw leer. Bij de herplaatsing is de ventilator die deze balg van wind voorziet extra geïsoleerd met een zgn. dempkist.
Ook bleek, dat het beleg van de klaviertoetsen in slechte staat was. Daarom zijn beide klavieren eruit gehaald en op het onderste is nieuw palmhout aangebracht. In het bovenste klavier zijn nog goede ‘toetsbelegjes’ (die waren van buxushout) van het onderste aangebracht.
 
Op verschillende plaatsen bleken stof en schimmel verwoestend gewerkt te hebben. Ook bleek er bij de frontpijpen (de orgelpijpen die vooraan staan) ernstige loodcorrosie te zijn. Daarom moesten achttien pijpen vernieuwd worden.
Toen de orgelmakers de balg weer aansloten, was het een stuk stiller bij het orgel, maar was er wel sprake van gesuis en gesis. Zeker vijftig zgn. pulpeten (leren zakjes), niet alleen niet alleen bij het hoofdwerk, maar ook bij de pedaalladen, bleken te verkeren in verregaande staat van ontbinding. Die zijn dus ook vernieuwd.
Het pedaalklavier is ook nog naar de werkplaats geweest om het rammelen eruit te halen. Er waren ook nog frontpijpen die verzakt waren. Die konden de orgelmakers van binnenuit weer recht buigen.
 
Tenslotte: alle pijpen zijn uit het orgel gehaald, schoon en stofvrij gemaakt. De orgelmakers zijn nu bezig om alle pijpen weer in het orgel te plaatsen en een voor een te beluisteren of ze goed klinken (spreken) en daarna weer te stemmen.
 
 Als alles straks klaar is staat het orgel er weer goed bij!
 
Voor deze tekst is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens van Bert Yedema,
Orgelmakerij Bakker en Timminga.

 
Collecte 21 juni PCG Medical Garu

Collecte 21 juni PCG Medical Garu

Op het terrein van de Presbyterian Church Ghana in Garu wordt gewerkt aan de bouw van 3 nieuwe bijgebouwen bij de medische post, waar in zal worden gevestigd:

lees meer »
 
Van de kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters

Aan het begin van dit nieuwe jaar, waarin de dagelijkse beslommeringen al weer heel gewoon zijn, willen wij als kerkrentmeesters van wijk 2 rondom de Grote Kerk nog eenmaal achterom kijken, naar 2015.
Nu weten kerkrentmeesters ook wel dat je dat niet te vaak moet doen natuurlijk en dat het veel beter is om de blik voorwaarts te houden, maar toch: soms zijn er van die gebeurtenissen die nog even de aandacht vragen.

lees meer »
 
Kerstviering ouderen 2015 Kerstviering ouderen 2015

Dinsdag 15 december was er weer de jaarlijkse Kerstviering voor ouderen in onze gemeente. Er hadden zich een kleine honderd mensen opgegeven. Maar door ziekte heeft een aantal mensen moeten afbellen. Daardoor bleven twee tafels leeg. We begonnen met een kopje thee of koffie met wat lekkers. Er waren zes jongelui die de bediening op zich namen. Hiermee verdienden ze punten voor hun maatschappelijke stage. Ze hebben  met veel enthousiasme gezorgd dat niemand iets te kort kwam. Ook bij de broodmaaltijd na de viering zorgden ze ervoor dat iedereen van zijn of haar natje en droogje werd voorzien.

lees meer »
 
Maatschappelijke / scholierenstage Elena van der Heide

Maatschappelijke / scholierenstage Elena van der Heide

Ik heb mijn stage gedaan bij de kinderkerk van de Grote of de Martinus kerk Dokkum.

De eerste keer dat ik er stage ging lopen, was op 10-01-2016, ik vond het een klein beetje spannend, want het was de eerste keer dat ik ging stage lopen, maar het was aan de andere kant ook super leuk! Ik hielp met het werkje en daarna gingen we een spelletje doen.

lees meer »
 
Like de Grote of Sint Martinuskerk op facebook! Like de Grote of Sint Martinuskerk op facebook!

 
Oproep organisatie Bonifatius Festival; 10, 11 en 12 juni 2016

Oproep organisatie Bonifatius Festival; 10, 11 en 12 juni 2016

Voor katholiek en protestants Nederland geldt Bonifatius als een gemeenschappelijke mijlpaal in de kerkhistorie.  Al vele jaren wordt in Dokkum begin juni aandacht besteed aan de sterfdag van Bonifatius door de RK kerk.  Het bisdom en de parochie van  Dokkum hebben  alle kerkgemeenschappen in de stad benaderd met de uitnodiging om volgend jaar gezamenlijk een breed gedragen festival op touw te zetten.

lees meer »
 
Kerstviering ouderen 15-12-2015

Kerstviering ouderen 15-12-2015

Met veel plezier kijken we terug op de Kerstviering van vorig jaar. Reden om ook dit jaar weer een middag te organiseren voor de ouderen uit onze gemeente en wel op dinsdag 15 december, om 16.00 uur in de Grote of St Martinuskerk.

lees meer »
 
Kerstmaaltijd weer groot succes Kerstmaaltijd weer groot succes

De maandelijkse eetgroep in het Martinushuis genoot van een heerlijke maaltijd met een keur van gerechten. We startten met een voorgerechtenbuffet met onder meer drie verschillende salades, gebakken ananas, twee soorten paté, twee soorten vis, gevulde avocado's, toastjes en stokbrood. Vervolgens konden we proeven van een uitgebreid buffet: liefst vier soorten vlees inclusief lekkere sauzen, gemengde groentes waaronder zuurkool met appel uit de oven, aardappelrozetten en nog meer: wat een keus!

 

lees meer »
 
Grote Kerklezing door Mounir Samuel op donderdag 29 oktober in de Grote Kerk aanvang: 20.00 uur

Fotograaf: Ernst Coppejans
Grote Kerklezing door Mounir Samuel op donderdag 29 oktober in de Grote Kerk aanvang: 20.00 uur

 
Verloren Vergeving

Terwijl de wereld verhardt, de mens steeds meer voor zichzelf kiest, landen lijnrecht tegenover elkaar staan en verschillende bevolkingsgroepen elkaar het licht niet in de ogen gunnen, veranderen we allen in kleine ommuurde eilandjes. Teruggetrokken in onze loopgraven bereiden we ons voor op de volgende tegenslag, de volgende uithaal of stoot, de volgende relationele klap.


www.moniquesamuel.nl
Twitter: mctsamuel
Facebook: mctsamuel

lees meer »
 
Foto's Bowlinguitje van de jeugd op 3 oktober 2015 Foto's Bowlinguitje van de jeugd op 3 oktober 2015

 
Amarillysbollen

Amarillysbollen

Begin september hebben veel mensen amaryllisbollen besteld bij de zendingscommissie. Van alle wijken en dorpen die aan deze aktie meedoen zijn de aantallen geteld en besteld.
Zondag 25 oktober gelijk na de kerkdienst (onder het genot van een kopje koffie) willen we de bollen meegeven en afrekenen. Graag met gepast geld betalen.
Mocht u deze zondag niet aanwezig zijn, maandag 26 oktober tussen 16.00 en 17.30 kunt u de bollen ook ophalen.
ZWO gemeente in Aktie, Diaconie Grote Kerk
Jan Woudstra en Herman Stormer

 
Startzondag Grote Kerk Startzondag Grote Kerk

foto's Albertje Stormer


Zondag 27 september was de startzondag van het winterwerk. Traditioneel beginnen we dan met het startontbijt. Daaraan deden zo’n 35 mensen mee aan een lange tafel, die zelf meegebrachte broodjes  gezamenlijk nuttigden.

lees meer »
 
 
 
 

HERDWD-catechesegroep
datum en tijdstip 11-12-2018 om 16.00
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 12-12-2018 om 14.30
meer details

Eetgroep Grote Kerk
datum en tijdstip 12-12-2018 om 17.30 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.