Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Bonifatius Pelgrimage 2015 Bonifatius Pelgrimage 2015
 Je leert het op school: 754 Bonifatius bij Dokkum vermoord. Als Dokkumer krijg je in herdenkingen bijna vanzelf de details mee. De datum was 5 juni. Bonifatius kwam van Crediton in Engeland en is in het Duitse Fulda begraven. Crediton, Dokkum en Fulda markeren Bonfatius' leven en schiep tussen de drie steden een blijvende band. Je leest in Geandewei de hartelijke uitnodiging van de parochie Dokkum om ook als protestant mee naar Fulda te gaan. Om van vijf tot acht juni in een Pelgrimage Bonifatius en zijn zendingswerk in Friesland en Duitland te herdenken. Wat ervaar je dan? 

Verbondenheid 

Het eerste wat je ervaart is verbondenheid met je reisgenoten. Met mensen uit je eigen stad en uit andere plaatsen van het Bisdom Groningen – Leeuwarden. Verbondenheid in kleine pelgrimages te voet naar herdenkingsplekken in Fulda en in pelgrimages langs markante plaatsen om Fulda heen. Verbondenheid word je wel zeer bewust in tafelgesprekken met je katholieke geloofsgenoten uit je eigen regio en het gastvrije Fulda. Je ervaart je dichterbij wat Bonifatius vanuit het Evangelie dreef en wat je over grenzen heen met anderen daarin mag delen. 


 Grote bijeenkomst met bisschop Heinz Josef Algermissen op de Domplatz Fulda.

Hoop 

Je bezoekt samen gedenkplaatsen. De Dom van Fulda bijvoorbeeld met daarin het graf van Bonifatius. Je wordt daarbij warm en deskundig rondgeleid door Dieter Wagner van het bisdom Fulda. Het hele verblijf staat hij zijn gasten tot hun dienst met pastoor Paul Verheijen als betrokken tolk. 's Middags voert Wagner ons naar een wel zeer markante plaats: naar het grensgebied tussen het vroegere West- en Oost Duitsland. Naar een plek waar op vijftig meter afstand van elkaar grenswachters grimmig tegenover stonden. Een plek ook waar vele Oost – Duitse vluchtelingen de dood vonden. Juist op die plek wordt het  lijdensverhaal van Jezus in een wel zeer bijzondere Kruisweg uitgebeeld. In roestig schroot, overblijfselen van oorlogsmateriaal, wordt het verhaal van Jezus' lijdensweg verteld in veertien aangrijpende verbeeldingen of kruiswegstaties. En dat door de kunstenaar Ulrich Barnickel; zelf ook vluchteling. Een Kruisweg als verhaal van solidariteit van Jezus en God de Vader met de lijdende mens en de lijdende wereld. En dat in het perspectief van de hoop. Lijden en dood hebben het laatste woord niet. Jezus' verhaal is het verhaal van opstanding en hoop. En dat verhaal mocht zichtbaar worden in het samengaan in vrede van Oost – en West-Duitsland. 


Pastoraal werkster Neeltje Bouma las in ons gaan langs de staties gebeden als: 
Heer Jezus Christus, U die staat voor vrijheid en gerechtigheid. 
U hebt vrijwillig de onderdrukking door het kruis op zich genomen. 
Neem alle onderdrukten op U. 
Wij bidden allen: Ontferm U over ons en over de hele wereld.

Vriendschap 

Het woord vriendschap mochten we de hele pelgrimage ervaren. Maar ook zeker in de Bonifatius gedachtenisdienst met vijfduizend mensen op het Domplein van Fulda. Een dienst die je als protestant beleeft als een kleurrijk en zintuiglijk gebeuren met vlaggen, vaandels, gewaden, tekst, zang en muziek. Afgewisseld door momenten van diepe inkeer. Met in het hart van de dienst een aansprekende prediking van aartsbisschop Stephan Burger van Freiburg. Vriendschap is zijn kernthema. Jezus noemt zijn volgelingen vrienden (Joh. 15: 15). Bonifatius was een vriend van Jezus en vriend van mensen. Gelovigen vandaag mogen door Jezus en Bonifatius geïnspireerd elkaar en anderen tot vrienden te zijn. Als Bonifatius hebben ze de opdracht het Evangelie van Jezus' liefdevolle vriendschap in woord en daad te delen met een ieder waar ook ter wereld. 

Stijlvol en vrolijk   

Wat je als Protestant ook zeker meekreeg tijdens de reis is, wat wel wordt genoemd het stijlvolle en vrolijke Roomse leven. Stijlvol in korte bezinningsmomenten als in het reisgebed bij het vertrek. Vrolijk tijdens de busreis, waarin veel is gelachen om anekdotes en roomse, relativerende humor. Het was een reis om niet te vergeten. Heel goed georganiseerd door de jonge parochianen Hans en Marieke Ludema.  

Joukje Hamstra-Vrieswijk, Jannie en Henk Kuindersma.

 
terug
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.