Collectes

Zondag 12 september

De 1e collecte is voor de diaconie en is voor Kerk in Actie en bestemd voor Ghana met als motto: Een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

De 2e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het Pastoraat


Zondag 19 september

De 1e collecte is voor de diaconie en is voor Kerk in Actie en bestemd voor Syrië met als motto: De kerk als plek van hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

De 2e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.

Zondag 26 september

De 1e collecte is voor de diaconie en is in deze Vredesweek bestemd voor het project: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen, een project van Kerk in Actie in samenwerking met PAX.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’.
Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

De 2e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor instandhouding van de eredienst.

Giften kunnen met vermelding van de collectedoelen worden overgemaakt op de volgende banknummers: 
Kerk: NL 55 RABO 0373 7010 71 t.n.v. Prot. Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens
Diaconie: NL 37 RABO 0107 1444 25 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens
Het is ook mogelijk om via Scipio app een bijdrage te geven voor de collecten. 

Namens de diaconie
Jan de Boer
Penningmeester

terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei