Collectes

11 april
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de zondagse bloemengroet
De 2e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor het jeugdwerk

18 april
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de gebruikskosten van de KerkWebRadio
De 2e collecte is voor de kerk en is onder andere bestemd voor vorming en toerusting

Overzicht collecten januari
In januari is voor de collecten voor de zondagse bloemengroet, de gebruikskosten voor de KerkWebRadio, de kosten voor het bezoekerswerk in de secties en voor projecten van de classis Fryslân, zoals: Arme kant Fryslân en platform kleurrijk Fryslân, in totaal € 2.060 binnengekomen.
Ook is nog € 230 ontvangen voor de actie Steuntje in de rug (= kerstactie minima).

Overzicht collecten februari voor Kerk in Actie
Aan giften en collecten voor de vier Kerk in Actie projecten is in februari totaal € 3.400 ontvangen. Naar boven afgerond per collecte zijn uw giften als volgt afgedragen:

7 feb H.A.   Bangladesh, ondersteuning projecten: beter bestand tegen water     € 1.100
14 feb.        Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië                                       €    700
21 feb.        Hulp aan kwetsbare mensen in Moldavië                                        €     850
28 feb.        Missionair werk: voor iedereen een kerk                                       €     850
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de diaconie
Jan de Boer, penningmeester
terug

Agenda

Vorming en Toerusting 13. Met het oog op het einde....

15 apr 2021 om 20:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

18 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

18 apr 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 14. Excursie Jorwert / Kleasterochtend

21 apr 2021 om 08:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

25 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

25 apr 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy