Diaconie

De begroting en het collecterooster van de Diaconie voor 2021 zijn besproken en goedgekeurd in de vergadering van het College van Diakenen van 20 oktober en zijn ter vaststelling ingediend bij de kerkenraad.
Ook voor 2021 heeft Kerk in Actie weer een advieslijst opgesteld voor projecten die steun nodig hebben. Nagenoeg alle collecten uit deze advieslijst zijn weer in het rooster opgenomen.
Op www.kerkinactie.nl kunt u meer lezen over deze collecten.
In 2016 en ook in 2019 heeft de diaconie een erfenis ontvangen. In de begroting is hiervan weer een deel opgenomen om zo actief diaconaal te besteden.
U kunt de hele begroting inzien op de website, achter het tabblad ‘’interne info’’.
Ook kunt u de begroting opvragen bij de secretaris via een email naar: secretariaat.cvd@pgdaw.nl
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei