Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van diakenen College van diakenen

Rol van de Diaconie

Diaconaat wordt in de kerkorde omschreven als een ‘roeping’. De gemeente als geheel en de diakenen in het bijzonder worden ‘geroepen’ tot diaconaat. Dit ‘geroepen zijn’ vindt zijn oorsprong in de verhalen van de bijbel waar de gemeente zich door laat gezeggen en in de God die in deze verhalen tot ons komt. De bijbel spreekt van een God die een bijzondere voorkeur heeft voor mensen die leven aan de marges van het bestaan. Deze God roept de gemeente op om gehoor te geven aan de roepstem van mensen-in-nood. Diakenen gaan de gemeente voor in het horen en beantwoorden van deze stem. Zij doen dat door de marges van de samenleving op te zoeken en daar mensen te ontmoeten. In deze ontmoeting wordt de diaconale roeping concreet en krijgt ze een gezicht.

Wat doen wij

De taken van de diaconie zijn in hoofdlijnen het volgende. In het beleidsplan 2014-2018 is dit nader uitgewerkt. Een vervolg beleidsplan is in behandeling.

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten
 • de dienst aan de Tafel van de Heer
 • het mede voorbereiden van de voorbeden
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot vervullen van de diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn.
 • het dienen van de gemeente en haar kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen;
 • het geven van aandacht en zorg bij overlijden;
 • medewerking aan trouw – en rouwdiensten;
 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), beoordelen en steunen van diaconale projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden;
 • In 2018 en 2019 ondersteunen de diaconie en de werkgroep ‘ Gemeente in Actie (ZWO), in samenwerking met de classis, 3 projecten van Kerk in Actie in Moldavië.
De diaconie ondersteunt Oikocredit middels een aandelenkapitaal.
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Oikocredit gelooft dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Oikocredit investeert geld in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het grootste deel van Oikocredit investeringen gaat naar partners actief in microkrediet (inclusive finance).  Daarnaast groeit het aantal investeringen in landbouw en organisaties op het gebied van duurzame energie. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo'n 900 miljoen euro.
terug
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.