Commissie Communicatie

Naam:                          Tijdelijke Commissie Communicatie 

Redacteur:                         Maarten Keijzer. 

Coördinator Site, mail, 
print, Social Media 
en redacteur:                      Ad Plante 

Redacteur en 
Contactpersoon:                 Henk Kuindersma: tel: 295471  


Gezamenlijk mailadres: pr.algemeen@pgdaw.nl


Wie zijn wij?    

De tijdelijke Commissie Communicatie is voortgekomen uit de werkgroep PR en Communicatie, die was ingesteld door de regiegroep ‘We gaan opnieuw beginnen’. Op verzoek van de kerkenraad waren drie leden van deze werkgroep bereid om de (aanvaarde) voorgestellen Communicatie direct (per 1 januari 2020), zij het tijdelijk, uit te voeren. 


Wat doen wij?    

De tijdelijke Commissie Communicatie verzorgt in goed overleg en samenwerking met de Kerkenraad en alle geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens (PGDAW) de berichtgeving: 
-    over het gemeenteleven.  
-    ten dienste van het gemeenteleven
 

Wij hebben tot taak:    

Door middel van gemeenteberichten in kerkblad Geandewei, de Nieuwsbrief (per mail) en de website www.pgdaw.nl de berichtgeving te verzorgen ten behoeve van de gemeenteleden van PGDAW van alle leeftijden.  


Wat zijn de plannen? 

De concretisering van de (aanvaarde) voorstellen Communicatie afronden. De reguliere taken Communicatie tijdelijk te blijven behartigen.  
De taken van de tijdelijke Commissie over te dragen aan een permanente Commissie Communicatie 
 

Wat zijn onze contacten?  

Er zijn frequente contacten met het Moderamen van de Kerkenraad, de pastores, de contactpersonen van werkgroepen en commissies. Als ook met gemeenteleden die voor persoonlijke berichten van de media van PGDAW gebruik willen maken.     


 
terug

Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy