Commissie Communicatie

Naam:                                   Commissie Communicatie 

 

Algemeen coördinator, mail, 
print, Social Media, eind-
en foto redacteur GW en site             
en contactpersoon:           Ad Plante 

Redacteur Geandewei:      Gerrit Veenstra

Print:                               Rintje Hellingwerf


Techniek:                         Harke Doede Douma

Webmaster:                     Jan Willem Geertsma

Agenda:                           Dirk Meinsma


Gezamenlijk mailadres: pr.algemeen@pgdaw.nl

(specifieke technische vragen: help@pgdaw.nl)


Wie zijn wij?    

De Commissie Communicatie is voortgekomen uit de werkgroep PR en Communicatie, die was ingesteld door de regiegroep ‘We gaan opnieuw beginnen’. Op verzoek van de kerkenraad waren drie leden van deze werkgroep bereid om de (aanvaarde) voorgestellen Communicatie direct (per 1 januari 2020), zij het tijdelijk, uit te voeren. Vanaf 1 januari 2021 is de Commissie Communicatie permanent met bovengenoemde leden


Wat doen wij?    

De Commissie Communicatie verzorgt in goed overleg en samenwerking met de Kerkenraad en alle geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens (PGDAW) de berichtgeving: 
  • over het gemeenteleven.  
  • ten dienste van het gemeenteleven
  • adviseerd en coördineerd in alle technische zaken*

Wij hebben tot taak:    

Door middel van gemeenteberichten in kerkblad Geandewei, de geprinte Nieuwsbrief, de Nieuwsbrief (per mail) en de website www.pgdaw.nl de berichtgeving te verzorgen ten behoeve van de gemeenteleden van PGDAW van alle leeftijden.  


Wat zijn de plannen? 

De concretisering van de (aanvaarde) voorstellen Commissie Communicatie afronden. De reguliere taken blijven behartigen.  
 

Wat zijn onze contacten?  

Er zijn frequente contacten met het Moderamen van de Kerkenraad, de pastores, de contactpersonen van werkgroepen en commissies. Als ook met gemeenteleden die voor persoonlijke berichten van de media van PGDAW gebruik willen maken.  De Commissie Communicatie staat ten dienst van alle geledingen binnen onze kerk.  

* Internet, internet providers, hardware incl. printers, software en alle elekronika, te denken valt aan beamers, camera's geluidsinstallaties e.d.

 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei