Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Informatiegids 2018/2019 Grote of Sint Martinuskerk PGDAW Wijkgem. 2 Informatiegids 2018/2019 Grote of Sint Martinuskerk PGDAW Wijkgem. 2
Download het bestand (PDF)

Download het bestand (MsWord)
 
Predikant Predikant
U kunt bij de predikant of kerkelijk werker terecht voor vragen en informatie over bezoek, geboorte/doop, huwelijk, uitvaart en ziekenhuisopnames.

Predikant: Ds. Hans Oosterhoff
Lou Sanen 20 9137 RE
Oosternijkerk
tel. 0519-346420
e-mail:
Telefonisch het beste te bereiken tussen 8.30 uur en 9.15 uur, en tussen 17.30 en 18.15 uur. Zaterdag is meestal een vrije dag.

Kerkelijk werker: Mw. Hilde Karssies-Kaptein
Foarwei 42
9104 BX Damwâld
tel. 0511-401536
e-mail: 
Maandag, woensdag en donderdag zijn in principe de dagen die ik beschikbaar ben voor het werk in de gemeente.
 
Kerkenraad Kerkenraad
Scriba
J. H. Dreves-Veer
Birdaarderstraatweg 123-10
9101 CZ Dokkum
0519-293959
 
 
College van diakenen College van diakenen
Voorzitter:
Minne Boelens
Learmûne 21
9102 ED Dokkum
0519-295385
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Koos Schreiber
Vleesmarkt 29
9101 MH Dokkum
0519-252041


Secretaris: Jaap Jan Klugkist   
0519-346410


Penningmeester: Jan Steenstra
0519-298115 


Beheer gebouwen: Koos Schreiber
Vleesmarkt 29
9101 MH Dokkum
0519-252041

 
 
Kosters Kosters
Heeft u een activiteit en wilt u informatie over het gebruik maken van het kerkgebouw daarvoor, neem dan contact op met één van de kosters van de Grote Kerk:

Ankie Wiersma 


Liskje de Boer 


De dienstdoende koster is ook te bereiken op telefoonnummer: 
06-12412053
 
Trouw, rouw en doop Trouw, rouw en doop
Geboorte en doop 
Als u uw kind wilt laten dopen in de Grote Kerk, kunt u daarover contact opnemen met de predikant. Op gezette tijden worden doopdiensten gehouden, vaak in overleg met de doopouders. Data voor doopdiensten worden vooraf vermeld in het kerkblad Geandewei. Aan de doopdienst gaan één of meer doopgesprekken vooraf. Bericht van geboorte kan worden gedaan aan het kerkelijk bureau. Daarnaast is het ook goed om de predikant en/of de ouderling van de sectie een geboortebericht te sturen, opdat er tijdig mededeling van kan worden gedaan in het kerkblad en er een afspraak kan worden gemaakt voor een kraambezoekje.

Huwelijk 
Voor een afspraak over een huwelijksinzegening kunt u contact opnemen met de predikant. Voor het reserveren van de Grote Kerk kunt u de koster bellen op nr. 06-12412053. In de regel heeft de predikant met het a.s. bruidspaar twee of drie gesprekken waarin de zin en betekenis van een kerkelijke huwelijksviering worden besproken en de dienst wordt voorbereid.

Uitvaart 
Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om met de predikant te overleggen over tijd en plaats van een uitvaartdienst, alvorens daar met de uitvaartverzorger afspraken over vast te leggen. In de dagen voorafgaande aan de uitvaart zal de predikant een of meerdere bezoeken brengen aan de nabestaanden om met hen de uitvaartdienst voor te bereiden. Op de zondag na de uitvaart wordt de overledene herdacht in de kerkdienst. Een steentje met de naam wordt in de gedachtenis-nis gelegd, en we zingen een lied dat door de familie is uitgekozen.

Ziekenhuisopname 
Bericht van ziekenhuisopname kunt u doen aan de predikant of de ouderling. Indien u dat wenst wordt de opname vermeld. Ook kunt u het bericht doorgeven aan de heer S. Hellinga, die de gegevens doorgeeft aan de predikant. Zijn telefoonnummer is 0519-293580.
 
PRcommissie PRcommissie
Hebt u een bericht dat geplaatst zou moeten worden op deze website? Stuur het naar  en wie weet vindt u het op deze site terug.Commissieleden: Maarten Keijzer, Henk Kuindersma, Thea van der Schaaf, Petra de Vries en Dolf Wissmann.
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.