Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Predikanten Predikanten
De dominee of predikant geeft leiding aan het geloofsleven in een kerkelijke gemeente. Hij of zij legt de verhalen in de bijbel uit, en vertelt hoe de bijbel je kan leiden in je geloof en dagelijks leven. De predikant gaat voor in de kerkdiensten, bezoekt veel mensen en geeft leiding en onderwijs aan groepen, oud en jong. De predikant maakt deel uit van het bestuur van de gemeente; de kerkenraad. Hij of zij kan een kindje (of volwassene) dopen, een huwelijk inzegenen, en een uitvaart leiden.

De predikant van De Fontein is ds. van der Goot. Hieronder vindt u de gegevens: 

Ds. J van der Goot T. 0511-408399 of 06-37556886 E. 
 
Organisten Organisten
De Wijkgemeente De Fontein heeft drie organisten. Hieronder maakt u kort kennis met deze organisten.
 
 
Diaconie Diaconie
Een diaken is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Binnen deze kerkenraad hebben de diakenen een aantal specifieke taken met betrekking tot de gang van zaken in de gemeente. Diakenen verzorgen tijdens de kerkdienst de inzameling van geld door de collectezakken rond te delen, en de viering van het avondmaal, door het brood en de wijn rond te brengen. Maar de diaconie doet veel meer: ieder mens telt, maar niet iedereen kan zich zelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, zoals zieken, armen en ouderen.

Met de wekelijks diaconale collectes ondersteunen we projecten van Kerk in Aktie/zending/Nederlands Bijbelgenootschap, maar we collecteren in De Fontein ook voor onze eigen diaconale activiteiten zoals de bloemengroet, reiskosten gehandicapten naar vakantiehuizen, zusterkring/bezoekers, minima.

Voor vragen over de diaconie kunt u contact opnemen met R.S. Hellingwerf, T. 0519-294917
 
Kerkrentmeester Kerkrentmeester
Eén ouderling van de kerkenraad heeft een speciale taak en heet dan ook ouderling-kerkrentmeester. Hij of zij maakt deel uit van het college van kerkrentmeesters, dat is belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van een kerkelijke gemeente. Heeft u een vraag aan de Kerkrentmeester? Neem contact op met W. Wendelaar Bonga via Tel. 222096 Email 
 
Kinderoppas Kinderoppas
Coördinatoren voor de kinderoppas van De Fontein zijn Gerjan en Bea Bakker. Heeft u een vraag? Bel hun dan op 0519- 296913.
 
Kosters Kosters
De koster is in feite de vaste gastheer of gastvrouw van alle mensen die een kerk bezoeken. Op zondag zijn dit de mensen die naar de kerkdienst komen en daarna graag nog even blijven kletsen en een kopje koffie drinken. De koster zorgt dan niet alleen voor het verse kopje koffie. Hij of zij zorgt er voor dat het kerkgebouw lekker warm is in de winter, of dat er in een warme zomer een raam openstaat voor frisse lucht. De koster doet de lichten aan en de deuren open.
Mevrouw Holwerda is koster bij de Fontein. Heeft u een vraag aan haar? Neem gerust contact met haar op via T. 06-13063639 of E. 
 
Scriba Scriba
T 0519-292402 / 06-55974606

Een kerkenraad is niet compleet zonder scriba. Letterlijk betekent scriba zoveel als schrijver. En dat doet een scriba dan ook: de verslagen van de kerkenraad, de afkondigingen in de kerk, de berichten in de kerkbladen van een gemeente, en brieven naar aanleiding van ingekomen post of uitnodigingen bij festiviteiten. U zou een scriba kunnen vergelijken met een secretaris van een gewoon verenigingsbestuur. Net als een secretaris houdt een scriba het archief van de gemeente bij. En hij of zij is vraagbaak voor menig kerkenraadslid. De scriba is in veel gemeenten het knooppunt van informatie, vooral over de organisatorische zaken.

Scriba van de wijkgemeente De Fontein is de heer W.A. Slagter. U kunt hem bereiken op T. 0519-294925 en via

Scriba van de Algemene Kerkenraad is dhr. Sipco H. Soorsma, T 0519-292402 / 06-55974606 en via 
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 18-09-2019 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Start-zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 02-10-2019 om 17.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 06-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 13-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.