Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
De Regiegroep – Stand van zaken - de rapportages De Regiegroep – Stand van zaken - de rapportages
Op dit moment zijn de volgende eindrapporten bij de AK ingediend:
2 oktober - 2019

Fundamenten Geloofsleven – Kerkbestuur en Organisatie – Eredienst – Pastoraat - Diaconaat.

De Financiële rapportage is verzorgd door het College van kerkrentmeesters in de vorm van Jaarrekening, exploitatieoverzicht kerkgebouwen en Meerjarenbegroting.
De tussenrapportage van de werkgroep Beroepskrachten (volgens stappenplan 30 september) is iets vertraagd en zal in een volgend overleg met de Regiegroep ter tafel komen.
In de Regievergadering van 1 oktober heeft de Werkgroep Gebouwen haar rapportage toegelicht. In de komende weken zullen hierin nog een aantal verwijzingen worden opgenomen naar onderliggende stukken en specificaties. De eindbespreking van deze rapportage vindt plaats op 29 oktober.
In de loop van het toekomstproces zijn nog een 2-tal werkgroepen ingesteld, te weten Communicatie & PR en Vrijwilligersbeleid.
De werkgroep Communicatie & PR bestaat uit 6 personen (2 per wijkgemeente), waarbij de heer Henk Kuindersma optreedt als contactpersoon. De eerste tussenrapportage van deze werkgroep wordt in de loop van deze maand verwacht.
De werkgroep Vrijwilligersbeleid is sinds kort voltallig en zal, na vaststelling van de opdrachtformulering door de AK, binnenkort de werkzaamheden starten. De rapportagedata zullen vervolgens nog worden vastgesteld.
 

Werkgroepen aan de slag
18 oktober - 2019

Op 28 januari zijn, na een gesprek tussen de regiegroep en de contactpersonen,  de werkgroepen
nu allemaal aan de slag. Vanuit alle wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigers actief.  Op 4 februari zijn de opdrachten voor het diaconaat en financiën door de Algemene Kerkenraad definitief vastgesteld.   De tiende werkgroep die zich bezig gaat houden met de PR en communicatie (zoals de website PGDAW) is inmiddels aangesteld.

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
 
  PGDAW    
  Werkgroepen Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 

We beginnen opnieuw
28 december 2017

"We beginnen opnieuw…" Deze uitspraak aan het slot van een gesprek met de jeugdraad trof de werkgroep “Toekomst” van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) zo, dat zij het rapport deze titel heeft gegeven. De werkgroep heeft “Geloven” als het belangrijkste uitgangspunt van het rapport gekozen om van daaruit de vele vragen te beantwoorden: Wat is van belang voor geloven en kerk zijn in de PGDAW en wat is hiervoor nodig aan “infrastructuur” (organisatie; beroepskrachten en gebouwen). Dit passend in een stabiele financiële situatie.

De nummering van de onderdelen in de Powerpoint-presentatie komt overeen met de hoofdstukindeling in het rapport. De presentatie bevat enkele klankborduitspraken die niet op de gemeenteavond zijn getoond. Ze vormen een mooie illustratie van de conclusies die de werkgroep heeft getrokken uit het klankborden. De werkgroep vond ze te waardevol om het u te onthouden. Belangrijk: Voor een goed begrip van de Powerpoint-presentatie, is het van belang om eerst het rapport te lezen. 

De werkgroep spreekt de hoop uit dat dit rapport uitgangspunt mag zijn voor het voeren van indringende gesprekken. 

Klik op onderstaande links voor het lezen en eventueel downloaden van het:

Rapport We beginnen opnieuw pdf

Presentatie We beginnen opnieuw pdf
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.