Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten 2017

Ontmoetingsbijeenkomsten 2017
Door dat alles kreeg het woord ‘protestants’ voor veel deelnemers toch wat meer inhoud dan alleen maar ‘niet-Rooms-katholiek’. Want hoewel we sinds 2004 niet meer gereformeerd of hervormd zijn, maar protestants, betekende dat woord voor velen toch nog niet zoveel.

En dan is het leuk om te horen het woord ‘protestants’ komt van de ‘Protestation’ uit 1529, de openbare belijdenis van een aantal vorsten in het rijk van Karel de Vijfde, die opkwamen voor geloofs- en gewetensvrijheid: “Wij zijn eenstemmig tot een overeenkomst gekomen en hebben elkaar te goeder trouw toegezegd en beloofd, dat niemand uit de geestelijke of wereldlijke stand de ander omwille van het geloof zal dwingen.”

Het Protestantisme verlegde wat het geloven betreft de aandacht van de Kerk naar de individuele gelovige: de mens die vrij mag staan tegenover God die hem of haar in Christus genadig tegemoet treedt. De mens die dus ook in eigen verantwoordelijkheid, zonder bemiddeling van kerk of priesters, zijn of haar relatie met God mag beleven en vormgeven.

Dat heeft een aantal mooie zaken met zich meegebracht: gewetensvrijheid, emancipatie, priesterschap van alle gelovigen, tolerantie en
democratisering. Maar er zaten ook minder mooie kanten aan het Protestantisme: betweterij, elkaar de maat nemen en kerkscheuringen bij de vleet. En ook een zeker gebrek aan respect voor kerkelijke tradities en liturgische vormen.
 
Wat betekent het nou voor ons om protestants te zijn? – vroegen wij de deelnemers. Hieronder een greep uit de antwoorden.

Protestants zijn is voor mij -

Vrijheid, in geloof en denken, en proberen er voor de ander te zijn.
 
In vrijheid getuigen, niet gebonden aan allerlei regels of dwang.
 
Vrij en voluit geloven in de breedste zin van het woord; geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en dat betekent in de praktijk: zorg dragen voor de wereld en de mensen om ons heen.
 
Dat ik mijzelf mag zijn in de PKN, en het gevoel mag hebben dat ik gerespecteerd word, en ook de ander respecteer, en de “ruimte” bijzonder vind.
 
Weten dat ik een kind van God ben, door Hem bemind en tot geluk geschapen.
 
Je thuis voelen in wat het Protestantisme uitdraagt en belijdt; wel met vallen, maar ook weer opstaan
in mijn geloof in God, Jezus en de Heilige Geest.
 
Horen bij een groep mensen waar ruimte is voor gesprek, waar het geloof je tot een groep maakt die lief en leed met elkaar probeert te delen, en die ook wereldwijd probeert aandacht voor de medemens te hebben.
 
In opstand komen tegen hen die de waarheid in pacht zeggen te hebben.
 
Leven in de vrijheid van het geloof, alleen door genade.
 
Leven en geloven in eigen verantwoordelijkheid. Dus niet God de schuld geven als het niet gaat zoals je gedacht had.
 
Je thuis voelen in de PKN-kerk (van gereformeerd naar protestant). Geen muurtjes: ieder mag gaan waar hij of zij zich thuis voelt.

 
Ook schreven wij met elkaar een aantal stellingen die we anno 2017 wel aan de kerkdeur zouden willen spijkeren. Daarvan hebt u in het vorige nummer al een bloemlezing gekregen. We zullen ze nog allemaal onder elkaar zetten, en eens kijken of we er dan ook 95 hebben.

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor de open gesprekken. Hartelijk dank ook aan de ouderlingen die de organisatie van dit alles voor hun rekening namen.

Voor wie de bijeenkomsten gemist hebben: er zijn nog exemplaren over van de praatpapieren; we leggen ze in de kerk, dan kunt u ze meenemen.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.