Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Ghana -Project Ghana -Project
Deze beide projecten werden drie jaar lang financieel ondersteund door onze diaconie. Al vanaf het begin was het de bedoeling de projecten te bezoeken en te kijken wat ze precies inhouden. Ook wilden we het kado van Ds. Van der Veen bij de gemeenschap van Garu brengen: een Avondmaalstel. Waarom daar? Ds. Van der Veen kreeg uit Garu, waar zij en haar man gewerkt hebben, een Avondmaalskleed kado, dat tot op de dag van vandaag in de Grote Kerk bij de viering van het Heilig Avondmaal gebruikt wordt. Twee van onze diakenen, Jan Woudstra en Froukje de Jong, zijn in de loop van 2010 naar Ghana geweest om met eigen ogen te zien wat de projecten inhouden. Foto’s  van deze reis staan elders op deze website. Zij zagen in Accra hoe het straatkinderenproject Agreds werkt en in Garu, in het noorden van Ghana, hebben ze een ziekenhuis bezocht van PCG Medical. Ook overhandigden zij in de kerk van Garu het Avondmaalstel.
Om de projecten te ondersteunen zijn er in wijkgemeente 2 enkele activiteiten georganiseerd. In 2009 zijn er drie kleine acties gehouden ten bate van Ghana. Bij het startonbijt in september 2009, dat we feestelijk aangekleed hadden,  was er een extra collecte. De tweede activiteit was een boekenverkoop. De derde was de verkoop van amaryllisbollen. 
Voor 2010 hadden we een grotere activiteit bedacht. Dit was ons benefietconcert in de Herberg. Met hulp van enkele Friese artiesten die geheel belangeloos optraden, was het een gezellige avond waarbij de opbrengst bestemd was voor onze projecten in Ghana.
Na de reis was er in december  de grote presentatie aan onze wijkgemeente over ons bezoek aan Ghana.
In in 2011 is weer een amaryllisbolverkoop geweest (netto opbrengst 2800 euro!). Intussen is het contact met Ghana via de mail ontzettend goed en gaan er een regelmatige pakketten met medisch materiaal en condooms naar het ziekenhuis in Garu. De Grote Kerk heeft drie jaar het project PCG Medical ondersteund à 7.500 euro per jaar. Ook stonden de projecten PCG Medical en Agreds straatkinderen die jaren vermeld op het collecterooster van de drie wijkgemeentes van onze Protestantse Gemeente Dokkum / Aalsum / Wetsens. De opbrengst van deze collectes, aangevuld met opbrengsten van de akties zijn naar de desbetreffende projecten overgemaakt.
Froukje en Jan hebben na hun reis een kleine 25 presentaties gegeven over hun reis naar Ghana in kerken van de classis ZWOE Dokkum en op scholen. Vanaf 2012 is het Ghana project overgenomen door de classis ZWOE Dokkum ( zeg maar van Paesens-Moddergat tot Veenwouden en van Hallum tot Anjum). Het is dus begonnen in wijkgemeente 2 (Grote of Sint Martinuskerk), maar tot onze vreugde wordt het nu veel breder gedragen. ZWO Dokkum staat garant voor 10.000 euro per jaar. De rest van de dorpen staat voor ruim 30.000 euro per jaar garant. Geweldige bedragen!
Ook in het collecterooster PGDAW staan dit jaar twee collectes voor Ghana: 27 januari Straatkinderen Agreds en 23 juni PCG Medical Garu. Ook zullen er nog acties worden gehouden. Doordat de keuze classis ZWOE Dokkum nu ook gevallen is op het Ghanaproject, kunnen we aan nog meer projecten in Ghana meedoen.
De projecten waren dus al: -Agreds straatkinderen in Accra -PCG Medical met name in Garu
en daar komen nu twee nieuwe projecten bij: -PCG Kerkelijke werkers in Tamale, uitgezonden medewerker Jasper Maas -PCG  Landbouwontwikkeling met name in Garu.

De contacten lopen meestal via de mail, maar er zijn na het bezoek van diaken Froukje en Jan aan Ghana, ook twee tegenbezoeken geweest aan Dokkum.
In september 2011 heeft reverend Solomon Sule Saa samen met dominee Jenny van der Veen het brood en de wijn gedeeld in de viering van het Heilig Avondmaal in de Grote Kerk.
In juni 2012 heeft Jasper Maas (uitgezonden medewerker Kerk in Actie) samen met zijn vrouw Mary een dienst geleid in de Fontein.
Jasper houdt een weblog bij van zijn werk, zie link: http://jaspermaas.blogspot.nl/
Door deze bezoeken zijn warme contacten ontstaan met zowel Solomon als met Jasper. Diaken Jan Woudstra en zijn vrouw Baukje Siegersma vertrekken op uitnodiging van Solomon en Jasper in april 2013 naar Ghana. Jan dus voor de tweede keer! Zij gaan o.a. de bovengenoemde projecten bezoeken. En natuurlijk willen zij na de reis graag vertellen over hun bevindingen aldaar.
Als opdracht voor de classis ZWOE gemeentes volgt binnenkort een brief. Graag willen Baukje en Jan voor elk project een map meenemen met daarin door u aangedragen materiaal op een A4tje over hoe u Dokkum of uw dorp ziet (maak een leuke foto, gedicht, iets kenmerkends uit omgeving). Op de vorige reis werd dit ook aangereikt. Dat werd in Ghana zeer gewaardeerd en gaf de mensen daar ook een voorstelling van hoe wij leven.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.