Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Een koororgel in de Grote of St. Martinuskerk.

Een koororgel in de Grote of St. Martinuskerk.
Zoals in juni reeds aan de gemeente is meegedeeld, zou een koororgel een waardevolle aanwinst kunnen zijn voor kleinschalige diensten zoals vespers, kleinere concerten e.d.
Maar ook in de gewone erediensten zijn er momenten te bedenken, waarin een koororgel een extra dimensie kan geven in de muzikale beleving.
Welnu: de noten zijn gekraakt en vanuit de commissie kunnen we u nu melden, dat er een zeer geschikt en betaalbaar orgel is gevonden bij orgelbouwer Bakker & Timmenga in Leeuwarden.De commissie adviseert dan ook de kerkenraad genoemd orgel naar Dokkum te halen, wat al eerder in de kerkenraad aan de orde was geweest en akkoord bevonden.
Voor de financiële dekking voor dit koororgel + plaatsing e.d. van ca. 15.000,- euro is een beroep gedaan op een legaat van 4400,- euro en uit het verjaardagsfonds van wijk 2 komt 2600,- euro.
Het resterende bedrag van ca. 8000,- euro wordt als lening verstrekt door een betrokken persoon, waarvoor onze hartelijke dank.
Daar deze lening uiteraard terugbetaald moet worden, is er alvast nagedacht over mogelijke acties die geld in de lade kunnen brengen, hetgeen al enige interessante ideeën heeft opgeleverd. 
Maar mocht u nu denken, aan dit project zou ik wel een extra gift willen doneren, dan is dat natuurlijk van harte welkom.
U kunt dit eventueel overmaken op  NL 23FVLB 0635 8078 31 t.n.v CvK PGDAW onder vermelding van "koororgel".

Het koororgel staat er! We zullen het koororgel op zondag 29 november (dan echt officieel) in gebruik nemen: organist Auke de Boer zal er het één en ander op spelen, en er na afloop van de dienst wat over vertellen aan iedereen die geïnteresseerd is.
 

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.