Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Oproep organisatie Bonifatius Festival; 10, 11 en 12 juni 2016

Oproep organisatie Bonifatius Festival; 10, 11 en 12 juni 2016
Voor katholiek en protestants Nederland geldt Bonifatius als een gemeenschappelijke mijlpaal in de kerkhistorie.  Al vele jaren wordt in Dokkum begin juni aandacht besteed aan de sterfdag van Bonifatius door de RK kerk.  Het bisdom en de parochie van  Dokkum hebben  alle kerkgemeenschappen in de stad benaderd met de uitnodiging om volgend jaar gezamenlijk een breed gedragen festival op touw te zetten. We denken aan een verbindend thema, waar ieder kerkgenootschap eigen inbreng bij  kan hebben. Elke kerk biedt een podium, de Bonifatiuskapel en de Grote Kerk zijn onderdak voor gezamenlijke programma’s. Een optocht verbindt christelijke  gedenkplaatsen in de stad.
Het is de bedoeling om dat festival als een interkerkelijk initiatief in het weekend van 10, 11 en 12 juni 2016 te organiseren, bedoeld voor breed publiek. Het zou dus mooi zijn als ook PKN-Dokkum eraan zou meewerken.
 
Daarom ligt er het plan om in dat weekend in onze wijkgemeente  aandacht te besteden aan ds. J.W. B.  Cohen, onze voorganger die in een recent verleden zich duidelijk uitsprak.  Voorgesteld wordt om in de vorm van een lezing, een gedicht, of een lied of op nog andere wijze hier een passende invulling aan te geven.  
De vraag is nu: wie heeft tijd en zin om dit programma mee te helpen organiseren?
 
Kerken hebben tegenwoordig ook een gezamenlijke missie. Ontkerkelijking en multi-culturaliteit vragen om een herkenbaar christendom. Zorg over uitputting van de schepping maakt aandacht van consument en producent gericht op toekomstige generaties steeds urgenter. De immigrantengolf uit Afrika en het Midden-Oosten doet een onverwacht beroep op samenleven en barmhartigheid in Europa. Ook Dokkum kent in juni volgend jaar een AZC voor vluchtelingenopvang. Voorgesteld is om behalve Bonifatius ook andere markante kerkelijke leiders uit onze stadshistorie aandacht te geven. De Remonstrants-Doopsgezinde kerk denkt aan een herdenkingsprogramma over de naar Dokkum  gevluchte 17e eeuwse predikant ds. Camphuysen.  De Grote Kerk zou aandacht kunnen besteden aan ds. Cohen.  Door samen te werken kunnen we een breed gedragen, passend evenement organiseren!
Voel je je aangesproken? Waar wil je zelf meedoen? Heb je ideeën om toe te voegen?
 
Voor meer inlichtingen:  Dirk Osinga ( dirkosinga@wxs.nl of 0519-296313), lid Grote Kerkcommissie.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.