Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kerstviering ouderen 2015 Kerstviering ouderen 2015
Dinsdag 15 december was er weer de jaarlijkse Kerstviering voor ouderen in onze gemeente. Er hadden zich een kleine honderd mensen opgegeven. Maar door ziekte heeft een aantal mensen moeten afbellen. Daardoor bleven twee tafels leeg. We begonnen met een kopje thee of koffie met wat lekkers. Er waren zes jongelui die de bediening op zich namen. Hiermee verdienden ze punten voor hun maatschappelijke stage. Ze hebben  met veel enthousiasme gezorgd dat niemand iets te kort kwam. Ook bij de broodmaaltijd na de viering zorgden ze ervoor dat iedereen van zijn of haar natje en droogje werd voorzien.Het thema van de viering was ‘Ontmoetingen’. Het Kerstevangelie uit Lucas werd gelezen, met daaraan voorafgaand het verhaal uit Mattheüs 25:1-39. In dat verhaal nodigt Jezus, de Mensenzoon in al zijn luister, de mensen uit om het feest mee te vieren die Hem hebben bezocht in de gevangenis, of toen Hij ziek was uit. Ook degenen die Hem gevoed hebben en gekleed en als vreemdeling welkom hebben geheten. Het gedeelte eindigt met de vraag “Wanneer hebben we dat gedaan?” Op verschillende plekken in de liturgie waren ‘stemmen‘ te horen die een beroep ons doen. De stem van een vluchteling, de stem van een straatkrantverkoper en de stem van een gemeentelid. Al deze mensen vragen om gehoord en gezien te worden. Ze doen een appèl op ons. In hen ontmoeten we Jezus. Bijna aan het eind van de viering las Sikko Hoekstra het sprookje ‘De gelukkige prins’ voor. Een sprookje is niet zomaar een verzonnen verhaal, maar heeft ook een diepere betekenis. In dit verhaal zetten zowel de prins als de zwaluw hun eigen verlangens opzij om de nood die ze zien te helpen lenigen. We sloten de viering af met vers 40 uit Mattheüs 25: En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

Tijdens de viering zongen we, onder begeleiding van een aantal blazers van Oranje, oude en nieuwe Kerstliederen. Na de maaltijd zongen we samen het ‘Ere zij God’. We kijken terug op een warme, geslaagde middag.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.