Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Livestream- en terug kijken kerkdiensten Livestream- en terug kijken kerkdiensten

Van al onze diensten wordt er een audio opname gemaakt welke te beluisteren is via kerkomroep. Daarnaast wordt er minimaal elke zondag in ieder geval van 1 dienst ook een (live) video opname gemaakt. Deze video livestream diensten zijn op dit moment echter alleen te volgen via het YouTube kanaal van onze gemeente. Na verloop van tijd wordt een kopie van de dienst ook geplaatst op kerkomroep.


                           

 
Rollade-actie Pinksterfeest Veenklooster Rollade-actie Pinksterfeest Veenklooster
Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert ook dit jaar een rollade-actie.
Voor € 10,- p./st kunt u een heerlijke kiprollade kopen.

Het is nog onzeker hoe het Pinksterfeest komend jaar wordt georganiseerd.
Zeker is wel dat we het feest in 2021 door willen zetten, op het evenemententerrein in Veenklooster of digitaal.

Rollade(s) bestellen
U kunt uw bestelling tot 5 december 2020 doorgeven via e-mail:
info@pinksterfeest.com of www.pinksterfeest.com/rollade

Vermeld in het bericht:
- uw naam, adres, bestelling, telefoonnummer én de afhaallocatie

Bestelling  ophalen
De bestelling kan 12 december 2020 tussen 14:00-16:00 uur opgehaald worden:
-    Bij de Grutte Tsjerke Kollumerzwaag (De Boei) - Foarwei 97, 9298 JE
-    Bij de Evangelische Gemeente de Rank Dokkum - Op de Keppels 1, 9101 DG

U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om het doel via een gift te steunen.
Rekeningnummer (IBAN): NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

 
Een Adventspakketje voor de kinderen Een Adventspakketje voor de kinderen

van de kindernevendienst/Kinderkerk!

Hallo allemaal,
Zoals jullie natuurlijk al heel lang gemerkt hebben gaat het de laatste maanden allemaal wat anders in de kerk en de kindernevendienst/kinderkerk. Misschien ben je al heeeeel lang niet meer in de kerk geweest, of misschien ook wel (maar waren er maar een paar kinderen…..).
Binnenkort begint Advent, de vier weken voor Kerst. Graag willen wij jullie deze bijzondere periode mee laten beleven! Daarom hebben wij als leiding van alle kindernevendiensten/kinderkerk (dus van de Grote Kerk, De Herberg én De Fontein) een heel mooi en leuk pakketje samengesteld waarin van alles zit om samen met je ouders/broertjes/zusjes/pakes/beppes tóch met de Bijbel en Advent aan de slag te gaan.
We hebben één pakketje voor ieder gezin gemaakt. Willen jullie graag zo’n pakketje? Stuur dan een mail vóór 27 november naar:
Kindernevendienst-herberg@outlook.com (gebruik dit adres ook als je normaal naar De Grote Kerk of De Fontein gaat). Zet in de mail wel je naam en adres, dan brengen we ‘em zaterdag 28 november naar je toe!
 
De historie van Dokkum in het licht De historie van Dokkum in het licht


Toeristen worden op subtiele wijze middels een sfeerimpressie van veranderend licht gewezen op de historie van Dokkum. Foto: Marit Anker

Bij het 600-jarig bestaan van de Grote- of Sint Martinuskerk in Dokkum wordt vanaf 11 november iedere avond om tien voor tien stilgestaan. Op de naamdag van de heilige Sint Maarten wordt de geschiedenis van Dokkum letterlijk in het licht gezet. 

Link naar Omrop Fryslan met podcast


 

lees meer »
 
Ontvangt u nog geen mail van de kerk? Meld u dan hier aan: Ontvangt u nog geen mail van de kerk? Meld u dan hier aan:
 
Martinusmaal Martinusmaal
Helaas kan de eetgroep Martinusmaal ook voor de maand november niet doorgaan: de groep is te groot, met zoveel mensen moeten we zo ver uit elkaar zitten dat alle gezelligheid weg is en bovendien durft niet iedereen te komen. Gezien de huidige ontwikkelingen gaat ook de kerstmaaltijd niet door. Daarom doen we in december iets soortgelijks als in oktober: we brengen ruim twintig eetbare verrassingen rond, maar dan wat uitgebreider. De reacties bij het krijgen waren hartverwarmend! Vandaar dat we de 16e december nogmaals langskomen, later in de middag. Op de foto’s ziet u twee van onze trouwe gasten die de proeverij van oktober in ontvangst nemen. Ook zij kunnen dus half december een nieuwe verrassing verwachten!
De kokers en helpers van eetgroep Martinusmaal.
Mvg
Maarten
 
Bezinning en verdieping

Bezinning en verdieping
Waar liefde woont
Er was eens een vader met twee zonen. Toen de vader stierf, kregen beide zonen een even groot korenveld als erfenis. De ene zoon was rijk. Hij was niet getrouwd. De ander zoon was getrouwd en had veel kinderen.
Eens, in de tijd van de graanoogst, kon de rijke man ’s nachts niet slapen. Hij lag te piekeren op zijn bed. Hij zei tegen zichzelf: ‘Ik ben rijk. Ik heb zoveel bezittingen. Waarvoor heb ik eigenlijk al dat koren nodig? Mijn broer is arm. Hij heeft een groot gezin. Hij heeft meer nodig dan ik. Ik ben maar alleen. Ik heb een plan.
 
lees meer »
 
Kerstkaarten Kerstkaarten
Wat was het de afgelopen jaren gezellig om in november in de Fontein een paar keer met elkaar kerstkaarten te maken! En die vervolgers te verkopen voor het Kerstproject van Kerk en Actie. De laatste keer deden er gemeente- breed mensen van 8 tot over de 80 aan mee.
Jammer genoeg kan deze activiteit dit jaar in verband met corona NIET doorgaan.
Maar iedereen kan thuis natuurlijk zelf wél kerstkaarten maken óf kopen en ze versturen naar mensen, die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Juist nu iedereen vaker alleen thuis zit is een kaartje meer dan welkom. Zo houden we toch contact met elkaar. Van harte aanbevolen!
Voor de werkgroep Gemeenteopbouw
Arda de Boer
 
 
Aan de kinderen en ouders/verzorgers van de kinderkerk en kindernevendienst Aan de kinderen en ouders/verzorgers van de kinderkerk en kindernevendienst
Wat is het een gekke en rare tijd. Eerst konden we eindelijk weer naar de kerk met 100 personen en nu nog maar met 30. Hierdoor komen jullie misschien ook wel minder vaak naar de kindernevendienst en dat vinden we jammer, want we missen jullie wel!
Omdat er in de afgelopen weken maar weinig kinderen kwamen, hebben we besloten om per week maar op één vierplek kindernevendienst te organiseren.
Ook mogen kinderen gebracht worden, wanneer de ouders niet in de kerk zitten. Het is dan wel nodig dat er een telefoonnummer bij de leiding bekend is, om bij calamiteiten contact op te kunnen nemen. Opgeven kan via RESERVEREN op de website. Kijk goed in welke kerk er kindernevendienst is.
We hopen op deze manier veel kinderen te bereiken zodat ook zij weer samen naar verhalen uit de Bijbel kunnen luisteren en samen kunnen knutselen.
Tot snel!
Leiding van Kinderkerk en Kindernevendiensten.
 
World Servants Ride2Change

World Servants Ride2Change
In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 september vertrokken World Servants deelnemers voor een fietstocht van 250 km vanuit De Herberg in Dokkum. Koster Klaske van Dellen en Bert Muller stonden klaar om hen samen met supporters uit te zwaaien. De directeur van World Servants, Gerben Huisman, was speciaal gekomen om het startschot te geven. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland vertrokken zo’n 85 jongeren voor deze Ride2Change om voor hun projecten geld in te zamelen. ’s Avonds kwamen ze allemaal aan in Heino alwaar ze kennis konden maken met hun projectgenoten.
Helaas konden de projecten afgelopen zomer vanwege corona niet doorgaan, maar de jongeren blijven niet bij de pakken neerzitten en voeren alweer druk actie voor volgend jaar. Dan hopen ze alsnog naar hun project te kunnen gaan om te bouwen in de meest arme gebieden op de wereld. De gesponsorde fietstocht heeft in totaal voor World Servants bijna 23.000 euro opgebracht. Deelnemers van de actiegroep Dokkum hopen volgend jaar naar Zambia, Rwanda, Sierra Leone en Ethiopië, te gaan. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Je kunt je aanmelden via de site: https://www.worldservants.nl/
U kunt steunen door een gift over te maken op bankrekening NL39 TRIO 0338 4163 31 o.v.v. actiegroep Dokkum. Of via: https://www.worldservants.nl/dokkum 
Inlichtingen bij bertmuller5560@gmail.com
 
Van de jeugdwerker,

Van de jeugdwerker,
Deze keer geen stukje van mij maar een gedicht. Een jongere deelde het deze week met mij en ik heb hem toen gedeeld met alle jongeren en nu met u.

kerk op slot
maar geldt dat ook voor God?

deuren gesloten
gelukkig staan Zijn armen nog altijd wagenwijd open

de wereld is dicht
maar binnen in jou brandt nog steeds een goddelijk licht

stuur kaartjes, een lief bericht
geef je geloof een waardevol gezicht

durf te delen, durf te geven
durf beetje bij beetje als Jezus te leven

de kerk is niet dicht, maar heel dichtbij
want de kerk dat zijn wij


Zullen we samen de uitdaging aangaan en samen een stukje kerk laten zien?
Renetta Jansma – Hiemstra
 
 
Zomeropenstelling Grote Kerk 2020 en verder Zomeropenstelling Grote Kerk 2020 en verder
Helaas zien we elkaar als vrijwilligers tegenwoordig maar weinig. De reden is bekend. Afgelopen zomer kwamen er toch nog veel bezoekers naar de Grote Kerk. Ondanks de kortere periode en minder dagen open telden we ruim 7.500 bezoekers! Een aantal verhalen van bezoekers zijn nu opgeschreven en gepubliceerd op de website van de Grote Kerk:  www.grotekerkdokkum.nl  Leuk om eens terug te lezen. Dit jaar raakte ook ons gastenboek vol. Vanaf 1993 staan er namen en korte opmerkingen in! Je zou het een tijdsdocument kunnen noemen. In de eerste jaren werd alleen een naam en een woonplaats vermeld. In de afgelopen jaren steeds meer een wens of een korte opmerking. Vaak over het orgelspel, maar ook andere opmerkingen waarin soms best emotie doorklinkt. Onuitgesproken, toch op papier gezet. Een bordje op de muur van de Grote kerk was de aanleiding om wat speurwerk te doen. De Grote kerk zou in 1420, nu 600 jaar geleden, de huidige vorm hebben gekregen.  Niemand kan het bevestigen. Toch reden voor een feestje?
We hebben Warner Banga bereid gevonden zich er in te verdiepen. Hij gaat zelfs een boekje schrijven over de geschiedenis van de Grote Kerk aan de Markt. Nog spannend hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Zou toch mooi zijn als we volgend jaar dan toch een feestje kunnen vieren?! We nodigen onze vrijwilligers en andere belangstellenden uit om meedenken over de vorm waarin?   
Uw bijdrage wordt zeker op prijs gesteld!  
Met vriendelijke groet,
Namens de cie. zomeropenstelling
Ankie Wiersma, Tjerk Dijkstra en  Dirk Osinga
 
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten (corona-update)  Kerkdiensten en andere bijeenkomsten (corona-update) 
update: 06-10-2020
Het zal u niet zijn ontgaan dat er nieuwe Corona maatregelen bekend gemaakt zijn. We gaan op advies van de landelijke kerk voorlopig niet meer samen zingen in de kerkdiensten. Tot onze grote spijt wordt ook het maximum aantal kerkbezoekers teruggebracht naar 30, buiten de mensen die een taak hebben in de dienst. 
Kerkelijke vergaderingen gaan wel door, wanneer ze niet digitaal gehouden kunnen worden. Kleine vieringen/geloofsbijeenkomsten zoals gebedsgroepen en gesprekskringen in onze gebouwen mogen voorlopig ook doorgaan. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er een lijst met deelnemers moet zijn en bewaard moet worden door de secretaris/gespreksleider of (bij digitale aanmelding) bij Communicatie. Er mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn met voldoende onderlinge afstand, ook bij binnenkomst en vertrek. Bijeenkomsten anders dan bovengenoemde categorieën en ook grotere bijeenkomsten, worden afgelast. Het kan zijn dat maatregelen op korte termijn weer veranderen, het is daarom aan te raden de website goed in de gaten te houden.
We hopen dat we, ondanks de beperkingen, elkaar toch in gezondheid kunnen blijven ontmoeten!
Grytsje Woudstra, waarnemend voorzitter
Attje Meekma, scriba kerkenraad 
 
mailverkeer met ds. Hans Oosterhoff mailverkeer met ds. Hans Oosterhoff
Voor mailverkeer met ds. Hans Oosterhoff uitsluitend gebruik maken van ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl
 
Het vorige mailadres is komen te vervallen.  Graag het oude mailadres van ds. Oosterhoff uit uw contacten verwijderen. 
 
Leeskring! Leeskring!
In het vorige nummer stond er nog een vraagteken achter het kopje boven dit stukje; inmiddels is dat een uitroepteken geworden. We zijn weer begonnen met een mooie groep. Helaas is daaraan in deze coronatijd ook een nadeel: er kunnen nu geen mensen meer bij, tenzij we de groep splitsen of het reserveringssysteem gaan gebruiken. Op het moment dat ik dit schrijf wil ik het nog even aanzien; het zou jammer zijn om mensen die ook graag willen meepraten over het boekje van Tom Wright te moeten teleurstellen.  
De komende data zijn in ieder geval: 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december. Zoals altijd van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Martinushuis. 
Voor de zekerheid: eventuele nieuwe deelnemers moeten zich dus wel bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl of via de telefoon: 346420. 
 
Kerken zonder kerkgebouw Kerken zonder kerkgebouw
Als cie. erediensten en werkgroep erediensten hebben we een aantal keren met gepaste afstand weer met elkaar overlegd. We hebben vooral gesproken over deze rare periode waar we in verkeren en ook hoe nu verder te gaan in deze tijd met het Corona-virus dat nog steeds onder ons is. Lang hebben we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen maar nu zijn de kerkgebouwen weer open en kunnen we weer met elkaar gaan “kerken”. Ook al is het nog met een beperkt aantal bezoekers en met strenge regels om vooral gezond te blijven. En aan de regels, daar houden wij ons aan, vooral uit liefde en bezorgdheid naar elkaar toe. 
Ook de kinderen zijn weer van harte welkom in de kindernevendiensten en bij de oppasdiensten in onze kerkgebouwen. Het zal wel in een iets andere vorm gaan plaatsvinden. Zo gaan de kinderen na binnenkomst vrijwel gelijk naar hun eigen ruimte. We zijn heel blij dat jullie weer kunnen komen.
In de afgelopen periode hebben gemeenteleden zelf ook initiatieven genomen om te kunnen blijven “kerken” met elkaar. Zo zijn er prachtige initiatieven gestart om met een klein gezelschap bij elkaar te kunnen komen en de online diensten samen te beleven. Gespreksgroepen zijn bij elkaar blijven komen en bij geschikte weersomstandigheden zelfs in de open lucht, en zij zijn op die manier gewoon verder blijven “kerken”. En zo zijn er nog meer van dit soort mooie ideeën ontstaan die ik niet allemaal zal gaan noemen.
Kerken zonder kerkgebouw, gewoon bij iemand thuis samen met vijf andere Christenen of samen onder een boom aan de waterkant op de bolwerken van Dokkum. Meer is er ook niet nodig om kerk te zijn, Mattheus 18: v19; Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben Ik ook.
Onze dominees, kerkelijk werkers, zanggroepen, organisten, lectoren, kosters, ambtsdragers en vooral ook de technici voor het maken van alle online diensten zijn iedere week bij elkaar geweest om samen te “kerken” en zo ook de boodschap van onze Heer aan u allen thuis te kunnen blijven verkondigen. Namens de werkgroep en de cie. erediensten heel veel dank hiervoor.
We kijken ook naar de toekomst en blijven zoeken naar manieren om elkaar te blijven stimuleren en elkaar te bemoedigen in ons geloof. Blijf elkaar ook opzoeken maar houd wel de maatregelen in acht die nodig zijn om uiteindelijk het virus te bedwingen. Als u nu ook een mooi idee heeft om samen te kunnen blijven kerken, ook buiten de kerkgebouwen, maar niet goed weet hoe dit te organiseren, schrijf dan gerust een bericht naar mij of bel me, dan kan ik u misschien helpen of u met andere gemeenteleden in contact brengen.
Namens de werkgroep eredienst en de eredienst commissies van de Herberg, de Grote Kerk en de Fontein
Sicco van der Land, s.vanderland@knid.nl of tel: 292811
 
Nieuwe Logo  Nieuwe Logo 

Onder het thema “We beginnen opnieuw” zijn er al vele veranderingen gerealiseerd en staan er nog de nodige veranderingen op de rol.
Als je opnieuw gaat beginnen is het zaak om dit in je 
gemeente duidelijk te laten zien. Maar ook, wat net zo belangrijk is, om dit juist buiten je gemeente duidelijk te ventileren. Wie en wat ben je, waar hoor je bij, hoe toegankelijk ben je. Wat wil je betekenen voor je medemens, niet alleen binnen de kerk maar ook daarbuiten. Wij hebben als Tijdelijke Communicatie Commissie daarom een voorstel gedaan om het standaard logo van de Protestantse Kerk Nederland zoals omschreven in het huisstijl handboek PKN van april 2019 te gaan voeren. Inclusief het motto ‘Vindplaats van geloof, hoop en liefde’. Een heldere communicatie naar binnen en naar buiten. Geloof, hoop en liefde is wereldwijd een algemeen begrip en komt rechtstreeks uit de Bijbel. In 1 Korinthiërs 13 heeft Paulus prachtig over deze woorden geschreven. Afsluitend in vers 13: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
De kerkenraad heeft ingestemd met de wijziging van het logo, waarin ook de naam van onze gemeente (naast het logo) beter en duidelijker tot zijn recht komt.
Tijdelijke Communicatie Commissie
 
lees meer »
 
Kindernevendienst en kinderkerk Kindernevendienst en kinderkerk
Lieve kinderen en (groot)ouders,

Wat hebben we jullie gemist zeg! En wat zijn wij blij dat we elkaar snel weer kunnen zien in de kerk! Komen jullie dan ook? Vanaf 20 september gaan de kerkdeuren weer open en ook voor jullie is er dan weer een plekje. Als je (groot)ouders naar de kerk gaan, kunnen ze jullie gelijk opgeven bij de kindernevendienst. Het staat ook in de mail die ze op maandagen zullen krijgen. Bij het reserveren vermeld je dan je voor- en achternaam, met daarachter ook de basisschoolgroep waarin je zit. Bij het telefoonnummer kan het nummer van één van je ouders staan. Reserveren kan iedere week tot zaterdag 14 uur.
Onder 'lees meer' vind je hoe het op de verschillende vierplekken is geregeld
lees meer »
 
Leeskring? Leeskring?
Begint de leeskring weer in september? – is mij nogal eens gevraagd in de afgelopen tijd. Wat mij betreft wel, en als u er ook zin in heeft kunnen we op 10 september beginnen. Zoals altijd van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Martinushuis. En daarna weer om de twee weken: 24 september, 8 oktober, enz. 
Ik stel voor om dicht bij de actualiteit te blijven en het boekje ‘God en de pandemie’ te gaan lezen. Dat boekje is geschreven door Tom Wright, voorheen aartsbisschop van Durham en nu hoogleraar Nieuwe Testament in Oxford. Het boekje is ‘een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt’. Ik heb er laatst al eens een stukje uit aangehaald in de preek; het is een mooi, nuchter, vroom en toegankelijk boekje. Het is ook niet al te dik en te duur, dus dat scheelt. 
Om te weten wie er komen en of we van start kunnen gaan is het wel nodig dat u zich bij mij opgeeft. Dat kan via de mail (ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl) of via de telefoon: 346420. 
Het boekje kunt u zelf bestellen via de boekhandel. 
De leeskring is trouwens beslist geen gesloten cirkel. Integendeel: nieuwe deelnemers ook altijd welkom!
Ds. Hans Oosterhoff
 
Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2020-2021 Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2020-2021
Een paar weken geleden, toen het de goede kant opging met de bestrijding van het coronavirus werd in overleg met de bewonerscommissie van Nieuw Dockaheem besloten dat er weer activiteiten georganiseerd konden worden. Twee zomerkoffieochtenden warden gepland en de data voor de gespreksgroep warden vastgesteld. Maar nu is er in Dokkum een uitbraak van het virus en is het erg onzeker hoe het een en ander zich verder gaat ontwikkelen. Toch lijkt het me goed om de data van de gespreksgroep aan u door te geven. Mochten er wijzigingen komen dan wordt dat via het mededelingenbord in Nieuw Dockaheem aan u door gegeven. Ik hoop van harte dat we weer bij elkaar kunnen komen op onderstaande data. 
Tijdens de laatste keer dat we als gespreksgroep bij elkaar kwamen hadden we al gekozen om het komende jaar met het Bijbelboek Daniël verder te gaan. Daniël, die als jonge prins samen met zijn vrienden in ballingschap terecht was gekomen aan het Babylonische hof en zich daar voor de opgave zag gesteld hoe God trouw te blijven in die heidense omgeving.
Datum              woensdag 16 sept., 14 okt., 11 nov. en 9 dec. 2020
                         13 jan., 10 febr., 10 mrt., 31 mrt (Stille Week, Avondmaalsviering), 14 april en 12 mei 2021

Tijd                  10.00 – 11.00 uur (vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats              Ontmoetingsruimte in Nieuw Dockaheem
Pastor Hilde Karssies
 
Digitale diensten vieren kan heel goed samen Digitale diensten vieren kan heel goed samen
Twee gemeenteleden, Jannie Sijtsma en Mieke Visser ontmoetten elkaar in de stad. Ze kennen elkaar van de diensten en van andere activiteiten in de Herberg. Nee, momenteel, Coronatijd, lukt het niet om als gemeente samen te komen. Ze missen dat beiden zeer. Maar fijn dat PGDAW op zondagmorgen digitale diensten uitzendt. Ze volgen deze diensten graag. Maar toch ontbreekt er iets: het gemeenschapsgevoel, het samen ervaren in luisteren, bidden en zingen. Dan komen ze samen op een idee. We kunnen op zondagmorgen elkaar toch ook in klein verband opzoeken; met in achtneming van de coronaregels. En zo gebeurt het. Voor de dienst van 2 augustus komen, met liedboek, Mieke en haar man Jan naar Jannie. “Het werd ècht een moment van verbondenheid,“ aldus Jannie. “We hebben, zoals in de kerk, de dienst actief meegedaan. Na weken weer samen zingen was wel heel bijzonder. Bij de koffie hebben we gedachten en gevoelens gedeeld. Anderen hebben we er van verteld. Een volgende keer zijn we met meer. Misschien doen andere gemeenteleden dit ook al. Het is in elk geval de moeite waard om deze ervaring door te geven. Meer initiatieven zouden toch wel heel mooi zijn.”
Voorlopige Commissie Communicatie
 
Uit de keuken geklapt Uit de keuken geklapt
Rond vijftien jaar geleden vroegen ds. Jenny van der Veen en Joke  Hoogeveen zich af, of het niet mooi zou zijn voor mensen te koken die graag eens in gezelschap zouden willen eten. Er was boven immers een keukentje en de diaconie van de toenmalige Grote Kerkgemeenschap vond het een goed idee. 
De eerste keren leek er nauwelijks animo: misschien twee, drie alleenstaanden. Maar de dames hielden vol. Gaandeweg kwamen er meer belangstellenden en kon men eigenlijk ook wel wat hulp gebruiken. Er moest nu ook een naam komen, en dat werd jarenlang het wat simpele ‘eetgroep’.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Die eetgroep is een succes geworden. Het aantal gasten varieert maandelijks rond de twintig en ze komen allang niet meer allemaal uit de kring rond de Grote Kerk. Ook uit andere voormalige wijkgemeentes, ja uit andere kerken weten ze het te vinden. Hetzelfde geldt voor de kokers en de helpers: zo’n vijftien mensen doen dit diaconale werk met graagte.
De eerste jaren werd er boven in het Martinushuis gekookt en gegeten. Koken doen we daar nog steeds, maar toch het meest in de nieuwe professionele keuken beneden in het Martinushuis. Dat geeft ons de gelegenheid om tegelijkertijd gevarieerde maaltijden klaar te maken: gasten kunnen altijd kiezen wat ze het lekkerst vinden. Maar meestal willen ze gewoon alles proeven. Wat wil je ook: een driegangen keuzemenu voor € 4,50! Eten doen we inmiddels beneden, zodat ook mensen die slecht ter been zijn makkelijk kunnen aanschuiven. 
De naam ‘eetgroep’ vonden we op een gegeven moment te simpel. Omdat we koken en eten in het Martinushuis, kozen we voor ‘eetgroep Martinusmaal’. Die beslissing vond bij onze gasten veel instemming en een toepasselijke afbeelding was gauw gevonden: Sint Martinus deelde zijn mantel met een bedelaar. Kan het diaconaler? In verband met het coronavirus moesten we een paar maaltijden helaas afgelasten. Maar we zijn in druk overleg om, met de vereiste afstanden, toch weer van start te gaan! Houdt u dus Geandewei en de website in de gaten. 
Baukje en Maarten Keijzer, coördinatoren 
 
Open Kerk Open Kerk
De zomeropenstelling van de Grote Kerk is voorbij. Zaterdag 12 september, traditiegetrouw Open Monumenten weekend, is een mooi moment om af te sluiten. Ook de zondag openstelling is gestopt.
Het was een bijzonder seizoen. We hebben een zorgvuldige route uitgezet, veilig voor én bezoeker én vrijwilliger. Er was veel belangstelling. We telden meer dan 7500 bezoekers. Veel waardering voor de momenten dat de kerk wel kon worden bezocht. Deze zomer kwamen er meer gezinnen met opgroeiende kinderen. Een doelgroep die normaal meestal op vakantie gaat naar het buitenland. In de gesprekken blijkt oprechte belangstelling. In het gastenboek lezen we dat terug. Sinds 1993 lag dat boek in de kerk en nu is het vol! Het is een historisch document geworden. Stond er eerst alleen een naam en een woonplaats nu soms prachtige uitspraken. Wat is er mooi gespeeld op het orgel! We lezen het vaak terug. Maar ook de kerk als rustplek wordt benoemd. Muziek en stilte: beide zijn waardevol en wisselen elkaar af. Wist u dat deze zomer Dokkum de enige plek in Friesland was waar de orgelconcerten zijn doorgegaan? We hebben de ruimte goed benut en willen dat ook graag volgend seizoen weer voortzetten. 
Cie. Open Kerk
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Pastoraal meldpunt : 06 - 2138 2081
lees meer »
 
De Diaconie De Diaconie
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood.

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen (06 - 2138 2081).
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.
 
 
Eénwording Eénwording
update 10-12-2019
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.