Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Kerkdiensten, kindernevendienst, kinderkerk en kinderoppas vanaf 20 september Kerkdiensten, kindernevendienst, kinderkerk en kinderoppas vanaf 20 september
Vanaf vandaag kunt u via de website reserveren voor één van de drie kerkdiensten op 20 september Een week later, vanaf maandag 21 september, is er weer keuze uit drie diensten op 27 september. We vragen u om in eerste instantie maximaal tweemaal per maand te reserveren, zodat er meer leden aan hun trekken kunnen komen. Ook de mensen die een taak hebben in de dienst, dienen zich aan te melden. Het aantal plaatsen in de kerk blijft voorlopig beperkt vanwege de Corona maatregelen.

Bij het reserveren kunt u ook kinderen aanmelden via een aparte reservering voor de kindernevendienst en de oppasdienst. Zo tellen ze niet mee voor de kerkzaal, maar weet de leiding toch waar ze op kunnen rekenen. Ook voor kinderen en de leiding geldt dat reserveren verplicht is. Voor de gang van zaken rond de kindernevendienst, zie de mededelingen hierover op de website. Voor de oppasdienst geldt dat de kinderen door één van de ouders of begeleiders kunnen worden gebracht. Kinderen kunnen pas na de dienst worden opgehaald. Bij de oppas worden aanwijzingen gegeven over de looproute en wijze van ophalen.

Zijn er aan het eind van de week nog zitplaatsen in de kerken over, dan ontvangt u op vrijdag nogmaals bericht via de mail. Reserveren voor de diensten is iedere week mogelijk tot zaterdagmiddag 14 uur. Alles is natuurlijk onder voorbehoud van de Corona situatie. Er wordt hard aan gewerkt om iedere zondag ten minste één van de drie diensten live met beeld uit te zenden, zodat de thuisblijvers ook verbonden zijn. Via Kerkomroep kunt u te allen tijde meeluisteren naar de dienst van uw keuze.
 
2. Als kinderen andere wegen gaan .........

ds.Margriet van der Kooi
2. Als kinderen andere wegen gaan .........

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden, gemeenteleden en (groot)ouders vra- gen zich af wat zij verkeerd hebben ge- daan, of ànders had- den kunnen doen, en nu kunnen doen. Valt er met de (klein)-kinderen nog te praten over het geloof? De tieners,

twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen.
Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een groot betekenisverlies.

ds.Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger (liever: zielzorger) van het Daan Theeuwes Centrum te Woerden.Op deze avond spreekt ze over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent met ons thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, en zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie. Maar ook over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn.

Datum: Tijd: Plaats:

dinsdag 29 september 20.00 u.
de Herberg.
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar, aanmelden via meevieren KLIK HIER

 
Kindernevendienst en kinderkerk Kindernevendienst en kinderkerk
Lieve kinderen en (groot)ouders,

Wat hebben we jullie gemist zeg! En wat zijn wij blij dat we elkaar snel weer kunnen zien in de kerk! Komen jullie dan ook? Vanaf 20 september gaan de kerkdeuren weer open en ook voor jullie is er dan weer een plekje. Als je (groot)ouders naar de kerk gaan, kunnen ze jullie gelijk opgeven bij de kindernevendienst. Het staat ook in de mail die ze op maandagen zullen krijgen. Bij het reserveren vermeld je dan je voor- en achternaam, met daarachter ook de basisschoolgroep waarin je zit. Bij het telefoonnummer kan het nummer van één van je ouders staan. Reserveren kan iedere week tot zaterdag 14 uur.
Onder 'lees meer' vind je hoe het in jouw kerk wordt geregeld.
lees meer »
 
ZomeravondOrgel: terugblik ZomeravondOrgel: terugblik

De ZomeravondOrgel werd enthousiast ontvangen en bezocht in De Herberg. Vanwege het nieuwe orgel werden drie muzikale avonden georganiseerd met onze vaste organisten Hayo Halbersma, Joop de Jong en Jelle Visser. Meer dan 100 mensen hebben de orgelavonden bezocht. We zijn dankbaar aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze zegenrijke momenten te organiseren. Midden in een tijd van zorg en crisis kwamen mensen dankbaar samen, in vrede, geïnspireerd door de meesterlijke inzet van onze organisten en wonderlijke en ontroerende teksten verzorgd door Klaske van Dellen, Gea Krol, Gerjanda Lei, Johanna Schaap en Mieke Visser. Dank aan vrijwilligers die zich ingezet hebben om de lofzang in De Herberg op deze wijze gaande te houden. We denken als Cie. na over WinteravondOrgel en/of een volgend ZomeravondOrgel.

Cie. Eredienst de Herberg

 
Uitzending kerkdienst via Youtube 6 Sep jl Uitzending kerkdienst via Youtube 6 Sep jl
Op 6 Sep jl is de doopdienst vanuit de Fontein live te volgen geweest via Youtube.Klik hier voor meer details
 
Weer naar de kerk vanaf 20 september Weer naar de kerk vanaf 20 september
Vanaf 20 september starten we in onze gemeente weer met fysieke vieringen. Vanaf 14 september kunt u via de website voor één van de drie kerkdiensten op 20 september reserveren. Een week later, vanaf 21 september, is er weer keuze uit drie diensten. We vragen u om in eerste instantie maximaal tweemaal per maand te reserveren, zodat er meer leden aan hun trekken kunnen komen. Het aantal plaatsen in de kerk blijft namelijk voorlopig beperkt vanwege de Corona maatregelen. Via de mail wordt u iedere maandag herinnerd aan de mogelijkheid om te reserveren. Hier kunt u ook kinderen aanmelden voor de kindernevendienst en de oppasdienst. Wanneer uw mailadres nog niet bekend is bij de kerk, kunt u dat op de website invullen. Lukt het reserveren via de website toch niet, dan kunt woensdag 16 september tussen 10 en 12 uur met het kerkelijk bureau bellen om een reservering te maken. Daarna is deze mogelijkheid er elke woensdag. Zijn er aan het eind van de week nog zitplaatsen over, dan ontvangt u nogmaals bericht via de mail. Alles is natuurlijk onder voorbehoud van de Corona situatie. Er wordt hard aan gewerkt om iedere zondag ten minste één van de drie diensten met beeld uit te zenden, zodat de thuisblijvers ook verbonden zijn. Via Kerkomroep kunt u te allen tijde meeluisteren naar de dienst van uw keuze.
 
Nieuwe update 3 september 2020 Nieuwe update 3 september 2020
Algemeen - Diverse onderwerpen, even scrollen
Vorming en Toerusting ook even naar beneden scrollen
Kerkenraad
Meeleven
Diaconie CvD Gewijzigd collectedoelen
Voor alle activiteiten verzoeken wij u regelmatig de agenda te raadplegen.
Deze wordt automatisch bijgewerkt
 
Uitzending kerkdienst via Youtube 30 Aug jl Uitzending kerkdienst via Youtube 30 Aug jl
Op 30 Aug jl is de dienst vanuit de Fontein live te volgen geweest via Youtube.Klik hier voor meer details
 
Leeskring? Leeskring?
Begint de leeskring weer in september? – is mij nogal eens gevraagd in de afgelopen tijd. Wat mij betreft wel, en als u er ook zin in heeft kunnen we op 10 september beginnen. Zoals altijd van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Martinushuis. En daarna weer om de twee weken: 24 september, 8 oktober, enz. 
Ik stel voor om dicht bij de actualiteit te blijven en het boekje ‘God en de pandemie’ te gaan lezen. Dat boekje is geschreven door Tom Wright, voorheen aartsbisschop van Durham en nu hoogleraar Nieuwe Testament in Oxford. Het boekje is ‘een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt’. Ik heb er laatst al eens een stukje uit aangehaald in de preek; het is een mooi, nuchter, vroom en toegankelijk boekje. Het is ook niet al te dik en te duur, dus dat scheelt. 
Om te weten wie er komen en of we van start kunnen gaan is het wel nodig dat u zich bij mij opgeeft. Dat kan via de mail (ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl) of via de telefoon: 346420. 
Het boekje kunt u zelf bestellen via de boekhandel. 
De leeskring is trouwens beslist geen gesloten cirkel. Integendeel: nieuwe deelnemers ook altijd welkom!
Ds. Hans Oosterhoff
 
Van de jeugdwerker Van de jeugdwerker
De afgelopen tijd was het vakantie. In mijn vorige blog had ik een afbeelding gedeeld met de tekst: Sta stil en heb oog voor Gods wonderen. En heb jij/u dat gedaan? 
In de vakantie zijn we naar de Veluwe geweest en dan ontdek je hoe mooi Nederland ook is. We vergeten het misschien wel eens. Maar zo zijn we de laatste tijd wel vaker gewezen op dingen die soms zo vanzelfsprekend zijn. Ik denk dan aan de vrijheid die we hebben en gezondheid. De afgelopen tijd is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend en dat vinden we best lastig. En ook in de kerk merk je dat het lastig is om nu te bedenken om wat wel en niet kan. Maar laten we vooral kijken naar wat wel kan. Welke activiteiten zijn wel mogelijk en hoe moeten we het aanpassen zodat we het wel mogelijk kunnen maken. De werkgroep jeugd en jongeren is hier ook mee bezig. Welke activiteiten kunnen wel starten en waar moeten we mee wachten. Ook is deze bezig met het voorbereiden van een dienst op 27 september in de Bonifatiuskapel om 15.00. Ik kan hier nu nog weinig over zeggen maar houd de website in de gaten!!! 
Laten we proberen naar elkaar om te zien en ons te richten op de dingen die wel kunnen en zo samen gemeente zijn!
Renetta Jansma Hiemstra
 
Op de fiets van Dokkum naar Laage en weer terug

Jaap-Sake Heeringa
Op de fiets van Dokkum naar Laage en weer terug
In het vorige bericht van de werkgroep Laage is geschreven dat er tussen de mensen van Dokkum en Laage contacten zijn via de mail, telefoon en WhatsApp. 
Het is zelfs zo, dat er fietsverkeer heen en weer is.
Jaap-Sake Heeringa is deze zomer op de fiets naar Laage geweest! 
Hij vertrok in de vroege morgen van maandag 20 juli en volgde een noordelijke route, via o.a. Bremerhaven, Lübeck, Rostock. Na een paar lekke banden en een mankement aan de versnelling kwam hij na 6 dagen en 601 km in Laage aan. Daar logeerde hij 11 dagen bij een gastgezin.
De  terugreis, met temperaturen hoger dan 30 graden (!), ging langs  een zuidelijker route, 608 km, over de Lüneburger Heide. Na 7 dagen fietsen, moe, bezweet, maar met heel veel fijne herinneringen en een ” tas vol groeten uit Laage”, was hij op vrijdag 14 augustus weer thuis. 
Jaap-Sake: “Het was een onvergetelijke ervaring!”
Werkgroep Laage, Klas Hoexum
 
Bezoek uit Laage Bezoek uit Laage

Met pijn in het hart hebben de werkgroepen van Laage en Dokkum besloten dat het bezoek van Laage aan Dokkum van 11 t/m 13 september niet doorgaat vanwege alle maatregelen en beperkingen rond het coronavirus. We vinden het heel erg jammer, maar het is niet anders. We hopen dat er volgend jaar weer bezoek mogelijk is. 
Gelukkig hebben veel mensen in Dokkum contact met onze partnergemeente in Laage, via de mail, WhatsApp en de telefoon. Laten we dat zo houden, juist nu, en elkaar niet loslaten. 
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de site van onze partnergemeente http://www.christophorus-gemeinde.de/
Hartelijke groet, namens de werkgroep Laage, Klas Hoexum
 
Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2020-2021 Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2020-2021
Een paar weken geleden, toen het de goede kant opging met de bestrijding van het coronavirus werd in overleg met de bewonerscommissie van Nieuw Dockaheem besloten dat er weer activiteiten georganiseerd konden worden. Twee zomerkoffieochtenden warden gepland en de data voor de gespreksgroep warden vastgesteld. Maar nu is er in Dokkum een uitbraak van het virus en is het erg onzeker hoe het een en ander zich verder gaat ontwikkelen. Toch lijkt het me goed om de data van de gespreksgroep aan u door te geven. Mochten er wijzigingen komen dan wordt dat via het mededelingenbord in Nieuw Dockaheem aan u door gegeven. Ik hoop van harte dat we weer bij elkaar kunnen komen op onderstaande data. 
Tijdens de laatste keer dat we als gespreksgroep bij elkaar kwamen hadden we al gekozen om het komende jaar met het Bijbelboek Daniël verder te gaan. Daniël, die als jonge prins samen met zijn vrienden in ballingschap terecht was gekomen aan het Babylonische hof en zich daar voor de opgave zag gesteld hoe God trouw te blijven in die heidense omgeving.
Datum              woensdag 16 sept., 14 okt., 11 nov. en 9 dec. 2020
                         13 jan., 10 febr., 10 mrt., 31 mrt (Stille Week, Avondmaalsviering), 14 april en 12 mei 2021

Tijd                  10.00 – 11.00 uur (vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats              Ontmoetingsruimte in Nieuw Dockaheem
Pastor Hilde Karssies
 
Kerkdienst Grote Kerk 23 Aug 2020 Kerkdienst Grote Kerk 23 Aug 2020


Klik hier voor meer details
 
16 augustus 2020, Dokkum (Herberg), 9.30 uur 16 augustus 2020, Dokkum (Herberg), 9.30 uur


Klik hieronder op "Lees meer" voor de Liturgie van deze dienst
lees meer »
 
Eetgroep Herberg Eetgroep Herberg
Vrijdag 14 augustus kwamen wij als Eetgroep Herberg weer samen.
Dit met nog steeds inachtneming van de 1,5 meter afstand, die nu in Dokkum meer en meer een gezicht krijgt. Door het prachtige zomerweer ( staartje van de hittegolf ) konden we onder genot van een hapje en drankje ook de maaltijd buiten in de tuin van Beitske gebruiken.
We stonden stil bij het overlijden van jongste broer van Baukje Kingma, heel verdrietig. Baukje en ook ieder van ons vond steun bij mooie herinneringen en vertrouwen dat er voor onze geliefden nu geen pijn meer is. Jan had voor ieder een rouwboeket gemaakt uit eigen tuin. We kijken uit naar nieuwe etentjes en activiteiten voor de komende tijd.
En zijn dankbaar voor wat ons toekomt. 
Baukje, Beitske Griet, Hennie en Jan
Eetgroep Herberg
 
30+ groep komt bijeen 30+ groep komt bijeen

Kerk aan de waterkant. Bespreking van 5 verkoelende bijbelteksten.
 
Digitale diensten vieren kan heel goed samen Digitale diensten vieren kan heel goed samen
Twee gemeenteleden, Jannie Sijtsma en Mieke Visser ontmoetten elkaar in de stad. Ze kennen elkaar van de diensten en van andere activiteiten in de Herberg. Nee, momenteel, Coronatijd, lukt het niet om als gemeente samen te komen. Ze missen dat beiden zeer. Maar fijn dat PGDAW op zondagmorgen digitale diensten uitzendt. Ze volgen deze diensten graag. Maar toch ontbreekt er iets: het gemeenschapsgevoel, het samen ervaren in luisteren, bidden en zingen. Dan komen ze samen op een idee. We kunnen op zondagmorgen elkaar toch ook in klein verband opzoeken; met in achtneming van de coronaregels. En zo gebeurt het. Voor de dienst van 2 augustus komen, met liedboek, Mieke en haar man Jan naar Jannie. “Het werd ècht een moment van verbondenheid,“ aldus Jannie. “We hebben, zoals in de kerk, de dienst actief meegedaan. Na weken weer samen zingen was wel heel bijzonder. Bij de koffie hebben we gedachten en gevoelens gedeeld. Anderen hebben we er van verteld. Een volgende keer zijn we met meer. Misschien doen andere gemeenteleden dit ook al. Het is in elk geval de moeite waard om deze ervaring door te geven. Meer initiatieven zouden toch wel heel mooi zijn.”
Voorlopige Commissie Communicatie
 
Uit de keuken geklapt Uit de keuken geklapt
Rond vijftien jaar geleden vroegen ds. Jenny van der Veen en Joke  Hoogeveen zich af, of het niet mooi zou zijn voor mensen te koken die graag eens in gezelschap zouden willen eten. Er was boven immers een keukentje en de diaconie van de toenmalige Grote Kerkgemeenschap vond het een goed idee. 
De eerste keren leek er nauwelijks animo: misschien twee, drie alleenstaanden. Maar de dames hielden vol. Gaandeweg kwamen er meer belangstellenden en kon men eigenlijk ook wel wat hulp gebruiken. Er moest nu ook een naam komen, en dat werd jarenlang het wat simpele ‘eetgroep’.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Die eetgroep is een succes geworden. Het aantal gasten varieert maandelijks rond de twintig en ze komen allang niet meer allemaal uit de kring rond de Grote Kerk. Ook uit andere voormalige wijkgemeentes, ja uit andere kerken weten ze het te vinden. Hetzelfde geldt voor de kokers en de helpers: zo’n vijftien mensen doen dit diaconale werk met graagte.
De eerste jaren werd er boven in het Martinushuis gekookt en gegeten. Koken doen we daar nog steeds, maar toch het meest in de nieuwe professionele keuken beneden in het Martinushuis. Dat geeft ons de gelegenheid om tegelijkertijd gevarieerde maaltijden klaar te maken: gasten kunnen altijd kiezen wat ze het lekkerst vinden. Maar meestal willen ze gewoon alles proeven. Wat wil je ook: een driegangen keuzemenu voor € 4,50! Eten doen we inmiddels beneden, zodat ook mensen die slecht ter been zijn makkelijk kunnen aanschuiven. 
De naam ‘eetgroep’ vonden we op een gegeven moment te simpel. Omdat we koken en eten in het Martinushuis, kozen we voor ‘eetgroep Martinusmaal’. Die beslissing vond bij onze gasten veel instemming en een toepasselijke afbeelding was gauw gevonden: Sint Martinus deelde zijn mantel met een bedelaar. Kan het diaconaler? In verband met het coronavirus moesten we een paar maaltijden helaas afgelasten. Maar we zijn in druk overleg om, met de vereiste afstanden, toch weer van start te gaan! Houdt u dus Geandewei en de website in de gaten. 
Baukje en Maarten Keijzer, coördinatoren 
 
Open Kerk Open Kerk
Muziek in de Grote – of Sint  Martinuskerk
In de zomermaanden is op elke vrijdagavond van 20.00 – 20.40 ‘Een muzikaal meditatief moment’  rond de orgels van de Grote Kerk. Ook dit jaar mocht Auke de Boer een flink aantal organisten uit het hele land uitnodigen voor orgelbespelingen in Dokkum. Vaak zijn er vooraf ook bespelingen van het Carillon in het stadshuis. Er is een ruim aantal plaatsen beschikbaar. 
Zie voor uitgebreide informatie over Muziek in de Grote Kerk de websites: www.pgdaw.nl en www.grotekerkdokkum.nl 
Open Kerkcommissie  
De 5000 - ste bezoeker in open Grote – of Sint Martinuskerk 
Met een aangepaste, gemarkeerde, route kan de Grote – of Sint Martinuskerk ook dit jaar, Coronatijd, open zijn. De Open Kerk Commissie is verrast hoe dat door toeristen en belangstellenden uit Dokkum en regio wordt gewaardeerd. Op één van de middagen kwamen meer dan driehonderd mensen de kerk bezoeken. En dat in alle leeftijden. Halverwege zondagmiddag 2 augustus, werd de 5000 – ste bezoeker geteld. Dat blijkt een heel gezin te zijn. Albert en Baukje Jellema uit Ferwert en hun vier kinderen Hielke 7 jaar, Wytse 6 jaar, Douwe 3 jaar en Amarins 0 jaar. Ze waren naar Dokkum gekomen om daar een wandeling te maken. Daarin namen ze ook de Grote Kerk mee. Albert werd getroffen door de historische bijzonderheden van de kerk. Met name door de grafzerken. De drie jongens namen verwonderd de grote ruimte waar met het hoge gewelf. Met moeder Baukje bekeken ze  de plaatjes aan de wanden. De brandende kaarsen in één van de nissen hadden wel hun speciale interesse. De kleine Amarins liet zich in haar wandelwagen geduldig rondrijden. En toen bleek dat ze met hun zessen de bezoekersteller op 5000 te hebben gebracht. Een moment om bij stil te staan. Vrijwilliger Riemer Zijlstra kwam met een feestelijke traktatie van Fryske- en andere lekkernijen. De zevenjarige Hielke was graag bereid om het presentje in ontvangst te nemen. De beide ouders en de drie broers waardeerden de openstelling van de kerk zeer. Ook in het gastenboek uiten bezoekers dit jaar wel zeer hun waardering voor de openstelling van de Grote- of Sint Martinuskerk. De vrijwilligers worden hierbij geregeld genoemd. Heel positief zijn de bezoekers over het orgelspel, uitgevoerd door organisten uit Dokkum en wijde omgeving. Nog de hele maand augustus is de kerk drie middagen open. En wel op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. De vrijwilligers zullen ieder belangstellende -  kinderen, jongeren en volwassenen – graag verwelkomen.
Open Kerkcommissie  
 
Kerkdienst de Fontein 9 Aug 2020 Kerkdienst de Fontein 9 Aug 2020


Klik hier voor meer details
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Pastoraal meldpunt : 06 - 2138 2081
lees meer »
 
De Diaconie De Diaconie
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood.

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen (06 - 2138 2081).
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.
 
 
Eénwording Eénwording
update 10-12-2019
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.