Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Evangelisatiecommissie Evangelisatiecommissie
Wij zijn een commissie gevormd door een dagelijks bestuur van 4 personen en 8 commissieleden. Wij vergaderen 4 maal per jaar. Voor de verspreiding van het blad “Elisabet” zijn ongeveer 20 verspreiders actief binnen onze organisatie.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. H. Holwerda, tel.nr.: 0519-292911  
Secretaresse en tevens contactadres: mw. S. de Jong-Dijkstra, Birdaarderstraatweg 28, 9101 VA Dokkum, tel.nr.: 0519-293402, e-mail adres: kdejong04@hetnet.nl 
Penningmeester: dhr. F.J. de Vries, tel.nr.: 0519-293740.
2e Voorzitter en contactadres voor het blad “Elisabet” en de Johannes De Heer zangavonden: dhr. H. Meindertsma , Spegel 5, 9103 PD Dokkum,  tel.nr. 0519-220389

Ons doel binnen de kerkelijke organisatie:

Het evangelie van Jezus Christus in woord en daad gestalte geven voor alle mensen zowel in als buiten de kerk. Onze werkwijze laat zich typeren als respectvol en gericht op het dienstbaar zijn naar de medemens, waarbij de ander altijd wordt gerespecteerd in zijn of haar overtuiging.

Wat doen wij zoal:

- Verspreiding van het blad “Elisabet” bij abonnees en met Kerst en Pasen een speciale editie, huis aan huis
- Organisatie van Joh. De Heer zangavonden en Open (thema) Avonden
- Verspreiding van evangelisatiemateriaal aan gasten in Dokkum die op de camping verblijven of met boten Dokkum aandoen.
- Verspreiding van evangelisatiemateriaal bij activiteiten die in de kerkgebouwen (o.a. Grote kerk) worden georganiseerd
- Het faciliteren van jongerenactiviteiten
- Meedenken met de wijkkerkenraden over het Missionaire gemeente zijn.

Actualiteit:

- Meer samenwerking met wijkkerkenraden en de Algemene kerkenraad.
- Het faciliteren van jeugd- en jongerenwerk, gemeentebreed, in samenwerking met onze jeugdwerkster.
- Wij zoeken mensen die ons bij ons werk willen helpen, zowel jongeren als ouderen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.