Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Algemeen Algemeen
De werkgroep Gemeente in Aktie / ZWO Dokkum bestaat uit:
Voorzitter                          : Willem de Boer            email: 
Penningmeester               : Willem de Boer  & 
                                           Jan de Boer                 email: .
Secretaris                         :  tijdelijk: Willem de Boer

Fontein:
Ypkje Biker diaken
Dieke Duinstraten, diaken
Jan Willem Visser, gemeentelid

Grote Kerk:
Mario Shönrock, gemeentelid
Herman Stormer, diaken

Herberg:
Hanny Tijsma, gemeentelid
Bram van der Veen, diaken
Joeke Dorhout, diaken
 
 
ZWO Dokkum

ZWO Dokkum


Bericht van Jasper Maas

 
In januari zijn we in Nyarizee full-time bezig geweest om het kerkgebouw zoveel als mogelijk af te maken, zodat het ingezegend (dedication) en officieel in gebruik genomen kon worden. Op 24 januari heeft Solomon Sule-Saa dit tijdens een feestelijke dienst gedaan in het bij zijn van de chief, de imam, predikanten uit verschillende kerken uit de buurt en christenen uit de naburige dorpen. Ik ben een blog aan het voorbereiden over deze dag,  die ik hoop een dezer dagen online te zetten. Deze dedication is in januari in een stroomversnelling geraakt vanwege de viering van het 50-jarig bestaan van het kerkdistrict Tamale Rural, dat over twee weken plaatsvindt in Nyarizee. Wij wilden het gebouw graag helemaal af hebben voor deze viering. Het is precies 50 jaar geleden dat de landbouwkundige en zendeling Atze van den Broek zijn werk in de dorpen rond Tamale begon en het christelijk geloof voor het eerst introduceerde in dit gebied. 
 
lees meer »
 
Amaryllis-actie groot succes Amaryllis-actie groot succes
De amaryllis-actie voor het nieuwe kerkje in Nyarizee in Ghana is zonder meer geslaagd te noemen.
Naast de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalzum-Wetzens brachten de Protestantse Gemeenten te Marrum/Westernijkerk; Metslawier; Anjum; Hallum; Rinsumageest en de Gereformeerde Gemeenten te Damwoude en Driesum/Wouterswoude zo'n 800  bollen aan de man. Die verkoop en een aantal giften levert een netto resultaat op van maar liefst € 1628,15.
 
lees meer »
 
Inrichting kerk Nyarizee d.m.v. verkoop amaryllisbollen

Inrichting kerk Nyarizee d.m.v. verkoop amaryllisbollen
Keuze uit rode of witte bol
Prijs per bol 4 euro.
3 Bollen voor 10 euro.

Intekenlijsten liggen in de kerken.
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.