Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Wie zijn wij

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit 8 personen uit alle wijken van de PGDAW.

Voorzitter              :  Piet Beintema
Penningmeester   :  Jacob van der Velde
Secretaris             :  Jan Benedictus,    e-mail: 
lees meer
 
Collecte munten Collecte munten
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten tot de aanschaf van collectemunten ter waarde van € 1,-. Dit zijn kunststof munten die het voordeel hebben van hergebruik. U ontvangt de munten in een koker ter waarde van € 50,- Per bank bestellen: U kunt het bedrag voor de collectemunten overmaken op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0373701071 t.n.v. Prot. Gemeente DAW, onder vermelding van uw adresgegevens. Dezen worden dan z.s.m. bij u thuisbezorgd. Collectemunten zijn tegen contante betaling ook verkrijgbaar op woensdagochtend op het Kerkelijk Bureau. U krijgt dan een kwitantie van de door u gekochte collectemunten. Deze kan dienen als bewijsstuk richting de belastingdienst voor de door u op te geven giften. (zolang het kerkelijk bureau gesloten is, is dit niet mogelijk)
Collectemunten kunt u besteden voor financiële zaken van onze kerkelijke gemeenten (collecten tijdens de kerkdiensten; bijdragen/giften voor de kerk, zending, evangelisatie, verjaardagfonds, enz..). Giften voor kerkelijke doeleinden: Zie College van Kerkrentmeesters, fiscale mogelijkheden actie kerkbalans 2020.

Scipio App
Het is ook mogelijk om via de Scipio app een bijdrage te geven voor de collecten. Meer informatie binnenkort onder een nieuwe tap: Scipio App

Enkele bank- en gironummers                        
Kerk: NL 55 RABO 0373701071 
Diaconie: NL37 RABO 0107144425
Zending: NL 82 INGB 0660713365
Evangelisatie: NL 65 INGB 0660 7660 51 
 
Schenkingsovereenkomst Schenkingsovereenkomst
De vaste vrijwillige bijdrage die u jaarlijks toezegt aan de PGDAW kunt u aftrekken voor de inkomsten belasting. Wel geldt er dan een drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag  waardoor deze gift niet volledig aftrekbaar is.

Als u uw vrijwillige bijdrage betaalt via een periodieke gift dan geldt voor uw gift geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet er eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Protestantse Kerk Dokkum-Aalsum-Wetsens. U kunt daarvoor het op deze site beschikbare formulier gebruiken.

U kunt dit formulier uitprinten en daarop uw onderdelen (de onderdelen 4 en 8 worden door ons ingevuld) invullen en vervolgens het formulier door u en uw eventuele partner 2 keer ondertekend, toezenden aan het Kerkelijk Bureau, Postbus 36, 9100 AA Dokkum. Mocht u bij het invullen nog tegen onduidelijkheden aanlopen, zou u dan contact willen opnemen met het Kerkelijk Bureau? Zij zullen u graag behulpzaam zijn.
Nadat door ons de onderdelen 4 en 8 zijn ingevuld ontvangt u een exemplaar retour. 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

Paas-dienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 15-04-2020 om 19.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.