Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Wie zijn wij

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit 8 personen uit alle wijken van de PGDAW.

Voorzitter              :  Piet Beintema
Penningmeester   :  Jacob van der Velde
Secretaris             :  Jan Benedictus,    e-mail: secretariaat.cvk@pgdaw.nl
lees meer »
 
Vakantie en Kastjes kerkradio Vakantie en Kastjes kerkradio
Vakantie
Het Kerkelijk Bureau is vanwege het corona-virus al een poosje gesloten. 
De medewerksters werken thuis en zijn via email en telefoon gewoon bereikbaar. Maar het Kerkelijk Bureau is volledig gesloten wegens vakantie van 18 juli tot en met 8 augustus. Wij wensen de medewerkers een goede tijd toe.
Groeten, Piet Beintema, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Kastjes kerkradio; belangrijk bericht voor hen die daar gebruik van maken
Onze kerkdiensten zijn zoals bekend prima te beluisteren (en tegenwoordig ook vaak te bekijken!) via “kerkomroep”. Daar hebt u internet voor nodig. Een aantal van onze gemeenteleden beschikt echter niet over internet, of kan er moeilijk mee omgaan. Tot nu toe konden zij gebruik maken van door de kerk geleverde luisterkastjes: Kerk Web Radio. Soms gaat de verbinding dan via de telefoon. Helaas verdwijnt die mogelijkheid per september. De ‘providers’, aanbieders, gaan dan namelijk over naar digitaal versturen en de meest betrouwbare mogelijkheid is dan via een internetverbinding. Bij zo’n provider, bijvoorbeeld KPN of Kabel Noord moet u dan een abonnement afsluiten, dat heet een 3 in 1 abonnement, waar dan radio/  televisie, telefoon en internet inzitten. Dat kost ongeveer € 50,- in de maand en u bent verzekerd van prima ontvangst van geluid èn beeld en belkosten zitten er dan ook bij in. U gaat er dan dus op vooruit! 
U denkt misschien: dat is mij allemaal te ingewikkeld. Maar de basis van internet is echt makkelijk aan te leren en u kunt er desgewenst hulp bij krijgen!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Tjerk Dijkstra, Arend Penninga
 
Info van de kerkrentmeesters Info van de kerkrentmeesters
Collecte opbrengsten voor de kerk in coronatijd
De collecte opbrengsten voor de kerk in de periode vanaf januari t/m mei liggen ca. 20 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een sterke terugval vanaf half maart zijn de collecte-opbrengsten voor de kerk vanaf begin april weer verbeterd. Gelukkig komt er nu wekelijks weer collectegeld binnen: het meeste via bankoverschrijvingen en daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de Scipio app. 

Stand van zaken Actie Kerk Balans
Dit jaar zijn er in totaal 2905 formulieren verzonden, waarvan er nu 2174 zijn terug ontvangen. De toezegging voor het jaar 2020 is op dit moment € 544.427,05. De begroting voor dit jaar is gesteld op € 565.000,-. We  hopen ook de 731 resterende formulieren zo spoedig mogelijk terug te ontvangen en dat met de toegezegde bedragen de begroting hopelijk wordt overtroffen.
Over het jaar 2019 is een toegezegd bedrag van € 2265,-, ook  na het versturen van een 2e herinnering, helaas niet ontvangen.
De Kerkrentmeesters
 
Collecte munten Collecte munten
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten tot de aanschaf van collectemunten ter waarde van € 1,-. Dit zijn kunststof munten die het voordeel hebben van hergebruik. U ontvangt de munten in een koker ter waarde van € 50,- Per bank bestellen: U kunt het bedrag voor de collectemunten overmaken op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0373701071 t.n.v. Prot. Gemeente DAW, onder vermelding van uw adresgegevens. Dezen worden dan z.s.m. bij u thuisbezorgd. Collectemunten zijn tegen contante betaling ook verkrijgbaar op woensdagochtend op het Kerkelijk Bureau. U krijgt dan een kwitantie van de door u gekochte collectemunten. Deze kan dienen als bewijsstuk richting de belastingdienst voor de door u op te geven giften. (zolang het kerkelijk bureau gesloten is, is dit niet mogelijk)
Collectemunten kunt u besteden voor financiële zaken van onze kerkelijke gemeenten (collecten tijdens de kerkdiensten; bijdragen/giften voor de kerk, zending, evangelisatie, verjaardagfonds, enz..). Giften voor kerkelijke doeleinden: Zie College van Kerkrentmeesters, fiscale mogelijkheden actie kerkbalans 2020.

Scipio App
Het is ook mogelijk om via de Scipio app een bijdrage te geven voor de collecten. Meer informatie binnenkort onder een nieuwe tap: Scipio App

Enkele bank- en gironummers                        
Kerk: NL 55 RABO 0373701071 
Diaconie: NL37 RABO 0107144425
Zending: NL 82 INGB 0660713365
Evangelisatie: NL 65 INGB 0660 7660 51 
 
Schenkingsovereenkomst Schenkingsovereenkomst
De vaste vrijwillige bijdrage die u jaarlijks toezegt aan de PGDAW kunt u aftrekken voor de inkomsten belasting. Wel geldt er dan een drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag  waardoor deze gift niet volledig aftrekbaar is.

Als u uw vrijwillige bijdrage betaalt via een periodieke gift dan geldt voor uw gift geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet er eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Protestantse Kerk Dokkum-Aalsum-Wetsens. U kunt daarvoor het op deze site beschikbare formulier gebruiken.

U kunt dit formulier uitprinten en daarop uw onderdelen (de onderdelen 4 en 8 worden door ons ingevuld) invullen en vervolgens het formulier door u en uw eventuele partner 2 keer ondertekend, toezenden aan het Kerkelijk Bureau, Postbus 36, 9100 AA Dokkum. Mocht u bij het invullen nog tegen onduidelijkheden aanlopen, zou u dan contact willen opnemen met het Kerkelijk Bureau? Zij zullen u graag behulpzaam zijn.
Nadat door ons de onderdelen 4 en 8 zijn ingevuld ontvangt u een exemplaar retour. 
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.