Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Diaconie en Zending 2019 Diaconie en Zending 2019

Samenvatting jaarrekening Diaconie en Zending 2019     

Hierbij een verkort overzicht van de jaarrekening van de Diaconie en Zending over 2019. Samengevat zijn de belangrijkste inkomsten en bestedingen in afgeronde bedragen:

Inkomsten Diaconie:
Collecten en giften                                                                          € 21.400
Giften op bankrekening diaconie met een algemene bestemming €   3.700
Netto pachtopbrengst                                                                      €   5.000
Rente Oikocredit                                                                              €      300
Ontvangen legaat                                                                            € 21.400

Opbrengst KerkWebRadio                                                              €   1.900

Overige                                                                                            €      600
Af te dragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Bestedingen Diaconie:
Landelijk afgedragen aan quotum                                              €   6.700
Kosten kerkdiensten, o.a. bloemen en verzorging HA diensten €   4.200

Diaconale projecten in Friesland, o.a. voedselbank                   €   1.800
Ondersteuning personen, minima-actie [waarvan € 5.100 uit minimafonds] € 12.400
Bezoekwerk in de wijken                                                            €   4.400
Ouderenwerk algemeen, o.a. kerstattenties                               €   2.600
Kosten administratie, archief, bankkosten, controle jaarrekening €   3.800
Gebruikskosten KerkWebRadio                                                  €   2.000
Giften uit rampenfonds als noodhulp aan Kerk in Actie              €   4.400
Afgedragen aan Kerk in Actie, algemene giften                          €   3.700
Afgedragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Overige     €   1.700

De diaconie neemt daarnaast voor € 31.700 deel in Oikocredit.

 

Het minimafonds, rampenfonds en reservefonds zijn gevormd uit een ontvangen legaat in 2016 van
€ 68.000. Eind 2019 resteert er in deze fondsen een bedrag van € 43.000. Afgesproken is om deze fondsen, evenals het in 2019 ontvangen legaat, gedurende een periode van ongeveer 7 jaar te besteden. De jaarrekening sluit vanwege het ontvangen legaat van € 21.400 af met een positief saldo van bijna € 15.000.


Zending

Aan giften is in totaal ontvangen een bedrag van € 9.900. Er is € 8.000 aan het classisproject in Moldavië overgemaakt. Stichting Albanië comité Dokkum ontving € 1000. Op aanvraag van gemeenteleden is aan een project in Bolivia en aan Stichting Operatie Mobilisatie elk € 500 overgemaakt.

 

Steunfonds
Op aanvraag van gemeenteleden is aan World Servants en Stichting Baraka (project in Kenia) elk
een bedrag van € 500 overgemaakt.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en door het College van Diakenen goedgekeurd en ligt inmiddels ter vaststelling bij de kerkenraad. Wilt u de hele jaarrekening ontvangen dan kunt u die per email  aanvragen via de secretaris van de diaconie: secretariaat.cvd@pgdaw.nl.

De Diaconie

terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.