Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk
Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie vang Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons
Klik hier voor Rooster Kerkdiensten 1e kwartaal 2020

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020
Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum
Klik hier voor informatiegids 2018-2019
Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar .
Voor de koster, belt u: 06-12412053     
Voor reserveringen belt u: 06-13063639
Adres: Grote- of Sint Martinuskerk Markt 2  9101LS Dokkum
            
                               
 
Bonenschotel Bonenschotel
 


 
Op 5 februari 2020 waren we als eetgroep weer bij elkaar. We herdachten Anna Bijma, die zo plotseling overleed. We zullen haar missen.

De kokers hadden ook deze keer weer geprobeerd er iets lekkers van te maken. Vooraf een romige soep van pastinaak met spekjes. Als hoofdgerecht een schotel van witte/bruine bonen met verschillende groenten, zoals paprika/prei/champignons. En er was een gratin van zoete aardappel (bataat) met spinazie, ricotta, room en kaas. Als dessert zelfgemaakte appelcake, luchtige vanillevla, kersensaus en slagroom. Onze gasten lieten het zich goed smaken. Al met al een gezellige maaltijd waar gasten, kokers en helpers met plezier op terug kijken.

De volgende bijeenkomst is op 4 maart
 
Afscheid kosteres Liskje de Boer Afscheid kosteres Liskje de Boer

Een persoonlijk facet in de dienst van 26 januari was het afscheid van kosteres Liskje de Boer. Twintig jaar deed ze met grote toewijding haar werk in de Grote – of Sint Martinuskerk; en de laatste jaren in de kerken van PG DAW als geheel. Roelie Zijlstra, voorzitter van de kerkenraad van voormalig wijk 2 en nu voorzitter van één gemeente PG DAW, sprak hartelijke woorden van erkentelijkheid. 
Collega Ankie Wiersma en oud collega Iepie de Jong hielden een humoristisch – serieuze voordracht over Liskje vanuit de vraag ‘Wist u dat?’ En daarin kwam beeldend naar voren dat Liskje weinig opheeft met stekkers. Maar des te meer met collegiaal begeleiden van het team kerkschoonmakers en met gastvrijheid in de vorm van het aanbieden van koffie, thee, frisdrank en iets erbij. 
Maaike Holwerda sprak warme woorden van dank met een cadeautje en bloemen namens de dienstdoende kosters van PG DAW: Klaske van Dellen (De Herberg/Catharinakerk), Ankie Wiersma (Grote Kerk) en Maaike Holwerda (De Fontein). Liskje stond altijd klaar om in alle kerkgebouwen van dienst te zijn.  
Een bijzonder moment was het opspelden van een onderscheidingsteken door voorzitter Roelie Zijlstra. Een teken van grote dank voor twintig jaar kosterswerk namens het Hoofdbestuur van het Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland. Met in het begeleidend certificaat goede wensen voor de toekomst.
lees meer »
 
Overhandiging Prekenbundel Openbaring Overhandiging Prekenbundel Openbaring

Een bijzonder facet in de dienst van 26 januari was ook de overhandiging van de Prekenbundel Openbaring aan ds. Hans Oosterhoff.  In de laatste twee maanden van 2018 hield ds. Hans Oosterhoff een serie preken over het Bijbelboek Openbaring. Kerkgangers van de Grote – of Sint Martinuskerk stelden deze preken zeer op prijs. Het laatste Bijbelboek, met voor veel bijbellezers vol met ontoegankelijke beelden, werd voor hen toegankelijk gemaakt en kwam in inspirerend geloofsperspectief. Ds.Oosterhoff werd verzocht de preken op schrift uit te brengen, opdat ze konden worden nagelezen. Na enig herhaald verzoek was hij hiertoe bereid. Thea van der Schaaf en Maarten Keijzer van de PR – commissie verzorgden daarop de bundeling van de preken in een uitgave. Ruurd Gjaltema, voorzitter van de Grote Kerkcommissie verrichtte de overhandiging van ‘de eerste bundel’ aan ds. Oosterhoff. Hij sprak daarbij niet alleen hartelijke en waarderende woorden. Hij kwam ook met een heel toepasselijk, zelf geschreven verhaal. Geheel in de stijl van de dierenverhalen van Toon Tellegen, een van de favoriete schrijvers van ds. Hans Oosterhoff. ‘Woorden’, met een knipoog naar ‘Het Woord’, is in Ruurds verhaal het centrale thema.
lees meer »
 
Zomerconcerten Zomerconcerten
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond, koopavond in Dokkum, twee bijzondere concerten. Musici van faam verzorgen deze concerten. In de Grote Kerk is er een orgelrecital van 40 minuten, een inloopconcert. Het accent  in de muziek ligt dit jaar op Engeland. Alle musici zullen ‘iets Engels’ laten horen. Ondanks de brexit , kunnen zij nog altijd uit de rijke schat van de Engelse muziek putten.
In het hart van Dokkum bevindt zich het typische Nederlands instrument  de beiaard, carillon of klokkenspel in de koepel van  het historische stadhuis aan de Zijl bij het keerpunt van de Elfstedenroute. Voorafgaande aan de orgelrecital is hier om 19 uur een bespeling.
 
lees meer »
 
Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad

Zondagmorgen 26 januari was er een kerkdienst met bijzondere momenten in de Grote- of Sint Martinuskerk. De bevestiging van Froukje de Jong – Velda tot diaken was daar één van. Een bevestiging aansluitend bij de schriftlezing van de zondag: Mattheüs 4: 12 – 22 over roeping, de roeping van de eerste discipelen. Froukje zei ‘ja’ op het verzoek om diaken te worden van de nieuwe kerkenraad van de ene Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens. Ieder van de drie  voormalige wijkgemeenten is daarin met een derde deel van de ambtsdragers vertegenwoordigd. Van de voormalige wijk 2 rondom de Grote – of Sint Martinuskerk zijn dat de ouderlingen Geke Boelens, Eppie Buwalda, Yfke Blom – Olivier, Marjan Dreves – Veer en Roelie Zijlstra (voorzitter nieuwe kerkeraad); de diakenen: Annemiek Nagel, Jan de Boer, Siebregta Hoekstra en Froukje de Jong – Velda; ouderling – kerkrentmeester Tjerk Dijkstra. De beste wensen van de gemeenteleden gaan met hen mee zo bleek zondag bij de bevestiging van Froukje de Jong – Velda en in de dienst van zondag 5 januari in de laatste dienst van wijkgemeente rond de Grote – of Sint Martinuskerk.
PR – cie.  
 
Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020 Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020Na vier eeuwen kent de Grote of Sint Martinuskerk geen eigen kerkenraad meer. Zondag 5 januari namen liefst 25 ambtsdragers afscheid, maar voor de nieuw-gevormde kerkenraad voor heel pg DAW konden we weer enkele nieuwe leden benoemen  en enkele anderen bleven in functie. Weemoed over en voor die 25, die vaak heel veel goed werk verrichtten, dank ook voor de nieuwelingen en blijvers. In een feestelijke dienst was er veel aandacht voor hen allen en gebak bij de koffie was natuurlijk passend bij het geheel. De foto’s geven een mooie impressie.

PR-cie
 
Kinderkerstfeest in de Fontein Kinderkerstfeest in de Fontein

 
Kerstboom Grote Kerk In de krant Kerstboom Grote Kerk In de krant
 
Kerstviering voor ouderen 2019 Kerstviering voor ouderen 2019
          Kerstviering voor ouderen 2019
Wat hebben we weer een mooie kerstviering gehad met elkaar! Er hadden zich meer dan honderd mensen opgegeven, van wie een aantal wegens omstandigheden af moest zeggen. Mensen werden welkom geheten en voorzien van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Rond half vijf begonnen we met de viering. Pastor Hilde Karssies gaf aan dat het wat weemoedig maakte dat dit de laatste kerstviering was van wijkgemeente 2. Maar ook verwachtingsvol. Wat zou het komende jaar brengen nu we als één PGDAW verder gaan? Zal er dan een soortgelijke kerstviering worden georganiseerd? 
lees meer »
 
Kerstfair 2019 – Kerstmuziek, Koorzang, Kinderhoek in Grote Kerk Kerstfair 2019 – Kerstmuziek, Koorzang, Kinderhoek in Grote Kerk
Kerstfair 2019 – Kerstmuziek, Koorzang, Kinderhoek in Grote Kerk
Op vrijdag 13 december is in Dokkum al weer de tiende Kerstfair gehouden. De hele middag door was er grote belangstelling voor het programma in de Grote- of Sint Martinuskerk. Pieter Lanting speelde aan het begin van de middag kerstliederen op het grote orgel. Vanaf 16.30 uur tot diep in de avond was er koorzang. Onder meer van het Overdagkoor en het Popkoor Opus 3. Koffie en thee werden geschonken door de kosters Ankie Wiersma en Liskje de Boer in Charles Dickens’ kledij’. Achter in het koorgedeelte van de kerk, bij de kerstboom, was een kinderhoek ingericht. Deze was verzorgd door Jan en Arda de Boer en Jannie en Henk Kuindersma. 
lees meer »
 
Een prachtige versierde kerstboom in de Grote Kerk Een prachtige versierde kerstboom in de Grote Kerk

Afgelopen zaterdagochtend liep de wekker al vroeg af. Want we hadden met elkaar afgesproken om de kerstboom in de kerk te gaan plaatsen. Om 8 uur al in de auto gesprongen om bij Bakker’s Verhuurbedrijf de ‘Lange Jan’ (alleen de laadbak is al 4,12 meter!) op te halen om de kerstboom mee te kunnen vervoeren. De gesponsorde aanhanger vervolgens met enige stuurmanskunst achteruit de oprit op gereden bij de buren van Dirk Osinga, want de boom moest bij de buren uiteindelijk door de tuin. Nico de Jong had zijn motorzaag meegenomen en na snel nog een fotootje genomen te hebben, hebben we samen met Minne Boelens, Koos Schreiber, Minne Jellema, Dirk Osinga de boom omgezaagd. LEES MEER>>>
lees meer »
 
Afscheid Kerkeraad rondom de Grote- of Sint Martinuskerk Afscheid Kerkeraad rondom de Grote- of Sint Martinuskerk

Op 10 december hadden wij onze laatste kerkeraadsvergadering. Vergaderen deden we die avond niet meer zo veel, want alles stond geheel in het teken van het afscheid en het nieuwe begin. De aftredende kerkeraadsleden hadden gezorgd voor een heerlijk maal van allerlei bijzondere gerechten, en tussen de gangen door werden de gaande, blijvende en komende ambtsdragers toegesproken, zodat iedereen aan de beurt kwam. De vertrekkende kerkeraadsleden vertelden ons wat in de afgelopen jaren hun inspiratie was geweest, en al met al werd het een bijeenkomst met een lach en een traan. Wij waren een fijn team, de sfeer was altijd goed, en vaak kon er flink gelachen worden. LEES MEER>>>
lees meer »
 
Landelijke Diaconale Dag op 11 november. Landelijke Diaconale Dag op 11 november.


Zaterdag 11 november werd er weer de Landelijke Diaconale Dag gehouden in Utrecht.  In een volle Beatrixhal werden de diakenen uit het gehele land welkom geheten door de dagvoorzitter, Anne Westerduin. Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie introduceert het thema van deze dag, "Ieder mens telt". Ondere het grote aantal diakenen zijn ook 4 diakenen uit Dokkum aanwezig. Na een hartelijk openingswoord kregen verschillende sprekers de gelegenheid iets van deze dag te vinden, waaronder onze minister Hugo de Jonge. Hij vertelt ons op inspirerende wijze wat het thema voor hem betekent. De kerk houdt ons scherp. Hoe kan het dat de rijken als maar meer krijgen en de armen om moeten zien naar de Voedselbank omdat ze niet weten de eindjes aan elkaar te knopen. Steeds vaker wordt er dan een beroep op de kerk gedaan benadrukt de minister
lees meer »
 
Onmisbaar? Onmisbaar?

Ja, vrijwilligers in de kerk zijn onmisbaar. Dat geldt ook de mensen die in en rond de Grote of Sint Martinuskerk aan het werk zijn. Natuurlijk: sommigen moeten gewoon betaald worden. Maar als er rondom hen geen vrijwilligers zouden zijn, dan kon deze gemeenschap niet in stand blijven. En die mannen en vrouwen zijn er. Meer dan je misschien zou denken. De kerkrentmeesters hebben een lijst gemaakt van mensen die de Grote Kerk draaiende houden. Op die lijst staan ruim 300 (!) mensen. Goed: daar zitten ‘dubbelingen’ bij: sommigen doen twee, drie, soms zelfs vier verschillende dingen. Wat voor activiteiten dan allemaal? Een kleine greep: Hulpkoster. Technische zaken. Kookgroep. Inloophuis. Schoonmaak. Bezorging Geandewei. Bezorging mededelingenblad. Gastheer m/v bij vergaderingen. Bezoeker m/v. Fotograaf. Cantorij. Topaz. Kerkbalanslopers. En nog meer, en allemaal onbetaald.Eén keer per jaar worden die mensen in het zonnetje gezet. Medio november gebeurde dat weer. Ruim honderd vrijwilligers gaven zich op en werden
lees meer »
 
Verslag bezoek Muiderkerk Verslag bezoek Muiderkerk


Inmiddels is het een traditie geworden, de jaarlijkse uitwisseling tussen de diaconie van wijkgemeente 2  en de diaconale werkgroep van de Muiderkerk uit Amsterdam.  Zondagmorgen 27 oktober vertrokken enkele van onze diakenen, samen met  Herman Stormer  richting Amsterdam. Herman heeft  in de tijd dat hij diaken was jarenlang het contact onderhouden met de diaconale werkgroep. Daar aangekomen werden we hartelijk welkom geheten door de werkgroep. Het was fijn om elkaar weer te zien. In de kerkdienst, die om half elf begon werd ook het Heilig Avondmaal gevierd  en verleende de Cantorij z’n medewerking. De verjaardag van Ds. Greteke de Vries ging niet onopgemerkt voorbij, met z’n allen hebben we haar toegezongen. Opvallend in deze dienst was dat kinderen vaak meehielpen.
 
lees meer »
 
GROEN GELOVEN GROEN GELOVEN
Zaterdag 5 oktober zijn wij, de diakenen van wijkgemeente 2, naar het evenement Groen Geloven geweest, dat werd gehouden in het Dominicanen klooster te Zwolle. Er waren 600 deelnemers.

Groen Geloven betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen, omwille van de naaste en de God die alles heeft gemaakt.
Nieuwsgierig? klik dan hier>>>
lees meer »
 
Startdienst 22 september Startdienst 22 september

Tijdens de dienst op startzondag, 22 september j.l., gingen we in groepen in gesprek over de eenwording van de gemeente per 1 januari 2020, en de verschillende kleuren of culturen die er in die ene gemeente zijn en hoe we daarmee om kunnen gaan. Vier vragen gaven daarbij de richting aan, - vragen die zouden worden gebruikt in alle drie de wijkgemeenten. Over de eenwording van de drie wijkgemeenten waren de meningen positief: het wordt tijd dat we met elkaar in beweging komen. “Wij zijn één in Christus” (Lied 970) en samen vieren is leerzaam. LEES MEER>>>
 
lees meer »
 
Activiteiten Startzondag Activiteiten Startzondag

                      
Over de startdienst en de gesprekken daarin schreef ds. Hans Oosterhoff reeds. Maar de drie activiteiten aan het eind mogen best nog wel wat extra aandacht hebben! Vandaar:
De puzzeltocht
Ja ja, wij kennen Dokkum wel, nietwaar? Maar wat is de ‘code’ van de boeken in de stiltetuin naast de kerk? Wat betekent het mortuus vivo op de steen van Camphuysen? En hoe breed is het smalste huis van Dokkum? Gelukkig was er in elke groep wel iemand die iets meer wist dan de anderen; samen kwamen we er wel uit. LEES MEER>>>
lees meer »
 
Uit het Gastenboek Expositie Kinderkunst

Uit het Gastenboek Expositie Kinderkunst

Geregeld schreven bezoekers stukjes aan de kinderen van CBS De Hoeksteen:

Wat hebben jullie allemaal prachtige schilderijen gemaakt. We hopen dat er een tijd komt dat alles zo mooi wordt zoals jullie het beschrijven.
Margje Bijlsma en Berend Bosgra, Franeker.

Prachtige schilderingen en een voorstelling van de nieuwe wereld van heel jonge kinderen. Ik werd er heel blij van! Bedankt kinderen.
Tine de Jager, Dokkum.

Wij vinden de kerk mooi en de tekeningen ook.
Maud (7 jaar) en Kim (8 jaar).

Hoi, jonges en famkes, Wat hawwe jimme prachtige skilderijen makke. Wat kinne we bliid wurde fan de nije himel en de nije ierde.
In mem en beppe fan bern fan jimme leeftyd.

Wat een mooie tekeningen!
Joesef.

Auch für mich is der Regenbogen ‘Freiheit’!
Jake aus Hamburg.
(Vertaling: Ook voor mij is de regenboog ‘vrijheid’.
Jake uit Hamburg).

Klik hier voor meer stukjes>>>>
lees meer »
 
High Tea High Tea
Opnieuw werd in de Grote Kerk op woensdag 21 augustus een High Tea georganiseerd. Diaken Mario Schonrock mocht een 40 tal deelnemers welkom heten in de feestelijk versierde Fetsezaal. Doel was een gezellig samenzijn te bewerkstelligen. Daar zijn legio voorbeelden voor te vinden. De diaconie had vorig jaar voor de eerste keer een High Tea georganiseerd en dat bleek een groot succes. Dus de stelling "wat goed loopt moet je niet willen veranderen" vond ook hier plaats. De sfeer zat er direct al flink in. Men kent elkaar wel zo,n beetje, maar het is de bedoeling dat er niemand zich buitengesloten moet voelen. Gelukkig was dat hier niet het geval. Nadat de luchtige, lees zoete hapjes waren verorberd, vergezeld met natuurlijk thee (en ook hier en daar koffie) werd een ieder overladen met jus d,orange en een hartig hapje.  Gelukkig was er ook BINGO. Het was een toer iedereen stil te krijgen, maar het lukte. Vijf winnaars gingen er met een prijs van door. Bijna aan het eind van deze gezellige middag ontstond er enige opwinding. Een mevrouw dacht dat een ander iemand er met haar rollator vandoor zou gaan, maar de oorspronkelijke bezitster wist van geen wijken. "Dit is myn rollator" was het antwoord. Gelukkig kwam een andere mevrouw met de oplossing : "Do hast dyn rollator bij mij achter yn e auto". Daarmee was dit misverstand ook weer de wereld uitgeholpen.  Een plezierige bijkomstigheid was dat er een 6 tal heren op de uitnodiging waren ingegaan. In het bedankwoordje van Tjerk Dijkstra aan de organiserende diakenen gaf hij aan best wel een drempel te hebben genomen om zich op te geven. Tot slot van deze zeer gezellige en verzorgde middag wordt nog een lied uit het liedboek gezongen.  
 
De organiserende diakenen Baukje Keijzer, Annemieke Nagel, Aly Schaaf, Mario Schonrock en Minne Boelens.
 
 
 
Afscheid kinderkerk Afscheid kinderkerk

 
Overstapdienst van 7 juli jl.: Wat neem je mee?!
Deze vraag werd gesteld aan Meint  van Schepen, Anna Jacoba Jansma en Bente Zijlstra  tijdens de overstapdienst, waarin ze afscheid namen van de kinderkerk.
Deze dienst was voorbereid door ds. Oosterhoff, leiding kinderkerk en werd muzikaal  omlijst door Joëlle en Johanna Schönrock.
De kinderen “moesten” quizvragen van dominee beantwoorden. Middels deze vragen was dominee Hans ervan “overtuigd” dat ze genoeg bagage hadden meekregen om van de kinderkerk “ af te mogen”. Daarna volgde het prachtige verhaal van Toon Tellegen: Ik weet teveel. Vervolgens een korte overdenking en het overstappraatje met de vraag:
Wat herinneren wij ons als kerkgemeente van deze 3 prachtige jongeren?  Dat is o.a. de hulp bij het Avondmaal in de kerk en de hulp aan de jongste kinderen bij het maken van de Palmpaasstokken en de Paastuintjes.
En de vraag : Wat neem je mee?! na al die jaren. Wij hopen de vele Bijbelverhalen, die zijn verteld. Middels de Bijbels, die werden uitgereikt, zijn  de vergeten verhalen zo weer na te lezen.  Ook de vele gespreksmomenten neem je natuurlijk mee. Om herinneringen en mooie momenten te bewaren kregen de kinderen een mooie-momenten-pot cadeau. De eerste herinneringen heeft de leiding al in ieders pot gestopt, samen met een persoonlijke spreuk, passend bij Meint, Anna Jacoba en Bente.
Tot slot heeft  jeugdouderling Miriam Gardenier  namens de jeugdraad de jongeren  potjes met snoep- met-een-betekenis gegeven;  o.a.  mars ( Je hebt veel in je mars met Geloof en Vertrouwen) en  drop (De kinderkerk zit d’rop) en ze van harte uitgenodigd om mee te doen aan de verschillende jongerenactiviteiten van de PKN.
Wij wensen Meint, Anna Jacoba en Bente heel veel succes voor de toekomst en hopen jullie nog vaak tegen te komen bij de kerkactiviteiten voor de Jeugd!
 
 
Verslag gezellige middag voor ouderen in de Grote Kerk Verslag gezellige middag voor ouderen in de Grote Kerk

Op 27 juni heeft conservator mevr. Ant Wiersma van het Observeum in Burgum een dertigtal ouderen onder ons meegenomen in verhalen over de werkzaamheden van een huivrouw uit de tijd van onze ouders / grootouders, met veel meegebrachte textiel, zoals lakens en slopen, ondergoed voor mannen en vrouwen, vaak met veel bandjes en soms mooi geborduurd. Daarbij vertelde zij onder meer over het bekende "maandag wasdag".

Het wassen was toen een hele klus! Eerst werd de was uitgekookt in een wasketel op de kachel, daarna op een wasbord met de hand gewassen en gespoeld. Daarna kwam het uitwringen en soms moest het nog op de bleek gelegd worden of gesteven. Dan moest alles nog drogen op een droogrek. Vooral in de winter was het een hele klus om alles optijd droog te krijgen; het meeste moest snel weer gebruikt worden. Daarna nog een dag om alles te strijken met een strijkijzer dat op de kachel verwarmd moest worden. Ook was er altijd wel verstelwerk, alles werd zolang gebruikt tot het op de draad versleten was.

De maaltijd op die dag was vaak heel eenvoudig, bijvoorbeeld "Potstro met Lollumerstip", een gerecht van melk of karnemelk gebonden met boekweitmeel, daarbij gebakken spekjes met spekvet en stroop. Dat was een voedzame en goedkope maaltijd. Dit gerecht heeft mevrouw Wiersma klaargemaakt en de dames en heren mochten het ook proeven.

De bezoekers werden ontvangen met koffie en thee met koekjes en chocolaatjes en in de pauze was er ook nog een plakje cake bij.

Al met al een gezellige middag met veel herinneringen!!

Diaconie

 
De Grote- of Sint Martinuskerk en zijn omgeving De Grote- of Sint Martinuskerk en zijn omgeving

 Foto's gemaakt door Dolf Wissmann met behulp van een drone. 
 
Zomerexpositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst' Zomerexpositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst'

Schilderen
Zeventig kinderen van cbs De Hoeksteen uit Dokkum maakten schilderingen van de nieuwe wereld van God. Lopend en fietsend kwamen ze daarvoor naar de Grote Kerk. Meester Sicco Hoekstra, verkleed als Rembrandt, vertelde daar het Bijbelverhaal over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Aan de hand van illustraties bij het verhaal, reikte hij allerlei ideeën aan waar de kinderen over konden schilderen. Hun juffrouws, enkele moeders en schilderessen uit de kerkgemeente stimuleerden hen. Uiteraard hadden de kinderen ook zelf heel goede ideeën. Ze schilderden de nieuwe wereld van God als een mooie tuin, waar je prachtig in kan spelen. Als een wereld waar mensen en dieren in vrede samenleven. Als een groot huis te midden van groen en bloemen met daarboven de regenboog. En nog veel meer.

Opening Expositie
Vrijdag 17 mei werd de opening van de expositie feestelijk gevierd. Ds. Hans Oosterhoff praatte met de kinderen over hun verbeeldingen. Wethouder Jouke Douwe de Vries sprak waarderende woorden tot de kinderen en hun begeleiders. Omringd door de kinderkunstenaars zong hij pianospelend het lied A Whole New World uit de Disney-film Aladdin. En dat vond iedereen heel bijzonder.

Kerk Open
Kinderen en volwassenen zijn tot 7 september welkom om de Expositie Kinderkunst te bekijken in de Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 in Dokkum. Iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag en koopzondagen is deze open van van 14.00 – 17.00 uur.
 
 
Mini Kerkenpad Mini Kerkenpad

In mei heeft de Raad van Kerken in Dokkum weer haar mini kerkenpad georganiseerd. En ook dit was het een groot succes. Van de vijf basisscholen die dit jaar 
meededen, kwamen maar liefst 163 kinderen ook onze kerk bezoeken. Er was koffie voor de leiding en ranja met een traktatie voor de leerlingen. De enthousiaste vertellers – Frans Bakker, Dries Sikkema en Minne Boelens – geven graag de rijke geschiedenis van onze kerk door aan de jongere generatie. Er werd goed geluisterd naar de uitleg en sommige kinderen zijn zelf boven bij het orgel geweest waar Pieter Lanting verschillende klanken liet horen. De expositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst' was net op tijd klaar en kon dan ook nog even bewonderd worden.
Liskje de Boer
 
Ihno Dragt over de geschiedenis van de Grote Kerk en de Markt Ihno Dragt over de geschiedenis van de Grote Kerk en de Markt


Vrijdagmiddag 1 maart in het Martinushuis. Een flinke groep vrijwilligers van Open Kerk en andere belangstellenden scharen zich rond inleider en verteller Ihno Dragt. Nog slechts enkele weken is hij conservator van het Dokkumer Museum. Vanaf het begin weet hij zijn gehoor te boeien. Met beelden, informatie en anekdotes gaat hij in op de plek waar een ieder is: de Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2, Dokkum. Veel studie, onderzoek van de kerk van diep in de grond tot op de bovenste zolderingen, contacten met deskundigen en passie brachten hem tot zijn activiteiten: het houden van presentaties, rondleidingen en het schrijven van boeken over de Markt van Dokkum en wat daar ooit was.
lees meer »
 
Ook Grote Kerk luidt "Noodklok voor het klimaat" Ook Grote Kerk luidt "Noodklok voor het klimaat"


Op 3 december jl. is de internationale klimaattop in Polen van start gegaan.
Daaraan vooraf werden op zaterdag 1 december om 2 voor 12 de klokken van de Grote Kerk geluid. Op initiatief van Greenpeace, luidden 350 kerken, gemeenten, kloosters, moskeeën en carillons de noodklok voor het klimaat.
Zo klonk over het hele land het signaal dat het ernst is met de klimaatverandering. En dat het de hoogste tijd is om tot klimaatactie over te gaan. Uit een recent klimaatrapport van de VN blijkt dat de opwarming van de aarde kan èn moet worden beperkt tot 1,5 graad. En dat een opwarming tot 2 graden desastreuze gevolgen heeft voor de planeet. Ook vanuit Dokkum klonk zo een dringend appèl op de overheid en op ons allemaal om ernst te maken met het klimaatbeleid.
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.