Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Palmpaasstokken Palmpaasstokken
Van de kinderkerk kregen wij een tas om zelf thuis palmpaasstokken te maken. Wij hadden de houten kruizen nog liggen welke we per abuis vergeten zijn terug te geven vorig jaar.
Het paasverhaal is nog best lastig om het op een goede manier aan kleinere kinderen uit te leggen. Na het verhaal verteld te hebben zijn we aan de slag gegaan, dat is nog het leukst. Met crêpepapier hebben de kinderen het kruis met vrolijke kleuren versierd.  De 12 chipjes (discipelen) en snoepjes aan een draad bevestigen en de 30 rozijnen (Judas verraadde Jezus voor 30 zilvermunten) in een zakje doen was best lastig. Ondertussen heeft Romana een paar mooie groene takjes uit de tuin gehaald. Heit en mem moesten wel even assisteren en ondertussen lonkte dat lekkers ook allemaal uiteraard. Dus stiekem soms even eentje opsnoepen hoort erbij.
lees meer »
 
Samen op weg naar Pasen met de kinderkerk Samen op weg naar Pasen met de kinderkerk
Samen op weg naar Pasen met de kinderkerk Hoewel we deze bijzondere periode nu niet met elkaar kunnen beleven in de kerk, willen we toch met de kinderen van de kinderkerk ‘samen op weg naar Pasen!’ De kinderen van de kinderkerk van de Grote kerk ontvingen een ‘paaspakket’ met daarin o.a. en broodhaan, een beschrijving voor een palmpaasstok, een gezinsspel van Pasen, het paasverhaal en een knutselpakket voor een op weg naar Pasen slinger. We wensen de kinderen, samen met hun ouders, een goede ‘tocht’ toe. Fijne paasdagen allemaal!
Kinderkerk- Grote Kerk           
    
 
Kerk-zijn Kerk-zijn
De eerste woensdag van de maand: Martinusmaal. Dat kon helaas niet doorgaan. We konden niet met een groep van rond de vijfentwintig mensen samen en gezellig genieten van een driegangenmenu. Helaas is dat waarschijnlijk voor de komende maanden ook niet mogelijk. Als kokers en helpers zochten we naar een alternatief om onze min of meer vaste gasten toch te verrassen. Hanny stelde voor iedereen een bosje bloemen te brengen, Edo maakte een mooie dubbele kaart met onze beste wensen en Inge kocht prachtige tulpen. Zo gingen we in groepjes bij de mensen langs. En wat waren zij verrast! Op de foto ziet u mevrouw Vellema, duidelijk blij met dit kadootje, maar een soortgelijke foto hadden we bij iedereen kunnen maken!
Zo ziet u maar weer: kerk-zijn kan in deze moeilijke tijden ook met kleine dingen vorm krijgen!
De groep kokers en helpers. 
 
Brief en bloemen als bemoediging Brief en bloemen als bemoediging
De teams van de twaalf pastorale secties van onze Protestants Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens waren vanmorgen al vroeg in de weer. Ze hadden de mooie taak om de Pastorale Brief van de pastores en kerkenraad te bezorgen bij alle gemeenteleden. Met daarbij een kleurrijk bos tulpen als teken van nieuw leven en hoop. In de Brief de Paasboodschap "Ik zeg het allen dat Hij leeft," (Liedboek 642).

De Paasbrief in PDF   

Heb je Scipio,maak een foto van je ontvangen tulpen en deel hem in Deel je moment, laat zien dat je bertokken bent, Scipio is meer dan alleen collecteren.

lees meer »
 
Tweede oplage Prekenbundel Openbaring Tweede oplage Prekenbundel Openbaring


De prekenbundel over het Bijbelboek Openbaring van ds. Hans Oosterhoff was vrijwel gelijk al uitverkocht. Voor een herdruk kwam er een intekenlijst in het Martinushuis te liggen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Inmiddels is de tweede oplage al binnen. Wie intekende kan zijn of haar exemplaar ophalen. Voor wie niet ingetekend heeft: er zijn vooralsnog genoeg exemplaren. De prijs blijft gelijk: € 9,- per stuk. Waar is de bundel te verkrijgen? Dat is nog steeds het Martinushuis, dus de zij-ingang van de Grote Kerk, elke woensdagmiddag tussen half 3 en 5 uur.
 
Martinusmaal Grote Kerk 4 maart 2020 Martinusmaal Grote Kerk 4 maart 2020


Afgelopen woensdag waren wij weer bij elkaar voor het maandelijkse Martinusmaal. Deze keer bestond het team uit de kokers Baukje Keijzer en Edo de Vries en de helpers Tiny Rottiné en Maarten Keijzer.
Het menu bestond uit een voorgerecht: soep met Oosterse wokgroente met een twist pindakaas (Baukje). Twee hoofdgerechten: moussaka, opgebouwd uit zoete aardappel, aubergine en rundergehakt (Baukje) en sajoer boontjes met kipfilet en hardgekookte eieren in kokos-kerrie roomsaus, geserveerd met witte rijst (Edo). Als toetje hadden we gemengd fruit met slagroom (Edo) en koffie of thee.

De kokers hadden, zoals elke maand gebeurt, hun best gedaan en alles viel in goede smaak en ging erin als de spreekwoordelijke koek. Restantjes mee naar huis nemen was er deze keer dan ook niet bij. Helaas….

Ook deze middag was er een goede sfeer. Het is allang niet meer alleen samen eten. We delen op deze woensdagmiddag meer met elkaar dan alleen de dit Martinusmaal. Het is een samenzijn en contactmiddag rond de verrassingsmaaltijd van een vijftiental kookenthousiastelingen.

Eerstvolgende Martinusmaal is op 1 april .

Het duurt nog even, maar het Martinusmaal van juni is niet 3, maar 10 juni. Dan weet u dat vast!
 
Afscheid kosteres Liskje de Boer Afscheid kosteres Liskje de Boer

Een persoonlijk facet in de dienst van 26 januari was het afscheid van kosteres Liskje de Boer. Twintig jaar deed ze met grote toewijding haar werk in de Grote – of Sint Martinuskerk; en de laatste jaren in de kerken van PG DAW als geheel. Roelie Zijlstra, voorzitter van de kerkenraad van voormalig wijk 2 en nu voorzitter van één gemeente PG DAW, sprak hartelijke woorden van erkentelijkheid. 
Collega Ankie Wiersma en oud collega Iepie de Jong hielden een humoristisch – serieuze voordracht over Liskje vanuit de vraag ‘Wist u dat?’ En daarin kwam beeldend naar voren dat Liskje weinig opheeft met stekkers. Maar des te meer met collegiaal begeleiden van het team kerkschoonmakers en met gastvrijheid in de vorm van het aanbieden van koffie, thee, frisdrank en iets erbij. 
Maaike Holwerda sprak warme woorden van dank met een cadeautje en bloemen namens de dienstdoende kosters van PG DAW: Klaske van Dellen (De Herberg/Catharinakerk), Ankie Wiersma (Grote Kerk) en Maaike Holwerda (De Fontein). Liskje stond altijd klaar om in alle kerkgebouwen van dienst te zijn.  
Een bijzonder moment was het opspelden van een onderscheidingsteken door voorzitter Roelie Zijlstra. Een teken van grote dank voor twintig jaar kosterswerk namens het Hoofdbestuur van het Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland. Met in het begeleidend certificaat goede wensen voor de toekomst.
lees meer »
 
Overhandiging Prekenbundel Openbaring Overhandiging Prekenbundel Openbaring

Een bijzonder facet in de dienst van 26 januari was ook de overhandiging van de Prekenbundel Openbaring aan ds. Hans Oosterhoff.  In de laatste twee maanden van 2018 hield ds. Hans Oosterhoff een serie preken over het Bijbelboek Openbaring. Kerkgangers van de Grote – of Sint Martinuskerk stelden deze preken zeer op prijs. Het laatste Bijbelboek, met voor veel bijbellezers vol met ontoegankelijke beelden, werd voor hen toegankelijk gemaakt en kwam in inspirerend geloofsperspectief. Ds.Oosterhoff werd verzocht de preken op schrift uit te brengen, opdat ze konden worden nagelezen. Na enig herhaald verzoek was hij hiertoe bereid. Thea van der Schaaf en Maarten Keijzer van de PR – commissie verzorgden daarop de bundeling van de preken in een uitgave. Ruurd Gjaltema, voorzitter van de Grote Kerkcommissie verrichtte de overhandiging van ‘de eerste bundel’ aan ds. Oosterhoff. Hij sprak daarbij niet alleen hartelijke en waarderende woorden. Hij kwam ook met een heel toepasselijk, zelf geschreven verhaal. Geheel in de stijl van de dierenverhalen van Toon Tellegen, een van de favoriete schrijvers van ds. Hans Oosterhoff. ‘Woorden’, met een knipoog naar ‘Het Woord’, is in Ruurds verhaal het centrale thema.
lees meer »
 
Zomerconcerten Zomerconcerten
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond, koopavond in Dokkum, twee bijzondere concerten. Musici van faam verzorgen deze concerten. In de Grote Kerk is er een orgelrecital van 40 minuten, een inloopconcert. Het accent  in de muziek ligt dit jaar op Engeland. Alle musici zullen ‘iets Engels’ laten horen. Ondanks de brexit , kunnen zij nog altijd uit de rijke schat van de Engelse muziek putten.
In het hart van Dokkum bevindt zich het typische Nederlands instrument  de beiaard, carillon of klokkenspel in de koepel van  het historische stadhuis aan de Zijl bij het keerpunt van de Elfstedenroute. Voorafgaande aan de orgelrecital is hier om 19 uur een bespeling.
 
lees meer »
 
Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad

Zondagmorgen 26 januari was er een kerkdienst met bijzondere momenten in de Grote- of Sint Martinuskerk. De bevestiging van Froukje de Jong – Velda tot diaken was daar één van. Een bevestiging aansluitend bij de schriftlezing van de zondag: Mattheüs 4: 12 – 22 over roeping, de roeping van de eerste discipelen. Froukje zei ‘ja’ op het verzoek om diaken te worden van de nieuwe kerkenraad van de ene Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens. Ieder van de drie  voormalige wijkgemeenten is daarin met een derde deel van de ambtsdragers vertegenwoordigd. Van de voormalige wijk 2 rondom de Grote – of Sint Martinuskerk zijn dat de ouderlingen Geke Boelens, Eppie Buwalda, Yfke Blom – Olivier, Marjan Dreves – Veer en Roelie Zijlstra (voorzitter nieuwe kerkeraad); de diakenen: Annemiek Nagel, Jan de Boer, Siebregta Hoekstra en Froukje de Jong – Velda; ouderling – kerkrentmeester Tjerk Dijkstra. De beste wensen van de gemeenteleden gaan met hen mee zo bleek zondag bij de bevestiging van Froukje de Jong – Velda en in de dienst van zondag 5 januari in de laatste dienst van wijkgemeente rond de Grote – of Sint Martinuskerk.
PR – cie.  
 
Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020 Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020Na vier eeuwen kent de Grote of Sint Martinuskerk geen eigen kerkenraad meer. Zondag 5 januari namen liefst 25 ambtsdragers afscheid, maar voor de nieuw-gevormde kerkenraad voor heel pg DAW konden we weer enkele nieuwe leden benoemen  en enkele anderen bleven in functie. Weemoed over en voor die 25, die vaak heel veel goed werk verrichtten, dank ook voor de nieuwelingen en blijvers. In een feestelijke dienst was er veel aandacht voor hen allen en gebak bij de koffie was natuurlijk passend bij het geheel. De foto’s geven een mooie impressie.

PR-cie
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.