Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk
Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie vang Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons
Klik hier voor Rooster Kerkdiensten 2e kwartaal 2019

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020
Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum
Klik hier voor informatiegids 2018-2019
Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar .
Voor de koster, belt u: 06-12412053     
Voor reserveringen belt u: 06-13063639
Adres: Grote- of Sint Martinuskerk Markt 2  9101LS Dokkum
            
                               
 
Mini Kerkenpad Mini Kerkenpad

In mei heeft de Raad van Kerken in Dokkum weer haar mini kerkenpad georganiseerd. En ook dit was het een groot succes. Van de vijf basisscholen die dit jaar 
meededen, kwamen maar liefst 163 kinderen ook onze kerk bezoeken. Er was koffie voor de leiding en ranja met een traktatie voor de leerlingen. De enthousiaste vertellers – Frans Bakker, Dries Sikkema en Minne Boelens – geven graag de rijke geschiedenis van onze kerk door aan de jongere generatie. Er werd goed geluisterd naar de uitleg en sommige kinderen zijn zelf boven bij het orgel geweest waar Pieter Lanting verschillende klanken liet horen. De expositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst' was net op tijd klaar en kon dan ook nog even bewonderd worden.
Liskje de Boer
 
Zomerexpositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst' Zomerexpositie 'De Nieuwe Wereld in Kinderkunst'

Schilderen
Zeventig kinderen van cbs De Hoeksteen uit Dokkum maakten schilderingen van de nieuwe wereld van God. Lopend en fietsend kwamen ze daarvoor naar de Grote Kerk. Meester Sicco Hoekstra, verkleed als Rembrandt, vertelde daar het Bijbelverhaal over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Aan de hand van illustraties bij het verhaal, reikte hij allerlei ideeën aan waar de kinderen over konden schilderen. Hun juffrouws, enkele moeders en schilderessen uit de kerkgemeente stimuleerden hen. Uiteraard hadden de kinderen ook zelf heel goede ideeën. Ze schilderden de nieuwe wereld van God als een mooie tuin, waar je prachtig in kan spelen. Als een wereld waar mensen en dieren in vrede samenleven. Als een groot huis te midden van groen en bloemen met daarboven de regenboog. En nog veel meer.

Opening Expositie
Vrijdag 17 mei werd de opening van de expositie feestelijk gevierd. Ds. Hans Oosterhoff praatte met de kinderen over hun verbeeldingen. Wethouder Jouke Douwe de Vries sprak waarderende woorden tot de kinderen en hun begeleiders. Omringd door de kinderkunstenaars zong hij pianospelend het lied A Whole New World uit de Disney-film Aladdin. En dat vond iedereen heel bijzonder.

Kerk Open
Kinderen en volwassenen zijn tot 7 september welkom om de Expositie Kinderkunst te bekijken in de Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 in Dokkum. Iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag en koopzondagen is deze open van van 14.00 – 17.00 uur.
 
 
100% Spaans 100% Spaans
De eerste mei hadden de kokers-van-dienst natuurlijk kunnen zorgen voor allerlei rode gerechten (Dag van de Arbeid, immers?), maar het werd een Spaanse maaltijd.
Eerst een tapas van dadels met manchego en pijnboompitten. Toen twee hoofdmaaltijden: olla gitana, met onder meer kikkererwten, peer en heel veel groentes, en paella, met zeefruit, garnalen en chorizo. Als nagerecht kwam arroz con leche y frutta op tafel. U begrijpt: er bleef bijna niets over want als je niet alleen lekker eet maar ook nog gezellig – er werd weer heel wat afgepraat -, dan raken de pannen wel leeg. Dus na de koffie of thee konden de gasten in koor roepen: İ me has gustado muy bien!
De volgende maaltijd is woensdag 5 juni. Intekenen kan op de lijst naast de balie in het Martinushuis. Zie voor meer informatie www.grotekerkdokkum.nl
lees meer »
 
Foto-impressie van de Palmpasenviering Foto-impressie van de Palmpasenviering

De kinderen maken een rondgang door de kerk. De gemeente zingt Lied 551: Hosanna, hosanna de Heer komt voorbij. 
Op vragen van ds. Hans Oosterhoff weten de kinderen, ook jongsten, de symbolen op de Palmpasenstok voortreffelijk te benoemen. 
De buxustakje: de palmtakken; de haan van Petrus; de zilverstukken van Judas; het kruis van Jezus, etc. 
 
 
40 Dagenproject en Pasen Kinderkerk 40 Dagenproject en Pasen Kinderkerk

'Een nieuw begin' is de titel van het landelijke project op weg en over Pasen. De leiding van de kinderkerk gaf er ook zelf creatief invulling aan. Allereerst door een gezamenlijk begin met kinderen, ouders en leiding op 10 maart. Met als thema Kiezen. Het verhaal van Jezus in de woestijn aan het begin van zijn optreden. Een zogenaamde vriend legde hem drie keuzes voor. Maar Jezus' keuze voor God was al gemaakt. In groepjes werd bij het projectbegin een met voorjaarsbloemen en symbolen een verbeelding voor thuis gemaakt. De meisjes Sterre en Nola maakten hiervan een mooi verslag. Nog na te lezen op www.grotekerkdokkum.nl onder Home. De zondagen daarop werden steeds rond een Bijbelverhaal en kernthema's werkjes gemaakt. De kernthema's waren: Wakker worden'; Geduld; Vergeven; Teruggeven; Juichen. Allemaal wegwijzers naar Een nieuw begin. Deze wegwijzers – vanuit de leiding zelf getekend – werden door de kerk verspreid opgehangen. Op Paasmorgen wordt het project afgesloten met de kinderen en de hele gemeente met het thema en de wegwijzer Hulp krijgen. Het projectlied geeft het thema nog eens heel mooi weer met de woorden:
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van de dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.
 
 
Nieuws van de Kinderkerk Nieuws van de Kinderkerk
    
 
Ihno Dragt over de geschiedenis van de Grote Kerk en de Markt Ihno Dragt over de geschiedenis van de Grote Kerk en de Markt


Vrijdagmiddag 1 maart in het Martinushuis. Een flinke groep vrijwilligers van Open Kerk en andere belangstellenden scharen zich rond inleider en verteller Ihno Dragt. Nog slechts enkele weken is hij conservator van het Dokkumer Museum. Vanaf het begin weet hij zijn gehoor te boeien. Met beelden, informatie en anekdotes gaat hij in op de plek waar een ieder is: de Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2, Dokkum. Veel studie, onderzoek van de kerk van diep in de grond tot op de bovenste zolderingen, contacten met deskundigen en passie brachten hem tot zijn activiteiten: het houden van presentaties, rondleidingen en het schrijven van boeken over de Markt van Dokkum en wat daar ooit was.
lees meer »
 
Afscheid Afscheid

Met veel zorg en toewijding, en niet te vergeten: enthousiasme, was Iepie de Jong-van der Vinne ruim twintig jaar koster in de Grote of Sint Martinuskerk. Wat heeft zij in die jaren veel werk verzet! U denkt misschien: ja, aan de Fetzekant liturgieën uitdelen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Koster-zijn houdt aanzienlijk meer in. Bij tal van gelegenheden voor koffie en thee zorgen. Bij uitvaartdiensten goede zorg verlenen. Meehelpen om het kerkgebouw in allerlei opzichten in goede staat te houden. Bij ieder concert, elke receptie, elke andere manier om naast de eredienst de kerk te laten functioneren stoelen versjouwen (ook van en naar de zolder!), podia inrichten, apparatuur instellen. Soms in grote haast: is er op zaterdagavond bijvoorbeeld een concert geweest, dan moet er heel wat gedaan worden om de kerk weer voor de eredienst in te richten. En dan schiet de slaap er dus wel eens bij in.
Twintig jaar. Dan heb je recht op een zilveren erepenning, die kerkrentmeester Koos Schreiber Iepie overhandigde: dat gebeurde pas later, maar hoe dan ook: Iepie heeft die wel verdiend en daar komt bij dat zij weliswaar officieel als koster stopt, maar ze gaf aan zeker nog als vrijwilliger haar steentje te zullen bijdragen.
 
Ook Grote Kerk luidt "Noodklok voor het klimaat" Ook Grote Kerk luidt "Noodklok voor het klimaat"


Op 3 december jl. is de internationale klimaattop in Polen van start gegaan.
Daaraan vooraf werden op zaterdag 1 december om 2 voor 12 de klokken van de Grote Kerk geluid. Op initiatief van Greenpeace, luidden 350 kerken, gemeenten, kloosters, moskeeën en carillons de noodklok voor het klimaat.
Zo klonk over het hele land het signaal dat het ernst is met de klimaatverandering. En dat het de hoogste tijd is om tot klimaatactie over te gaan. Uit een recent klimaatrapport van de VN blijkt dat de opwarming van de aarde kan èn moet worden beperkt tot 1,5 graad. En dat een opwarming tot 2 graden desastreuze gevolgen heeft voor de planeet. Ook vanuit Dokkum klonk zo een dringend appèl op de overheid en op ons allemaal om ernst te maken met het klimaatbeleid.
 
Verslag Landelijke Diaconale Dag 2018

Verslag Landelijke Diaconale Dag 2018
Waarom een Landelijke Diaconale Dag? Kort verslag van deze dag in Utrecht op 10 november.
Eén ding is zeker, een groot deel van alle diakenen van de PKN van Nederland wil deze dag meemaken. Al 123 keer wordt dit samenzijn georganiseerd. Een dag vol ontmoetingen, uitwisselingen, zingen, bezoeken van workshops en heel veel inspiratie opdoen, met als thema : smaakmakers van Geloof, Hoop en Liefde.
Meer dan 1100 zijn aanwezig in de Beatrixzaal van de Jaarbeurshallen te Utrecht. Toen de zeskoppige delegatie van diakenen uit Dokkum (dit keer allen uit wijkgemeente 2) de zaal betrad, zat de zaal al barstensvol. Wij mochten dan ook vooraan in het gereserveerde vak voor de VIP's een plaats innemen. Een van de spreeksters tijdens de opening van deze dag was mevr. Kathleen Ferrier. Zij was net terug met haar man Tjeerd de Boer van een 5-jarige missie in HongKong. Een  inspirerende toespraak met als kerngedachte "niet bang zijn in het donker, ontsteek een licht, want dan zie je wat je doet en dat doet er toe". 
lees meer »
 
Jubileum organist Henk Hoogeveen Jubileum organist Henk Hoogeveen


Zondag 28 oktober jl. vierden we het jubileum dat onze organist Henk Hoogeveen 40 jaar organist was in de Grote of St. Martinuskerk.
Ds. De Gier had Henk betrokken bij het samenstellen van de liturgie. Maar ook aan het begin van de dienst en na de zegen besteedde hij veel aandacht aan het jubileum. Henk ging helemaal los op de prachtige liederen die waren uitgezocht. Op verzoek van Henk werd "Een vaste burcht is onze God" gezongen en na de zegen verzocht ds. De Gier Henk naar beneden te komen.
lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. H.F. de Vries
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 29-05-2019 om 14.00
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 29-05-2019 om 14.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 30-05-2019 om 14.00
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 31-05-2019 om 14.00
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 01-06-2019 om 14.00
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9.30
meer details

Moderamenvergadering wijk 2
datum en tijdstip 03-06-2019 om
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.