Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk Welkom bij de Grote of Sint Martinuskerk
Welkom op de website van wijkgemeente 2 van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens: de Grote of Sint Martinuskerk. Onze kerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie vang Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons
Klik hier voor komende diensten via de kerkradio en kerkomroep

Klik hier voor Beleidsplan 2016-2020
Klik hier voor Plaatselijke Regeling Grote Kerk Dokkum
Klik hier voor informatiegids 2018-2019
Berichten voor deze website kunt u sturen naar .
Berichten voor Geandewei naar .
Voor de koster, belt u: 06-12412053     
Voor reserveringen belt u: 06-13063639
Adres: Grote- of Sint Martinuskerk Markt 2  9101LS Dokkum
            
                               
 
Martinusmaal gaat niet door Martinusmaal gaat niet door
Het Martinusmaal van woensdag 1 april gaat niet door. Wij vinden het bijzonder jammer, maar gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus is het onverantwoord anderhalf uur lang samen te zijn, hoe gezellig het ook is en hoe lekker het eten ook is.
De vaste gasten zijn voor zover mogelijk op de hoogte gesteld. De maaltijd van 6 mei kan mogelijk eveneens niet doorgaan. Houdt u alstublieft ook de berichtgeving op de website in de gaten!
www.grotekerkdokkum.nl
www.pgdaw.nl
 
Gebedsdienst vanuit de Herberg  Gebedsdienst vanuit de Herberg 
Verzorgd door de gebedsgroep
i.s.m. ds. Herman F. de Vries
woensdagavond 18 maart om 19:00 uur
woensdagavond 25 maart om 19:00 uur
woensdagavond 1 april om 19:00 uur

te volgen via:

www.kerkomroep.nl
 
Corona

Corona
In verband met het Coronavirus worden de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens t/m 31 maart afgelast. Rouw- en trouwdiensten kunnen onder voorwaarden wel doorgang vinden. 

Het is een onzekere situatie en een vergaande maatregel, daar is iedereen zich van bewust.  Ds. Wim Beekman, voorzitter van de classis Fryslân schrijft in een brief aan de kerkenraden hierover het volgende: “Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde”.  
Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.  
Voorzitter PGDAW,
Roelie Zijlstra

Kerkelijk Bureau gesloten
Voorlopig is het kerkelijk bureau gesloten. Djoke Poutsma en Hermien Struikmans doen hun werk thuis. Ze zijn per e-mail bereikbaar.
E-mailadres van het kerkelijk bureau: 
E-mailadres van de kerkrentmeesters: 

Namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Beintema, voorz.
 
Tweede oplage Prekenbundel Openbaring Tweede oplage Prekenbundel Openbaring


De prekenbundel over het Bijbelboek Openbaring van ds. Hans Oosterhoff was vrijwel gelijk al uitverkocht. Voor een herdruk kwam er een intekenlijst in het Martinushuis te liggen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Inmiddels is de tweede oplage al binnen. Wie intekende kan zijn of haar exemplaar ophalen. Voor wie niet ingetekend heeft: er zijn vooralsnog genoeg exemplaren. De prijs blijft gelijk: € 9,- per stuk. Waar is de bundel te verkrijgen? Dat is nog steeds het Martinushuis, dus de zij-ingang van de Grote Kerk, elke woensdagmiddag tussen half 3 en 5 uur.
 
Martinusmaal Grote Kerk 4 maart 2020 Martinusmaal Grote Kerk 4 maart 2020


Afgelopen woensdag waren wij weer bij elkaar voor het maandelijkse Martinusmaal. Deze keer bestond het team uit de kokers Baukje Keijzer en Edo de Vries en de helpers Tiny Rottiné en Maarten Keijzer.
Het menu bestond uit een voorgerecht: soep met Oosterse wokgroente met een twist pindakaas (Baukje). Twee hoofdgerechten: moussaka, opgebouwd uit zoete aardappel, aubergine en rundergehakt (Baukje) en sajoer boontjes met kipfilet en hardgekookte eieren in kokos-kerrie roomsaus, geserveerd met witte rijst (Edo). Als toetje hadden we gemengd fruit met slagroom (Edo) en koffie of thee.

De kokers hadden, zoals elke maand gebeurt, hun best gedaan en alles viel in goede smaak en ging erin als de spreekwoordelijke koek. Restantjes mee naar huis nemen was er deze keer dan ook niet bij. Helaas….

Ook deze middag was er een goede sfeer. Het is allang niet meer alleen samen eten. We delen op deze woensdagmiddag meer met elkaar dan alleen de dit Martinusmaal. Het is een samenzijn en contactmiddag rond de verrassingsmaaltijd van een vijftiental kookenthousiastelingen.

Eerstvolgende Martinusmaal is op 1 april .

Het duurt nog even, maar het Martinusmaal van juni is niet 3, maar 10 juni. Dan weet u dat vast!
 
Afscheid kosteres Liskje de Boer Afscheid kosteres Liskje de Boer

Een persoonlijk facet in de dienst van 26 januari was het afscheid van kosteres Liskje de Boer. Twintig jaar deed ze met grote toewijding haar werk in de Grote – of Sint Martinuskerk; en de laatste jaren in de kerken van PG DAW als geheel. Roelie Zijlstra, voorzitter van de kerkenraad van voormalig wijk 2 en nu voorzitter van één gemeente PG DAW, sprak hartelijke woorden van erkentelijkheid. 
Collega Ankie Wiersma en oud collega Iepie de Jong hielden een humoristisch – serieuze voordracht over Liskje vanuit de vraag ‘Wist u dat?’ En daarin kwam beeldend naar voren dat Liskje weinig opheeft met stekkers. Maar des te meer met collegiaal begeleiden van het team kerkschoonmakers en met gastvrijheid in de vorm van het aanbieden van koffie, thee, frisdrank en iets erbij. 
Maaike Holwerda sprak warme woorden van dank met een cadeautje en bloemen namens de dienstdoende kosters van PG DAW: Klaske van Dellen (De Herberg/Catharinakerk), Ankie Wiersma (Grote Kerk) en Maaike Holwerda (De Fontein). Liskje stond altijd klaar om in alle kerkgebouwen van dienst te zijn.  
Een bijzonder moment was het opspelden van een onderscheidingsteken door voorzitter Roelie Zijlstra. Een teken van grote dank voor twintig jaar kosterswerk namens het Hoofdbestuur van het Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland. Met in het begeleidend certificaat goede wensen voor de toekomst.
lees meer »
 
Overhandiging Prekenbundel Openbaring Overhandiging Prekenbundel Openbaring

Een bijzonder facet in de dienst van 26 januari was ook de overhandiging van de Prekenbundel Openbaring aan ds. Hans Oosterhoff.  In de laatste twee maanden van 2018 hield ds. Hans Oosterhoff een serie preken over het Bijbelboek Openbaring. Kerkgangers van de Grote – of Sint Martinuskerk stelden deze preken zeer op prijs. Het laatste Bijbelboek, met voor veel bijbellezers vol met ontoegankelijke beelden, werd voor hen toegankelijk gemaakt en kwam in inspirerend geloofsperspectief. Ds.Oosterhoff werd verzocht de preken op schrift uit te brengen, opdat ze konden worden nagelezen. Na enig herhaald verzoek was hij hiertoe bereid. Thea van der Schaaf en Maarten Keijzer van de PR – commissie verzorgden daarop de bundeling van de preken in een uitgave. Ruurd Gjaltema, voorzitter van de Grote Kerkcommissie verrichtte de overhandiging van ‘de eerste bundel’ aan ds. Oosterhoff. Hij sprak daarbij niet alleen hartelijke en waarderende woorden. Hij kwam ook met een heel toepasselijk, zelf geschreven verhaal. Geheel in de stijl van de dierenverhalen van Toon Tellegen, een van de favoriete schrijvers van ds. Hans Oosterhoff. ‘Woorden’, met een knipoog naar ‘Het Woord’, is in Ruurds verhaal het centrale thema.
lees meer »
 
Zomerconcerten Zomerconcerten
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond, koopavond in Dokkum, twee bijzondere concerten. Musici van faam verzorgen deze concerten. In de Grote Kerk is er een orgelrecital van 40 minuten, een inloopconcert. Het accent  in de muziek ligt dit jaar op Engeland. Alle musici zullen ‘iets Engels’ laten horen. Ondanks de brexit , kunnen zij nog altijd uit de rijke schat van de Engelse muziek putten.
In het hart van Dokkum bevindt zich het typische Nederlands instrument  de beiaard, carillon of klokkenspel in de koepel van  het historische stadhuis aan de Zijl bij het keerpunt van de Elfstedenroute. Voorafgaande aan de orgelrecital is hier om 19 uur een bespeling.
 
lees meer »
 
Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad Bevestiging en Nieuwe Kerkeraad

Zondagmorgen 26 januari was er een kerkdienst met bijzondere momenten in de Grote- of Sint Martinuskerk. De bevestiging van Froukje de Jong – Velda tot diaken was daar één van. Een bevestiging aansluitend bij de schriftlezing van de zondag: Mattheüs 4: 12 – 22 over roeping, de roeping van de eerste discipelen. Froukje zei ‘ja’ op het verzoek om diaken te worden van de nieuwe kerkenraad van de ene Protestantse Gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens. Ieder van de drie  voormalige wijkgemeenten is daarin met een derde deel van de ambtsdragers vertegenwoordigd. Van de voormalige wijk 2 rondom de Grote – of Sint Martinuskerk zijn dat de ouderlingen Geke Boelens, Eppie Buwalda, Yfke Blom – Olivier, Marjan Dreves – Veer en Roelie Zijlstra (voorzitter nieuwe kerkeraad); de diakenen: Annemiek Nagel, Jan de Boer, Siebregta Hoekstra en Froukje de Jong – Velda; ouderling – kerkrentmeester Tjerk Dijkstra. De beste wensen van de gemeenteleden gaan met hen mee zo bleek zondag bij de bevestiging van Froukje de Jong – Velda en in de dienst van zondag 5 januari in de laatste dienst van wijkgemeente rond de Grote – of Sint Martinuskerk.
PR – cie.  
 
Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020 Afscheid Kerkenraad – Zondag 5 januari 2020Na vier eeuwen kent de Grote of Sint Martinuskerk geen eigen kerkenraad meer. Zondag 5 januari namen liefst 25 ambtsdragers afscheid, maar voor de nieuw-gevormde kerkenraad voor heel pg DAW konden we weer enkele nieuwe leden benoemen  en enkele anderen bleven in functie. Weemoed over en voor die 25, die vaak heel veel goed werk verrichtten, dank ook voor de nieuwelingen en blijvers. In een feestelijke dienst was er veel aandacht voor hen allen en gebak bij de koffie was natuurlijk passend bij het geheel. De foto’s geven een mooie impressie.

PR-cie
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.