Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
NIEUWE WEBSITE PGDAW NIEUWE WEBSITE PGDAW

Momenteel wordt gewerkt aan één website PGDAW. De websites van de vierplekken zullen binnenkort dan ook te vervallen. Deze site www.grotekerkdokkum.nl zal nog alleen voor Open Kerk (toerisme) worden gebruikt. Actuele informatie over het gemeenteleven wordt nu reeds geplaatst op PGDAW Algemeen. Het is daarom goed om deze site geregeld aan te klikken. Ook de rubriek Kalender – rechter kolom van de site – geeft wekelijks actuele informatie over bijeenkomsten.     
 
OPEN KERK OPEN KERKDe zomeropenstelling van de Grote Kerk is voorbij. Zaterdag 12 september, traditiegetrouw Open Monumenten weekend, is een mooi moment om af te sluiten. Ook de zondagopenstelling is gestopt. Het was een bijzonder seizoen. We hebben een zorgvuldige route uitgezet, veilig voor én bezoeker én vrijwilliger. Er was veel belangstelling. We telden meer dan 7500 bezoekers. Veel waardering voor de momenten dat de kerk wel kon worden bezocht.

Deze zomer kwamen er meer gezinnen met opgroeiende kinderen. Een doelgroep die normaal meestal op vakantie gaat naar het buitenland. In de gesprekken blijkt oprechte belangstelling. In het gastenboek lezen we dat terug. Sinds 1993 lag dat boek in de kerk en nu is het vol! Het is een historisch document geworden. Stond er eerst alleen een naam en een woonplaats nu soms prachtige uitspraken. Wat is er mooi gespeeld op het orgel! We lezen het vaak terug. Maar ook de kerk als rustplek wordt benoemd.

Muziek en stilte: beide zijn waardevol en wisselen elkaar af. Wist u dat deze zomer Dokkum de enige plek in Friesland was waar de orgelconcerten zijn doorgegaan? We hebben de ruimte goed benut en willen dat ook graag volgend seizoen weer voortzetten.
Cie. Open Kerk.       
 
Ontmoeting in de Grote Kerk te Dokkum

de kaarsentafel
Ontmoeting in de Grote Kerk te Dokkum

Woensdagmiddag 9 sept. Dit seizoen mijn laatste middag als gastheer. Gelukkig dat we met z`n tweeën zijn, want het zal waarschijnlijk, gezien het weer, rustig blijven en dan kan het lang duren eer het vijf uur is. Toch zijn er deze middag nog 109 gasten geweest. Op zeker ogenblik komt er een jongen, omstreeks 12 jaar, binnen. “Mei ik hjir wol efkes skûlje want ik wachtsje op in freon.” “Jonge do bist wolkom en sjochts mar wat om dy hinne en ast fragen hast, komst mar.”
Hij loopt wat door de kerk en komt op een zeker moment naar me toe. “Mei ik wat freegje? Der is in tafeltsje dêr baarne kearskes. Wêr is dat foar?” Ik probeer uit te leggen wat de intentie is om in de kerk een kaarsje te branden. “Hoefolle kostet in kearske?” “Neat.” “Mei ik dan wol in kearske foar ús pake oanstekke?” “Wat is der mei jim pake? “Pake is achteroer fan de trep fallen en it liket net sa bêst.” Do stekst in kearske oan en tinkst oan pake en de hiele middei bliuwt der in ljochtsje foar pake baarnen.”

Met zorg steekt hij een kaarsje aan en blijft er even bij staan. Even later komt hij weer naar me toe. “Kin je hjir ek staazje rinne?” “Wêrom freegest dat?” No ik soe wol dumny wurde wolle.” “Ja dat wit ik net en dumny is der no ek net om te freegjen. Wer wennest do?” “Yn Broeksterwâld.” “Dan moatst jimme eigen dumny mar ris freegje.” “Ja mar dan wol ik hjir staazje rinne want dit is sa`n moaie tsjerke.” Op een bepaald moment is hij verdwenen en zijn er andere gasten die onze aandacht vragen. Om vijf uur blaas ik de kaarsjes uit die nog niet zijn afgebrand. Het kaarsje voor pake is als laatste aan de beurt.
Frans Bakker.
 
De kermisexploitant

het Reuzenrad op de Markt
De kermisexploitant

Als goede buren kijk je naar elkaar om en praat je regelmatig even met elkaar. Dat gebeurde ook tussen de
kermisexploitant op de Markt en de vrijwilligers van de Grote Kerk.Ze bespraken hoe het is om het publiek in deze corona zomer een fijn moment te bezorgen in het reuzenrad en over de toeristen 
die de kerk willen bezoeken. Over ouders met kinderen die van het reuzenrad even de kerk binnenlopen en andersom.

De kermis exploitant was zeker een goede buur. Als mensen hem vroegen wanneer de kerk open was, vertelde hij dat graag. 
Én, vertelde hij erbij: ‘meneer, die deurhendel dáár, wijzend naar de deur van de kerk, is deze zomer de meestaangeraakte van heel Dokkum’. …Inmiddels vroegen kinderen om een kaartje en liepen toeristen de kerk binnen…
Jan de Boer
 
 
Kerk in de regen

Foto Drieluik Cohen
Kerk in de regen

Het regent dat het plenst en de Grote Kerk is deze zondagmiddag open. Een groepje twintigers staat huiverend bij de deur. ‘Kom erin’, zegt de vrijwilliger uitnodigend, ‘binnen sta je droog’. ‘Mag dat?’ vragen de jongeren verbaasd. ‘Natuurlijk, je bent welkom!’


Ze lopen wat onwennig door de kerk, maar kijken al gauw geïnteresseerd om zich heen. Een andere vrijwilliger vangt hen op en vertelt, ‘dat ze hier op duizend jaar geschiedenis staan.’ De jongeren luisteren geboeid. Ze horen dat de plavuizen voor de preekstoel de contouren weergeven van één van de allereerste kerkjes, dat hier lang geleden heeft gestaan. Samen lopen ze de grijze stenen aandachtig na.  

Wat later bekijken ze de vitrine over ds. Cohen. Bij de tafel met brochures nemen ze zijn preek in handen. Op de vraag, of ze meer over deze dominee Cohen willen weten, gaan ze graag in. Het maakt indruk, dat deze dominee in een preek op een zondag in de oorlog  dáár op díe preekstoel vertelde, dat hij wist dat er híer achter één van déze pilaren een verrader zat. En dat die dominee toen tóch het Woord van God durfde door te geven en tegen Hitler in durfde te gaan. En verraden werd.

Met een welgemeend ‘dank u wel’ nemen ze afscheid.
Het regent nog steeds.

Arda de Boer – van Veen
 
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.