Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Dit (is) website van Vierplek De Herberg en Sint Catharina kerk Dit (is) website van Vierplek De Herberg en Sint Catharina kerk

pr.deherberg@pgdaw.nl
 
 
Eetgroep De Herberg 7 juni

Eetgroep De Herberg 7 juni
Eetgroep Herberg

Zondag 7 juni  kwamen wij als Eetgroep Herberg voor het eerst na een lange tijd bij elkaar.
Het contact was en is er dagelijks via onze appgroep, maar elkaar zien was en is een meerwaarde.
De corona was de spelbreker, en dit samenzijn was natuurlijk ook nog met inachtneming van de 1,5 meter afstand en deels buiten.
Op een wel heel bijzondere familieplek voor één van ons: De Leyen bij Rottevalle.
We genoten naast de hernieuwde ontmoeting van een heerlijke High Tea. We stonden stil bij alles gebeurtenissen van de afgelopen maanden. We herdachten prior Edgar Koning en koster Ferdinand van der Heijden uit het Karmelklooster in Zenderen, beide overleden aan het Covid virus.
We kijken uit naar nieuwe etentjes en activiteiten voor de komende tijd.
En zijn dankbaar voor wat ons toekomt.
Baukje, Beitske Griet, Hennie en Jan
 
Eetgroep Herberg 

 
 
Bijbelclub 2020

Bijbelclub 2020
Bijbelclub voor mensen met een verstandelijke beperking

Begin maart kwam er door de coronacrises een abrupt einde aan onze bijbelclubavonden.
Eind april zou onze slotavond van dit seizoen zijn.
Het is niet duidelijk of we dit seizoen nog een avond organiseren.
Mocht dit wel mogelijk zijn, dan horen jullie van ons.
We kijken terug op een mooi seizoen, waarin de kerstviering met het kerstspel 1 van de hoogtepunten was.
Tot ziens in het volgende seizoen.
Stiena                                Jan telefoon: 297447    
Mient telefoon: 294927     Jansje  telefoon: 294554 
 
 
Corona virus

Corona virus
Onze kerken tot 31 maart gesloten
Op 12 maart 2020 heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben ook directe gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. 
Bijeenkomsten in de publieke ruimte met meer dan honderd personen zijn vanaf 12 maart tot in ieder geval 31 maart verboden. Naar aanleiding van deze maatregel hebben moderamen en pastores hierover een standpunt ingenomen: in ieder geval tot 31 maart worden alle kerkdiensten van de PGDAW afgelast. Ook de geplande ontmoetingsbijeenkomsten en andere kerkelijke activiteiten gaan niet door. Rouw- en trouwdiensten kunnen onder voorwaarden wel doorgang vinden.  
Het is een onzekere situatie en een vergaande maatregel, daar is iedereen zich van bewust.  Ds. Wim Beekman, voorzitter van de classis Fryslân schrijft in een brief aan de kerkenraden hierover het volgende: “Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde”.   
Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.   
Voorzitter PGDAW, 
Roelie Zijlstra 
 
 
Kerkelijk bureau gesloten Kerkelijk bureau gesloten
Voorlopig is het kerkelijk bureau gesloten. Djoke Poutsma en Hermien Struikmans doen hun werk thuis. Ze zijn per e-mail bereikbaar.
E-mailadres van het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pgdaw.nl
E-mailadres van de kerkrentmeesters: secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Beintema, voorz.
 
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.