Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Welkom op website van Herberg/St. Cath. kerk Welkom op website van Herberg/St. Cath. kerk


 
 
Bijbelclub 2020

Bijbelclub 2020
Bijbelclub voor mensen met een verstandelijke beperking

Begin maart kwam er door de coronacrises een abrupt einde aan onze bijbelclubavonden.
Eind april zou onze slotavond van dit seizoen zijn.
Het is niet duidelijk of we dit seizoen nog een avond organiseren.
Mocht dit wel mogelijk zijn, dan horen jullie van ons.
We kijken terug op een mooi seizoen, waarin de kerstviering met het kerstspel 1 van de hoogtepunten was.
Tot ziens in het volgende seizoen.
Stiena                                Jan telefoon: 297447    
Mient telefoon: 294927     Jansje  telefoon: 294554 
 
 
Eetgroep

Eetgroep
De (rouw)eetgroep Herberg in coronatijd

Wij hebben als eetgroep al één samenzijn moeten cancelen.
Wij vinden het bijzonder spijtig, maar gezondheid gaat voor alles. Nu het virus rondwaart, willen wij niet dat we dit aan elkaar doorgeven.
Maar contact is er altijd; dat begint ’s morgens vroeg in onze groepsapp met het delen van een lied, bemoedigende teksten ed.
En in de loop van de dag delen wij andere persoonlijke zaken of wat ons raakt in het nieuws. En als afsluiting van de dag is er een goede nacht wens.
Wij zijn betrokken en biddend verbonden met de broeders uit het klooster in Zenderen, waar het virus om zich heen slaat. En ook aan verdere bekenden die door hun werk te maken hebben met de gevolgen van corona, of die het zelf raakt.
Ondanks de spanningen maken wij plannen voor de tijd die komt.
Kijken uit naar komende etentjes, verjaardagen en uitjes.

In verbondenheid,
Baukje, Beitske Griet, Hennie en Jan. 

Eetgroep Herberg 

 
 
Corona virus

Corona virus
Onze kerken tot 31 maart gesloten
Op 12 maart 2020 heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben ook directe gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. 
Bijeenkomsten in de publieke ruimte met meer dan honderd personen zijn vanaf 12 maart tot in ieder geval 31 maart verboden. Naar aanleiding van deze maatregel hebben moderamen en pastores hierover een standpunt ingenomen: in ieder geval tot 31 maart worden alle kerkdiensten van de PGDAW afgelast. Ook de geplande ontmoetingsbijeenkomsten en andere kerkelijke activiteiten gaan niet door. Rouw- en trouwdiensten kunnen onder voorwaarden wel doorgang vinden.  
Het is een onzekere situatie en een vergaande maatregel, daar is iedereen zich van bewust.  Ds. Wim Beekman, voorzitter van de classis Fryslân schrijft in een brief aan de kerkenraden hierover het volgende: “Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde”.   
Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.   
Voorzitter PGDAW, 
Roelie Zijlstra 
 
 
Kerkelijk bureau gesloten Kerkelijk bureau gesloten
Voorlopig is het kerkelijk bureau gesloten. Djoke Poutsma en Hermien Struikmans doen hun werk thuis. Ze zijn per e-mail bereikbaar.
E-mailadres van het kerkelijk bureau:
E-mailadres van de kerkrentmeesters:

Namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Beintema, voorz.
 
 
Gebedsgroep

Gebedsgroep
Eens in de twee weken zijn we op de
Elke woensdagavond in De Herberg biddend bij elkaar. i.v.m Corona 
Datums zie: Website's & Geandewei
Tijd: 19.00-19.45 uur
U bent welkom in de gebedsgroep, maar ook om
U kunt wel gebedsintenties aan ons door geven.
Info: 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

Paas-dienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 15-04-2020 om 19.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.