Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Koster; en ook reserveringen voor Aalsum/Wetsens Koster; en ook reserveringen voor Aalsum/Wetsens
Klaske van Dellen,
tel. 06-46581851,
email:

 
lees meer »
 
Predikanten Predikanten
Ds. H. F. de Vries tel: 0519-571330 of
06-12238840 e-mail:  sektie's 1 t/m 18
Mevr. G. Jelsma- de Jong kerkelijkwerkster tel: 0512-372475 of 06-10589992 e-mail: Zorgcentrum Dongeraheem, de Moanne, de Sinne, de Waekser, de Stjerren en elders verpleegden
 
Voorzitter wijk Voorzitter wijk
L. Folkertsma
De Schans 20 Dokkum
tel: 0519-221660
e-mail: 
 
Kerkeraad Kerkeraad
Scriba: L. Renkema Kobbe 27 Dokkum Tel. 0519-294871 e-mail: 

Comm. erediensten: Sicco v.d. Land Tel:0519-292811
Kindernevendienst: Renske Prins Tel:0519-223247
Kinderoppas: Rixte Zijlstra Tel:0519-293889
Bloemendienst: De Herberg: J. Minnema- v.d. Lageweg Tel:0519-297288 en Sj. Riemersma- de Vries Tel:0519-292856
Catharinakerk: B.v.d. Kloet- Loonstra Tel:0519-296749
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
R. de Vries, voorzitter en afgevaardigde CvK
Stern 11
0519 - 296367

 
T. Bandstra, penningmeester en afgevaardigde Moderamen
Wettermûne 27
0519 - 295221

 
P. Sijtsma, techniek
Hantumerwei 61
0519 - 294116


D. Halbesma, scriba
Papiermûne 14
0519 - 293224 
 
Diaconie Diaconie
Moderamen

Voorzitter: Eelke Krol, tel: 0519-220074, email:
Scriba: Janneke Mellink, Learmûne 66, tel: 0519-297964
 
 
 
 

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff bevestiging diaken Froukje; afscheid koster Liskje
datum en tijdstip 26-01-2020 om 9.30
meer details

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 29-01-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09.30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 05-02-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.