Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Adressenlijst Adressenlijst
Adressen Protestantse Gemeente Dokkum–Aalsum–Wetsens
Pastoraal meldpunt: 06-2138 2081
Via dit nummer kan een ieder zich melden voor pastoraal contact.

Predikanten
Ds. E.P. Muilwijk–Huis, Van Harenstraat 65, 9076 BT Sint Annaparochie. Tel.: 0518–401461. E-mail: e.p.muilwijk-huis@xs4all.nl
Ds. J.P. Oosterhoff, Lou Sanen 20, 9137 RE Oosternijkerk. Tel.: 0519-346420
E-mail:
ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl.
Ds. G. Rol, Julianalaan 40, 9801 BP Zuidhorn. Tel.: 0594–697384. E-mail: oivi84sa@kpnmail.nl
Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard.
Tel.: 06-12238840 of 0519–571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl

Kerkelijk werkers
G.M. Jelsma–de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.). Tel.: 06-10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl
H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude. Tel.: 0511–401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

Jeugdwerker
R. Jansma–Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum. Mobiel: 06-14830021
E-mail: jeugdwerkerdokkum@pgdaw.nl

Kerkenraad
Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519–295738. Mobiel: 06 40111849. E-mail: voorzitter.kr@pgdaw.nl
Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld. Mobiel:  06-23737233.
E-mail: scribakr@pgdaw.nl

College van Diakenen   
Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. Tel.: 0519–294398. E-mail: voorzitter.cvd@pgdaw.nl 
Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum. Tel.: 0519-294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl 
Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum. Tel.: 0519-293189. Mobiel: 06 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl

College van kerkrentmeesters:
Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. Mobiel: 06-83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl
Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum. Tel.: 0519–296642. E-mail: secretariaat.cvk@pgdaw.nl
Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. Tel.: 0519-701296. E-mail: jacob_velde@hotmail.com
 
Kosters
Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum: K. van Dellen. Mobiel: 06–46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com
Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: M. Holwerda. Mobiel. Mobiel: 06–13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com
Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: A. W. Wiersma. Mobiel: 06–12412053. E-mail: awwiersma@hotmail.com
Reserveringen: Mobiel: 06–13063639. Email: maaikeholwerda1@gmail.com
Sint Catharinakerk, Aalsum: K. van Dellen. Mobiel: 06–46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com

Kerkgebouwen
Grote– of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06-12412053
De Herberg, Haddraversweg 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06-46581851.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06-13063639.
Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, 9121 CB Aalsum. Mobiel: 06-46581851.

Kerkelijk Bureau
Adres: Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum; Postbus 36, 9100 AA Dokkum. Tel.: 0519-293650. Email: kerkelijkbureau@pgdaw.nl. Openingstijd: Woensdag 10.00 – 12.00 uur.

Redactie Geandewei en Website
Rubriek verjaardagen en jubilea: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975. Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl

Adres voor alle kopij: Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: H. Kuindersma, De Woudhorne 110, 9101 NP Dokkum. Tel.: 0519–295471. Mobiel: 06-55940034.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.