Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Samenstelling en taken van kerkrentmeesters Samenstelling en taken van kerkrentmeesters
De wijkraad van kerkrentmeesters van wijk 2 rondom de Grote Kerk, bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester die verantwoordelijk zijn voor de aan hun toevertrouwde portefeuilles.
 
Voorzitter: Koos Schreiber
Vleesmarkt 29
9101 MH Dokkum
0519-252041
jacobusdirk58@hotmail.com

– algemene zaken
– bijzonder verhuur*
– afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad
– afgevaardigde naar moderamen wijk 2
– afgev./lid van Grote Kerk Commissie
– aanspreekpunt voor kerkradio

Secretaris: Jaap-Jan Klugkist
0519-346410
jaapjanklugkist@hotmail.com

– opstellen agenda voor vergaderingen
– verslaglegging van vergaderingen
– verzorgen van uitnodigingen en post
– verantwoordelijk voor vergaderrooster en collectedienstrooster
– afgevaardigde naar College van Kerkrentmeesters

Penningmeester: Jan Steenstra
0519-298115
steenstra1973@gmail.com

– beheer wijkbudget en afhandeling van betalingen e.d. voor eigen wijkactiviteiten
– aanspreekpunt voor wijkgerichte geldwerving, verjaardagsfonds, acties e.d.
– verantwoordelijk voor het opmaken van wijkbegroting en jaarrekening
– afgevaardigde naar College van Kerkrentmeesters
– beheer gebouwen

Beheer gebouwen: Aanspreekpunt voor kosters, organisaties e.d. voor reparatie en /of bouwtechnische zaken, uitvoeren van kleine reparaties en/of vervangingen.
Minne Jellema
0519-724500
m.jellema@knid.nl

Personeel: Aanspreekpunt voor kosters/hulpkosters, vrijwilligers, organisten e.d. voor wijkgerelateerde zaken, opmaken dienstrooster voor kosters.
Koos Schreiber
0519-252041
jacobusdirk58@hotmail.com

Algemeen:
 
* het verhuren van de diverse zaalruimten voor regulier verhuur berust bij de kosters, hiervoor hanteren zij de door de kerkrentmeesters vastgestelde tarieven. Eventueel 'bijzonder' verhuur wordt in overleg met de kerkrentmeesters beslist.

1
De zorg voor en rond het kerkgebouw met eventuele bijgebouwen e.d. plus de inventaris.
(eventuele zelf uit te voeren manco’s in overleg met koster, alle werkzaamheden die financiële consequenties hebben eerst melden bij de kerkrentmeesters (beheer bouwzaken).

2
De zorg voor een goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten, o.a. het goed functioneren van de geluidsinstallatie, kerkradio, ringleiding, verwarming, orgel, e.d. en tevens verantwoordelijk voor het aantal geoorloofde zitplaatsen en vrije doorgang van uitgangen en nooduitgangen (volgens de plaatselijke richtlijnen van de brandweer), dit alles in overleg met de koster.

3
Het controleren van jaarlijkse inspectie/onderhouds uitvoeringen door derden zoals: Opgeleid Persoon controle aan brandmeldinstallatie, brandblus -voorzieningen, verwarmingsinstallatie, bliksemafleiding en aarding, en het stemmen van het orgel. In samen werking met kosters en organisten en college van kerkrentmeesters, beheerzaken.

4
Beheer van het wijkbudget en het afhandelen van betalingen e.d. van eigen wijkactiviteiten.
Het opmaken van rekening en begroting van de wijkinkomsten en uitgaven.

5
Eerste aanspreekpunt voor kosters, organisten, vrijwilligers bij calamiteiten, problemen, vragen e.d. betreffende de eigen wijk.

6
Mede verantwoordelijk voor de algemene en wijkgerichte geldwerving, (kerkbalans, verjaardagsfonds, collecten, e.d.). Verhuur lokaliteiten.

7
Organisator van de kerkradio, voor nieuwe aanmeldingen, storingen, klachten e.d. kunt u contact opnemen met Koos Schreiber.
De kerkrentmeester is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke zaken binnen de gemeente,
(de zogenaamde stoffelijke zaken) voor zover ze niet van Diaconale aard zijn.
Bij kerkrentmeesters gaat het dus om: Geld, Menskracht, Gebouwen en Regelgeving.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.