Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Samenstelling en taken van kerkrentmeesters Samenstelling en taken van kerkrentmeesters
De wijkraad van kerkrentmeesters van wijk 2 rondom de Grote Kerk, bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester die verantwoordelijk zijn voor de aan hun toevertrouwde portefeuilles.
 
Voorzitter: Koos Schreiber
Vleesmarkt 29
9101 MH Dokkum
0519-252041


– algemene zaken
– bijzonder verhuur*
– afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad
– afgevaardigde naar moderamen wijk 2
– afgev./lid van Grote Kerk Commissie
– aanspreekpunt voor kerkradio

Secretaris: Jaap-Jan Klugkist
0519-346410


– opstellen agenda voor vergaderingen
– verslaglegging van vergaderingen
– verzorgen van uitnodigingen en post
– verantwoordelijk voor vergaderrooster en collectedienstrooster
– afgevaardigde naar College van Kerkrentmeesters

Penningmeester: Jan Steenstra
0519-298115


– beheer wijkbudget en afhandeling van betalingen e.d. voor eigen wijkactiviteiten
– aanspreekpunt voor wijkgerichte geldwerving, verjaardagsfonds, acties e.d.
– verantwoordelijk voor het opmaken van wijkbegroting en jaarrekening
– afgevaardigde naar College van Kerkrentmeesters
– beheer gebouwen

Beheer gebouwen: Aanspreekpunt voor kosters, organisaties e.d. voor reparatie en /of bouwtechnische zaken, uitvoeren van kleine reparaties en/of vervangingen.
Minne Jellema
0519-724500


Personeel: Aanspreekpunt voor kosters/hulpkosters, vrijwilligers, organisten e.d. voor wijkgerelateerde zaken, opmaken dienstrooster voor kosters.
Koos Schreiber
0519-252041


Algemeen:
 
* het verhuren van de diverse zaalruimten voor regulier verhuur berust bij de kosters, hiervoor hanteren zij de door de kerkrentmeesters vastgestelde tarieven. Eventueel 'bijzonder' verhuur wordt in overleg met de kerkrentmeesters beslist.

1
De zorg voor en rond het kerkgebouw met eventuele bijgebouwen e.d. plus de inventaris.
(eventuele zelf uit te voeren manco’s in overleg met koster, alle werkzaamheden die financiële consequenties hebben eerst melden bij de kerkrentmeesters (beheer bouwzaken).

2
De zorg voor een goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten, o.a. het goed functioneren van de geluidsinstallatie, kerkradio, ringleiding, verwarming, orgel, e.d. en tevens verantwoordelijk voor het aantal geoorloofde zitplaatsen en vrije doorgang van uitgangen en nooduitgangen (volgens de plaatselijke richtlijnen van de brandweer), dit alles in overleg met de koster.

3
Het controleren van jaarlijkse inspectie/onderhouds uitvoeringen door derden zoals: Opgeleid Persoon controle aan brandmeldinstallatie, brandblus -voorzieningen, verwarmingsinstallatie, bliksemafleiding en aarding, en het stemmen van het orgel. In samen werking met kosters en organisten en college van kerkrentmeesters, beheerzaken.

4
Beheer van het wijkbudget en het afhandelen van betalingen e.d. van eigen wijkactiviteiten.
Het opmaken van rekening en begroting van de wijkinkomsten en uitgaven.

5
Eerste aanspreekpunt voor kosters, organisten, vrijwilligers bij calamiteiten, problemen, vragen e.d. betreffende de eigen wijk.

6
Mede verantwoordelijk voor de algemene en wijkgerichte geldwerving, (kerkbalans, verjaardagsfonds, collecten, e.d.). Verhuur lokaliteiten.

7
Organisator van de kerkradio, voor nieuwe aanmeldingen, storingen, klachten e.d. kunt u contact opnemen met Koos Schreiber.
De kerkrentmeester is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke zaken binnen de gemeente,
(de zogenaamde stoffelijke zaken) voor zover ze niet van Diaconale aard zijn.
Bij kerkrentmeesters gaat het dus om: Geld, Menskracht, Gebouwen en Regelgeving.
terug
 
 
 
 

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 16-08-2019 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 17-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 18-08-2019 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 21-08-2019 om 14.30 uur
meer details

Cie Eredienst Herberg
datum en tijdstip 21-08-2019 om 19.45
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 22-08-2019 om 14.00 uur
meer details

Overleg 3 wijken over startzondag
datum en tijdstip 22-08-2019 om 20.00
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 23-08-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.