Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Pastoraat Pastoraat
Bezoek
Onze wijkgemeente telt ongeveer 1900 leden en is ingedeeld in 9 secties. Elk van die secties heeft een sectie-team, dat bestaat uit een ouderling, een diaken, een aantal bezoekers en een predikant. De bezoekers zijn in hun straat of sectiedeel het gezicht van de kerk en leggen de eerste contacten. Zij brengen een bezoekje aan nieuw ingekomenen, bij geboorten, verjaardagen en jubilea, en in andere bijzondere omstandigheden. Zij proberen op de hoogte te zijn van wat er leeft in de wijk en geven aan ouderling en predikant door waar bezoek gewenst is. De sectie-ouderling heeft de leiding van het sectieteam, en brengt daarnaast bezoeken in de sectie, in overleg met de bezoekers en de predikant. En de predikant verzorgt het pastoraat rondom doop, trouw en rouw; hij of zij bezoekt (op verzoek van henzelf of de familie) de zieken in het ziekenhuis of thuis; daarnaast brengt hij of zij kennismakingsbezoeken in de gemeente, en bezoeken op aanwijzen van de ouderling of bezoekmedewerker, of van de gemeenteleden zelf. Als u bezoek van uw ouderling, wijkpredikant of bezoeker op prijs stelt, schroom dan niet om dat aan één van hen kenbaar te maken!

Ziekenhuisopname
Bericht van ziekenhuisopname kunt u doen aan de predikant of de ouderling. Indien u dat wenst wordt de opname op de Zondagskrant vermeld. Ook kunt u het bericht doorgeven aan de heer S. Hellinga, die de gegevens doorgeeft aan de predikant. Zijn telefoonnummer is 293580.
 
Wat doet een ouderling? Wat doet een ouderling?
Wat doet een ouderling anno 2016 in de wijkgemeente rond de Grote Kerk in Dokkum? – Voor de volledigheid moet je de vraag zo stellen, want de praktijk kan van plaats tot plaats verschillen. En er is de laatste jaren ook veel veranderd: ouderlingen zijn geen ‘opzichters’ meer!
Maar in elke gemeente geldt dat ouderlingen een taak hebben in de eredienst, in het pastoraat, en in het bestuur. De ene ouderling heeft meer affiniteit met bezoekwerk, de andere vindt het leuk om mee te denken over het beleid, - maar alle drie de aspecten horen wezenlijk bij het ambt van ouderling.
 
In de eredienst is de ouderling zichtbaar aanwezig, om te laten zien dat de kerkdienst geen solo-optreden van de dominee is, maar de verantwoordelijkheid van de kerkeraad, namens heel de gemeente. Aan het begin en aan het eind van de dienst geeft de ouderling de voorganger een hand om die verantwoordelijkheid uit te drukken. De ouderling heet de gemeente ook welkom in de dienst, en leest de mededelingen voor. En verder bidt de ouderling vóór de dienst in de consistorie om inspiratie voor de voorganger en allen die een taak hebben in de dienst, en om een open oor en hart bij de gemeenteleden. Ook in rouw- en trouwdiensten is een ouderling aanwezig; deze diensten zijn immers geen privé-aangelegenheid, maar openbare erediensten van de gemeente.
 
In het pastoraat heeft de ouderling in onze wijkgemeente in de eerste plaats een coördinerende rol. De gemeente is ingedeeld in een aantal secties, en de ouderling is de aanvoerder van het sectieteam. In zo’n sectieteam zit een aantal bezoekers, en daarnaast ook de diaken van de sectie, en de predikant of de pastor. Een ouderling staat er dus bepaald niet alleen voor, hij of zij maakt deel uit van een team. De bezoekers zijn de eerste ‘oren en ogen’ in hun straat of wijkje, en verder gebeurt het bezoekwerk in onderling overleg. Wat je als ouderling doet is mede afhankelijk van je voorkeur, en van je beschikbare tijd. Zo vindt de ene ouderling het leuk om de nieuw-ingekomenen zelf te bezoeken, terwijl de andere dat aan de bezoekers overlaat. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die het fijn vinden om bezoek te krijgen van een ouderling, en dat brengt mooie en verrijkende ontmoetingen met zich mee. Maar er zijn ook verdrietige situaties, waarin je veel kunt betekenen door mee te leven en een luisterend oor te zijn.
Het sectieteam komt ongeveer drie keer per jaar bijeen, om praktische zaken af te handelen (mutaties, verjaardagen en jubilea etc.), om ervaringen uit te wisselen; en om zich te bezinnen, meestal met behulp van een artikel uit het Ouderlingenblad, dat voor alle ouderlingen beschikbaar is.
 
En ten derde maakt de ouderling deel uit van de kerkeraad. Hij of zij denkt mee over het beleid op de lange termijn, en over het dagelijkse reilen en zeilen van de gemeente. Vergaderen is niet altijd leuk, maar in een grote gemeente, waar veel omgaat, moet er nu eenmaal overlegd worden. We proberen het aantal vergaderingen echter beperkt te houden, en ook tijd vrij te maken voor onderling gesprek en gezelligheid.
Wie het echt leuk vindt om te besturen, en om een kijkje in de keuken te krijgen van een grote gemeente als de PGDAW nu eenmaal is, die kan afgevaardigd worden naar de algemene kerkeraad. Daar zitten afgevaardigden uit de drie wijkgemeenten bijeen, en komt alles wat het geheel van onze Protestantse gemeente betreft aan de orde. 
 
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.