Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Diaconaat 2 Diaconaat 2

Collecten

De Diaconie heeft naar verschillende mogelijkheden gekeken of we in Dokkum concreet iets met de Actie Vakantietas konden doen. Het is helaas niet gelukt om dit nu goed in te vullen en uit te voeren. Maar de collecte voor dit doel willen we wel van harte aanbevelen.

 

5 en 12 juli

De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor Actie Vakantietas, een initiatief van het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes op vakantie gaan, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen we hen verrassen met een tas vol verrassingen voor de zomervakantie. In 2019 hebben 165 kerken meegedaan en kregen bijna 10.000 kinderen een rugzakje vol leuke spullen! Met deze collecte helpen we kinderen, juist ook in deze coronatijd, aan een fijne vakantie ervaring.

 

19 juli

Help een stille coronaramp voorkomen
Kerk in Actie schrijft: de gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen.
De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Actie minima in juni

De Diaconie heeft besloten om degenen die in december jl. een bijdrage hebben ontvangen, in juni ook een bedrag ter ondersteuning te geven. Op ruim 50 adressen is door de (sectie)diaken een bijdrage overhandigd. In totaal gaat het om een bedrag van € 3.100. Het bedrag is betaald uit het minimafonds.

 

Ontvangen

Via ds. E.P. Muilwijk-Huis een gift van € 30 en in een envelop in postvak van de Grote Kerk een gift van € 30. Hartelijk dank.

 

Overzicht collecten maart, april, mei

Door een flink aantal gevers is er in deze periode aan collecten en giften in totaal ruim € 10.000 ontvangen. Waarvoor hartelijk dank! In de diaconie vergadering van 2 juni is besloten om een extra aanvulling te doen uit het rampenfonds en het reservefonds. De volgende bedragen zijn afgedragen:

  1. Kerk in Actie: hulp aan kansarme kinderen in India:           € 2.000
  2. Kerk in Actie: hulp slachtoffers Boko Haram in Nigeria       € 1.900
  3. Kerk in Actie: nieuwe kansen straatkinderen in Oeganda    € 1.900
  4. Kerk in Actie: hulp aan vluchtelingen op Lesbos                  € 2.700
  5. Kerk in Actie: hulp corona slachtoffers wereldwijd                € 5.500
  6. Kerk in Actie: steun voor de kerk in Marokko (zendingsrek) € 1.500

 

Samenvatting jaarrekening Diaconie en Zending 2019     

Hierbij een verkort overzicht van de jaarrekening van de Diaconie en Zending over 2019. Samengevat zijn de belangrijkste inkomsten en bestedingen in afgeronde bedragen:

Inkomsten Diaconie:
Collecten en giften                                                                          € 21.400
Giften op bankrekening diaconie met een algemene bestemming €   3.700
Netto pachtopbrengst                                                                      €   5.000
Rente Oikocredit                                                                              €      300
Ontvangen legaat                                                                            € 21.400

Opbrengst KerkWebRadio                                                              €   1.900

Overige                                                                                            €      600
Af te dragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Bestedingen Diaconie:
Landelijk afgedragen aan quotum                                              €   6.700
Kosten kerkdiensten, o.a. bloemen en verzorging HA diensten €   4.200

Diaconale projecten in Friesland, o.a. voedselbank                   €   1.800
Ondersteuning personen, minima-actie [waarvan € 5.100 uit minimafonds] € 12.400
Bezoekwerk in de wijken                                                            €   4.400
Ouderenwerk algemeen, o.a. kerstattenties                               €   2.600
Kosten administratie, archief, bankkosten, controle jaarrekening €   3.800
Gebruikskosten KerkWebRadio                                                  €   2.000
Giften uit rampenfonds als noodhulp aan Kerk in Actie              €   4.400
Afgedragen aan Kerk in Actie, algemene giften                          €   3.700
Afgedragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Overige     €   1.700

De diaconie neemt daarnaast voor € 31.700 deel in Oikocredit.

 

Het minimafonds, rampenfonds en reservefonds zijn gevormd uit een ontvangen legaat in 2016 van
€ 68.000. Eind 2019 resteert er in deze fondsen een bedrag van € 43.000. Afgesproken is om deze fondsen, evenals het in 2019 ontvangen legaat, gedurende een periode van ongeveer 7 jaar te besteden. De jaarrekening sluit vanwege het ontvangen legaat van € 21.400 af met een positief saldo van bijna € 15.000.


Zending

Aan giften is in totaal ontvangen een bedrag van € 9.900. Er is € 8.000 aan het classisproject in Moldavië overgemaakt. Stichting Albanië comité Dokkum ontving € 1000. Op aanvraag van gemeenteleden is aan een project in Bolivia en aan Stichting Operatie Mobilisatie elk € 500 overgemaakt.

 

Steunfonds
Op aanvraag van gemeenteleden is aan World Servants en Stichting Baraka (project in Kenia) elk
een bedrag van € 500 overgemaakt.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en door het College van Diakenen goedgekeurd en ligt inmiddels ter vaststelling bij de kerkenraad. Wilt u de hele jaarrekening ontvangen dan kunt u die per email  aanvragen via de secretaris van de diaconie: secretariaat.cvd@pgdaw.nl.

De Diaconie

terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.