Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
In onze gemeente met 3 wijken heeft iedere wijkgemeente een eigen wijkdiaconie, waarbij de diakenen verantwoordelijk zijn voor het diaconale wijkwerk. Overkoepelend is er het College van Diakenen.  Het vormt  het bestuur van de drie wijkdiaconieën. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale gelden die bij elkaar worden gebracht. Zij  beheren en besteden de diaconale gelden. 

Het College van Diakenen  is  samengesteld  uit  6 personen uit  alle geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) en bestaat uit: een diaken uit elke wijkgemeente en drie niet wijk gebonden personen: een voorzitter, penningmeester en scriba. Daarnaast is er ook een werkgroep Gemeente in Actie (ZWO).

College van Diakenen

Voorzitter                                               : M. Boelens
Scriba                                                    : J. Haaksma
                                                                     email: 
  
Penningmeester                                    : J. de Boer
Bankrekeningnummer Diaconie             : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                               : W. de Boer
Scriba                                                    : H. Stormer
Bankrekening Zending                           : NL82INGB0660713365

 
lees meer »
 
De diaconie en de voedselbank De diaconie en de voedselbank
De twee inzamel zondagen voor de maand augustus zijn op 9 en 16 augustus.  
U kunt uw meegebrachte spullen, ‘houdbare voedselproducten’ zoals u weet, inleveren bij de ingangen van de kerken. Een lijst met dergelijke producten kunt u vinden op www.voedselbankdongeradeel.nl.
De diaconie zorgt er voor dat de aangeboden goederen bij de voedselbank komen.

Wanneer we allemaal iets kleins doen ontstaan er grote mogelijkheden .
Maar u kunt ook uw bijdrage storten op  NL12RABO015.67.53.197 t.n.v. Stichting Voedselbank.

Diaconie en de voedselbank bedanken u voor uw medewerking.
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.