Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood. 

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen. 06-2138 2081
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.

College van Diakenen
Voorzitter                                               : J. Schaap, 
Scriba                                                    : W. de Vries, 
                                                                  
Penningmeester                                    : J. de Boer, 
Bankrekeningnummer Diaconie             : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                               : 
Scriba                                                    : 
Bankrekening Zending                           : NL82INGB0660713365

 
lees meer
 
De diaconie en de voedselbank De diaconie en de voedselbank
De twee inzamel zondagen voor de maand augustus zijn op 9 en 16 augustus.  
U kunt uw meegebrachte spullen, ‘houdbare voedselproducten’ zoals u weet, inleveren bij de ingangen van de kerken. Een lijst met dergelijke producten kunt u vinden op www.voedselbankdongeradeel.nl.
De diaconie zorgt er voor dat de aangeboden goederen bij de voedselbank komen.

Wanneer we allemaal iets kleins doen ontstaan er grote mogelijkheden .
Maar u kunt ook uw bijdrage storten op  NL12RABO015.67.53.197 t.n.v. Stichting Voedselbank.

Diaconie en de voedselbank bedanken u voor uw medewerking.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

Paas-dienst PGDAW via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 15-04-2020 om 19.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.