Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van diakenen College van diakenen

De diaconie van de De Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS


In een gemeente met meerdere wijken heeft iedere wijkgemeente  een eigen wijkdiaconie, waarvan de diakenen verantwoordelijk zijn voor het diaconale wijk werk. Overkoepelend is er het College van Diakenen.  Het vormt  het bestuur van de drie wijkdiaconieën. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale gelden die bij elkaar worden gebracht. Zij  beheren en besteden de diaconale gelden. 

Het College van Diakenen  is  samengesteld  uit  7 personen  uit  alle  geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW), en bestaat uit: een diaken uit de drie wijkgemeenten, een afgevaardigde van de werkgroep Gemeente in Actie (voorheen ZWO) en drie niet wijk gebonden personen, een voorzitter, penningmeester en scriba. Het College van Diakenen  vergadert elke laatste maandagavond van de maand m.u.v. de maanden  april en november dan zijn er gezamenlijke vergaderingen van CvD en de wijkdiakenen.

Voorzitter Diaconie                      : M. Boelens
Scriba                                          : Jan Haaksma
                                                       email:   
Penningmeester                          : J. de Boer
Bankrekeningnummer Diaconie  : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                     : W. de Boer
Scriba                                          : Herman Stormer
Bankrekening Zending                : NL82INGB0660713365
lees meer »
 
De diaconie en de voedselbank De diaconie en de voedselbank
De twee inzamel zondagen voor de maand augustus zijn op 9 en 16 augustus.  
U kunt uw meegebrachte spullen, ‘houdbare voedselproducten’ zoals u weet, inleveren bij de ingangen van de kerken. Een lijst met dergelijke producten kunt u vinden op www.voedselbankdongeradeel.nl.
De diaconie zorgt er voor dat de aangeboden goederen bij de voedselbank komen.

Wanneer we allemaal iets kleins doen ontstaan er grote mogelijkheden .
Maar u kunt ook uw bijdrage storten op  NL12RABO015.67.53.197 t.n.v. Stichting Voedselbank.

Diaconie en de voedselbank bedanken u voor uw medewerking.
 
 
 
 

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. H.F. de Vries
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 29-05-2019 om 14.00
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 29-05-2019 om 14.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 30-05-2019 om 14.00
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 31-05-2019 om 14.00
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 01-06-2019 om 14.00
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9.30
meer details

Moderamenvergadering wijk 2
datum en tijdstip 03-06-2019 om
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.