Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Gemeentevergadering op dinsdag 16 januari Gemeentevergadering op dinsdag 16 januari
Op dinsdag 16 januari is er een avond voor alle gemeenteleden van de drie wijkgemeenten. Daar zal de werkgroep de gemeente informeren en kunnen informatieve vragen worden gesteld. Mede gezien de, zonder koerswijziging, verwachte toekomstige financiële positie van de PGDAW is de verwachtingen dat het rapport ingrijpende voorstellen/aanbevelingen zal bevatten. Voor alle duidelijkheid, we bevinden ons in het zgn. informele traject. Hierin gaan we in gesprek met elkaar in (wijk)kerkenraad en in de (wijk)gemeente(n) n.a.v. het rapport. Vervolgens komt AK t.z.t. met het formele en besluitvormend traject. Dit traject wordt na het informele traject vastgesteld.
Het informele traject ziet er verder als volgt uit:
  • 05-02-2018 Tussentijdse evaluatie door Algemene Kerkenraad (AK).
  •  Periode van intern beraad door wijkgemeenten/-kerkenraden.
  • 01-04-2018 Reacties/commentaar/suggesties/aanbevelingen vanuit de (wijk)gemeente(n) t.a.v. het rapport moeten ingediend zijn bij AK.
  • 10-04-2018 AK vergadering.
  • 17-04-2018 Gezamenlijke moderaminavergadering.
  • 19-04-2018 Gemeentevergadering. Wat heeft het voorgaande opgeleverd?/Hoever zijn we?/Wat is de status quo? Plaats: De Herberg. Tijd: Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
  • 07-05-2018 AK vergadering.
  • 04-06-2018 AK vergadering. Hoe gaan we verder?

Wim A. Slagter, wnd. scriba AK
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.