Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Het Wijkteam Binnenstad: een impressie van een bijeenkomst Het Wijkteam Binnenstad: een impressie van een bijeenkomst
'Omzien naar elkaar' in de gemeente rond Grote- of Sint Martinuskerk
 

Het is heel goed om kort en overzichtelijk informatie te kunnen lezen over de taken en het werk van de wijkteams in de gemeente rond de Grote – of Sint Martinuskerk. Dat kan via de Gemeentegids en hierboven via de website www.grotekerkdokkum.nl. Maar het is ook goed om praktijk nabij een indruk te krijgen wat er in een wijkteam omgaat. En hoe 'omzien naar elkaar', onderling pastoraat,   heel open wordt georganiseerd en gebeurt. Die indruk geven we hier. En dat aan de hand van een bijeenkomst van een wijkteam: concreet het Wijkteam Binnenstad. Op donderdag 14 januari zijn de medewerkers van dit wijkteam samen in het Martinushuis.
 
 
Het wijkteam
 
Wie vormen het wijkteam? Wijkouderling Wypkje Dijk, coördinator; ds. Hans Oosterhoff, pastor, begeleider en vraagbaak; Herman Stormer diaken en de bezoekers Sjoukje van der Bijl-Lolkema, Frè-Ann Kuiphof, Minke Kloosterman-Braaksma, Coba en Jaap van der Horn, Alie Schaaf, Jantje Hellinga, Petra de Vries, Hilly Boomsma,   
Andere wijkteams van de gemeente rond de Grote- of Sint Martinuskerk hebben een vergelijkbare samenstelling: ouderling (tevens coördinator), predikant, diaken en bezoekers. 
 
 
Opening bijeenkomst
 
Ouderling Wypkje Dijk heeft de bijeenkomst voorbereid via de toezending van de uitnodiging met de agenda met enkele stukken. In de Sectie Binnenstad zijn enkele nieuw ingekomen. Voor deze adressen heeft ze info-mappen klaargelegd, die de betreffende bezoekers bij hun kennismaking kunnen aanreiken.
Wypkje opent de vergadering met een hartelijk welkom en een bezinningsmoment met een aansprekende tekst en gebed. Daarop geeft ze als inleiding op de bijeenkomst een overzicht van de agendapunten: Inspiratie voor het werk door ds. Oosterhoff; info van de diaconie door Herman Stormer; Nieuwe sectie-indeling; Vragen en ervaringen; Afscheid van enkele bezoekers; Afsluiting met afspraak volgende vergadering.
 
 
Nadenken over rituelen
 
Als inspiratie voor het alledaagse leven en het geloofsleven heeft ds. Hans Oosterhoff een artikel over het onderwerp rituelen gekozen. Door de dag, door de week, door het jaar, door het leven worden we gedragen door rituelen: in opstaan en slapen gaan; maaltijd houden; vieren en gedenken en ga zo maar door. Ook levensmomenten als geboorte, trouwen, jubilea, ziek zijn, verlies lijden en en rouwen worden we door rituelen door omringd. En dat in teksten – verhalen, liederen en gebeden –  symbolen (lichten en kleuren) en symbolische handelingen in gezegend worden; een groet van meeleven en meer. Bijzonder is dat in rituelen 'God die er is', die meetrekt, in de levensloop kan worden ervaren.
Over het onderwerp rituelen gaan de medewerkers van het wijkteam betrokken in gesprek. Kernvraag is: Hoe zijn we zelf als bezoeker aanwezig in levensmomenten? En heeft dat ook een symbolische, rituele betekenis waarin saamhorigheid en iets van de geloofsgemeenschap wordt uitgedrukt? Dat blijkt meer te zijn dan van te voren is gedacht.
 
 
Diaconie
 
Vervolgens krijgt diaken Herman Stormer het woord. In december 2015 hebben de diaken veel aandacht gegeven aan mensen met minimale inkomsten. In verschillende situaties bleek 'een financieel steuntje' voor de feestdagen heel welkom. Verder bezinnen de diakenen zich op de vraag: “Waar zetten we ons in?” “We willen weg van de vergadertafel zo concreet mogelijk dienstbaar zijn  voor gemeenteleden en anderen dichtbij en ver. Dat is onze uitdaging.” Volgende keer meer.
 
 
Nieuwe indeling wijk-secties
 
Wypkje Dijk en ds. Hans Oosterhoff geven samen informatie over de nieuwe indeling van de wijk-secties: “In een kort, duidelijk en zorgvuldige opgestelde enquête hebben de gemeenteleden kunnen aangeven wat ze willen:
 
A= Contact met kerk plus bezoek van bezoeker/ster, ouderling of predikant
B= Wel informatie en uitnodigingen voor activiteiten, maar geen bezoek
C= Wel ingeschreven blijven bij de kerk maar geen contact of informatie
D= Als lid worden uitgeschreven
 
Dit heeft een helder beeld opgeleverd van wat gemeenteleden (ingeschrevenen) aan bezoek, uitnodigingen en informatie verwachten. Ouderlingen, bezoekers en predikanten kunnen hun contacten en diensten daarop heel concreet afstemmen.
 
 
Vragen en ervaringen
 
Het gesprek over de wijkindeling en de uitkomst van de enquête roept een levendig gesprek op. “Wat doen we als mensen ziek zijn en aangaven geen bezoek te wensen? Wel of niet langs gaan?” “En bij jubilea? Wel of geen aandacht?” “Worden ook deze mensen gevraagd of ze wel of niet in de Zondagskrant of Geandewei vermeld willen worden?”
Ervaringen in de vorm van voorbeelden worden uitgewisseld. Al gaande het gesprek worden inzicht en intentie hoe langer hoe duidelijker: Aandacht geven en dienstbaar zijn aan mensen in hun levensmomenten is in elke situatie het uitgangspunt zonder ook maar iets op te dringen.
 
 
Bijzonderheden
 
Op warme wijze wordt afscheid genomen van enkele medewerkers (bezoekers) van het wijkteam:  Elly Dijk en Ted de Jager. Voor beiden is er een blijk van waardering.
Ook ouderling Ab Cijsouw neemt afscheid. Hij wordt ouderling (coördinator) van de sectie 'Voorkeursleden ten westen en ten zuiden' van de wijkgemeente rondom de Grote- of Sint Martinuskerk.
 
 
Afsluiting
 
Voor de volgende bijeenkomst wordt een datum gepland. Zo'n drie (?) keer per jaar heeft het wijkteam het onderling contact.
Ab Cijsouw verzorgt met een aansprekend tekst, passend in de tijd van het jaar, de avondsluiting.
Na een inhoudsvolle en ontspannen bijeenkomst van zo'n anderhalf uur mag ouderling Wypkje Dijk een ieder een goede thuiskomst wensen en alle goeds in het wijkwerk. 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.