Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
"Je doet het dienstbaar samen" "Je doet het dienstbaar samen"
De kerkeraad
“Belangrijk voor je werk als sectieouderling is het periodieke ouderlingenberaad. Dat beraad begint met een moment van bezinning. Daarin wordt de toon gezet voor je werk in de kerkeraad, in de gemeente en de bijeenkomsten waarin je betrokken bent. Ds. Hans Oosterhoff leidt op aansprekende wijze een onderwerp in. Vervolgens gaan we daarover als in gesprek. Ook in de kerkeraad bezin je je gezamenlijk als ambtsdragers – diakenen, kerkrentmeesters en ouderlingen – in bijbellezing en gebed op je werk. Daar ga je ook samen dieper op een thema in. Je leert elkaar hierdoor steeds beter kennen en waarderen. Het luisteren, nadenken en spreken inspireert je in je keuzes en je wordt toegerust voor je handelen. Door een eerlijk, oprecht en gedeeld verhaal geïnspireerd ga je meepraten over hetgeen speelt in je wijkgemeente. En je gaat meepraten over de toekomst van de Protestantse Kerk in Dokkum-Aalsum-Wetsens. Je gaat punten kiezen waar je samen enthousiast naar toe wilt werken.”
 
Pastoraat
“In het begin van mijn periode als ouderling werkte ik veel alleen in mijn wijk de Hoedemakerspolder. Nadat we als kerkeraad de gemeenteleden door een enquête naar hun wensen hebben gevraagd, werd dat heel anders. Die wensen kan je in drieën samenvatten Eén: bezoek met informatie inclusief uitnodigingen. Twee: alleen informatie inclusief uitnodigingen. Drie: alleen contact op eigen initiatief en naar eigen behoefte. Vanuit deze wensen kan je als ouderling veel gerichter werken. Vooral in teamverband samenwerken. In een sectieberaad, zo'n drie keer per jaar,  bespreek je de verschillende taken van bezoekers, postbezorgers, de diaken, predikant (ds. Oosterhoff) of pastor (Hilde Karssies). Je bespreekt  heel gericht wie wat doet bij ziekte of andere omstandigheden, bij jubilea en andere vreugdevolle momenten. Dienstbaar naar gemeenteleden en naar elkaar zijn heel passende woorden bij de bedoelingen van het sectieteam. Ik heb dit werken in goed overleg als coördinerend ouderling heel positief ervaren. Ik hoop dat dat bij de gemeenteleden ook het geval mag zijn. Bij mensen waar ik om pastorale redenen wat vaker kwam, heb ik een groeiende band ervaren.”
 
Eredienst
“In de eredienst verzorg je de mededelingen of ben je ouderling van dienst. Ook in deze taken heb ik vóór, tijdens en na de dienst eveneens mogen ervaren wat het is dienstbaar te zijn aan de kerkgemeenschap. En dat begeleid door een verzorgde liturgie in teksten en muziek. Als muziekliefhebber waardeer ik wel bijzonder wat predikant en organisten ons als gemeente geven. In de kerkdienst heb ik als ambtsdrager zeer nabij geloofsgemeenschap mogen beleven. Als gemeentelid met nog enkele vrijwilligerstaken hoop ik zeer dat ik dat mag blijven doen.” 
PR-cie
 
terug
 
 
 
 

Oefenen dienst 30 juni
datum en tijdstip 25-06-2019 om 19.00
meer details

Cie. Eredienst
datum en tijdstip 25-06-2019 om 19.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 26-06-2019 om 14.00 uur
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 26-06-2019 om 14.30 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 27-06-2019 om 14.00 uur
meer details

Gezellige middag met veel herinnering
datum en tijdstip 27-06-2019 om 14:00
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 28-06-2019 om 14.00 uur
meer details

Zomerconcert
datum en tijdstip 28-06-2019 om 20:00
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 29-06-2019 om 14.00 uur
meer details

Evaluatie Bonifatiusdagen
datum en tijdstip 30-06-2019 om
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.