Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kalender Herberg/St. Cath. kerk
« vorige  |  april 2020  |  volgende »

Woensdag 1 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: De Herberg
Tijdstip: 19.00

Gebedsdienst vanwege coronavirus dd. 1 april 2020 
georganiseerd door de Gebedsgroep i.s.m. Ds. H.F. de Vries
in De Herberg te Dokkum, 19.00 uur.

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Organist: Joop de Jong
Lector: Atty Jellema
Koster: Klaske van Dellen
Dienst te volgen via 
www.kerkomroep.nl 

Orgelspel ‘De Heer is mijn Herder’ (Lied 23b)
Bemoediging en Groet
Gedicht (aangereikt vanuit de gemeente) (lector)

De weg naar Pasen voert door de woestijn van het leven als we beseffen dat lijden en verdriet niet te vermijden zijn.

Woestijn is als een tijd van stilte en gesprek met je eigen ziel waarin je het verdriet omarmt.

Woestijn is als een plaats om met God te spreken als woordeloos verlangen om in het verdriet werkelijk te mogen leven.

Orgelspel ‘Beveel gerust uw wegen’ (Lied 904)
Gebed
Schriftlezing (lector): Psalm 9

Orgelspel ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’ (Hemelhoog, lied 686)
Overdenking n.a.v. Psalm 9:19.: ‘God vergeet de armen niet,
                                                      voor de zwakken is niet alle hoop verloren.’
Orgelspel ‘Wat vlied’ of bezwijk’ (oude liedboek, Gezang 470)
Gebeden – Onze Vader
Orgelspel ‘Er is een God die hoort’ 
Zegen
Orgelspel ‘Grote God, wij loven U’ (Lied 413)

 

 

Zondag 5 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: Grote- of Sint Martinuskerk
Tijdstip: 09.30

Liturgie voor de dienst uit de Grote Kerk te Dokkum op 5 april 2020, Palmzondag.
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff; organist: Auke de Boer.
Medewerking door ‘Cantorale’, o.l.v. Anne de Bruijn.

We lezen verder in het boek Exodus, over de plagen van Egypte en de hardnekkigheid van de farao.
De dienst staat in het teken van Palmpasen; we lezen  hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt en het volk Hem binnenhaalt als de Bevrijder Koning waar al zo lang naar was verlangd. Maar we horen ook hoe hogepriesters en oudsten bijeenkomen in het paleis van Kajafas, om een plan te beramen om Jezus door een list gevangen te nemen en te doden.
Orgelspel: twee verzen uit Psalm 24, Anthoni  van NoordtHef, o poorten, uw hoofden omhoog,
Verhef ze, aloude ingangen:
De koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de koning vol majesteit.
Welkom

 • Aanvangslied: Lied 550
 • Bemoediging en Groet
 • Lezen: Mattheüs 21: 1 – 9
 • Zingen: Lied 551
Gebed voor Palmzondag
 • Eerste lezing: Exodus 7: 14 - 25
 • Zingen: Psalm 105: 11 en 12
 • Evangelielezing: Mattheüs 26: 1 – 5
 • Zingen: Lied 560
Preek
 • Orgelspel: Adagio BWV 564 van Johann Seb. Bach
 • Cantorale zingt: “Hij is de weg gegaan”
Hij is de weg gegaan van distels en van doornen,
Hij treedt in ons bestaan, hiertoe is Hij geboren.
Koning en onderdaan, de weg van kuilen, stenen,
Zijn kruis achter Hem aan, op Simon van Cyrene.
Bloedstrepen in zijn huid, door striemen overwoekerd,
onrein de poorten uit, de weg van een gevloekte.
Van boven zon en maan gekomen tot de zijnen,
de afgrond ingegaan, gedaald in Gods ravijnen.
De diepte tegemoet, gehoorzaam, maar als Jona
ten onder in de vloed – o via dolorosa.
Wij zijn wel om Hem heen, met liederen en gebeden,
maar Hij gaat heel alleen, de weg naar wereldvrede.
Gij zijt de weg gegaan, van distels en van doornen,
O Heer doe ons verstaan: niet eeuwig zal God toornen.
(Tekst: Ria Borkent; melodie: Dirk Zwart)
Wij gedenken enkele gemeenteleden  die gestorven zijnCantorale: Blijf bij Mij en waak hier met Mij, wakend en biddend  (een lied uit Taizé)Voorbeden
Cantorale: Blijf bij Mij…
Onze Vader
Slotlied: 556: 1, 2 en 5
 • Zegen
 • Cantorale zingt:
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
 
 • Orgelspel: Trumpet Menuet, Alfred Hollins

 

Woensdag 8 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: De Herberg
Tijdstip: 19.00

Dienst te beluisteren via, KERKOMROEP

 

Donderdag 9 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: De Fontein
Tijdstip: 19.30

Witte Donderdag

Voorgangers: da E. P. Muilwijk- Huis en ds H. F. de Vries

Dienst te beluisteren via, KERKOMROEP

 

Vrijdag 10 april 2020 Kerkdienst(en) PGDAW
Locatie: Grote- of Sint Martinuskerk
Tijdstip: 19.30

Goede Vrijdag

Voorganger(s) da E. P.  Muilwijk-Huis en ds J. P. Oosterhoff

Dienst te beluisteren via, KERKOMROEP

 

Zaterdag 11 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: De Herberg
Tijdstip: 19.30

Stille Zaterdag

Voorganger(s): da G. Rol en mw R. Jansma- Hiemstra

Dienst te beluisteren via, KERKOMROEP

 

Zondag 12 april 2020 Kerkdiensten PGDAW
Locatie: Grote- of Sint Martinuskerk
Tijdstip: 09.30

1e Paasdag

Voorganger(s): ds J. P. Oosterhoff en ds H. F. de Vries

Dienst te beluisteren via, KERKOMROEP

 


 
 

Inloggen


 

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst(en) PGDAW
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.