Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kalender Herberg/St. Cath. kerk
« vorige  |  november 2020  |  volgende »

Donderdag 26 november 2020 Werkgroep gemeenteopbouw
Tijdstip: 19.30

 

Zondag 29 november 2020 Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
Tijdstip: 9.30

Liturgie, Eerste zondag van Advent
Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer
Zang door Cantorale o.l.v. Anne de Bruijn

Thema: Leer van de vijgenboom  (Marcus 13: 28)
 

 • Orgelspel: Bewerking van Lied 433, Johann Steffens (1559-1616)
 • Cantorale: Ad te levavi 
Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God,
op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.
 • Welkom
 • Aanvangslied: 433
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming, besloten met 463: 6, 7 en 8
 
 • Gebed van de zondag, gezongen door Cantorale
Wek op uw macht, o God, en kom naar ons toe.
Red ons uit de gevaren die wij zelf ontketend hebben
en houd om ons heen uw beschermende handen.
 • Eerste lezing: Filippenzen 1: 3 – 11
 • Lied 751: 1 en 2
 • Evangelielezing: Marcus 13: 24 – 37
 • Lied 751: 3, 4 en 5
 
 • Preek
 • Orgelspel over Lied 451
 • Lied 451: 1, 2 en 4
 
 • Gebeden
 • Aankondiging collecte
 • Cantorale: ‘De harttoon’
 
 • Slotlied: 462
 • Zegen
 • Orgelspel: Preludium A-moll (BWV 569), Johann Seb. Bach

 

Zondag 29 november 2020 Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
Tijdstip: 9.30

Liturgie, 1e Adventszondag

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: Rutger de Haan, Geke Boelens, …
Organist: Waalke Smit
Beamer: …
Beeldopname: Machiel Keekstra
Koster: …
Lector: Ykje de Vries

 

Orgelspel

Vóór de dienst:
Shane & Shane, as The Deer - https://www.youtube.com/watch?v=JQUfS2n33g4

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Orgel - Intochtspsalm: Psalm 42:1,4

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Gebed van inkeer

Lied: Dat Christus ons voor ogen staat – EO downloadlijst

Leefregel

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor het Adventsproject van de KND

Schriftlezing (lector): Johannes 8:12-19

Orgel – Lied 433:1,2,3,4,5

Preek – tijdens de preek ‘Getuigenis Henk Binnendijk n.a.v. het overlijden van zijn zoon’ -
                                         https://www.youtube.com/watch?v=U0g4LFtU7L0

Lied: O Licht uit Licht, uit God geboren – EO downloadlijst

Overlijdensafkondiging + lied (orgel): …

Dankzegging en Voorbeden – Onze Vader

Collecte-aankondiging

Slotlied: God van Licht – EO downloadlijst

Zegen + uitgesproken Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang van de dienst

 

Maandag 30 november 2020 Moderamen Kerkenraad
Tijdstip: 19.30

 


 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.