Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kalender W2
« vorige  |  februari 2019  |  volgende »

Zondag 3 februari 2019 Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff H.A.
Tijdstip: 9.30

Liturgie 3 februari 2019 Avondmaalsdienst Grote Kerk Dokkum Voorganger: ds.Hans Oosterhoff Organist: Anne de Bruijn We vieren een dienst van schrift en tafel. We lezen Esther 4. Dit is het kernverhaal in het boek, waarin Esther zich bewust wordt van wat het betekent om Joods te zijn. De naam Esther wordt vaak vertaald met ‘ster’, maar er is ook een uitleg die de naam herleidt tot een Hebreeuws woord dat ‘verbergen’ betekent. Dat zou Esther betekenen: ‘de verborgene’. En tot nu toe had zij haar Joodse afkomst ook verborgen gehouden. Maar nu moet zij het, op aandringen van Mordechai, juist opnemen voor haar Joodse volk. Want, zegt hij: Esther moet niet denken dat zij het lot van haar volksgenoten zal ontlopen omdat zij de koningin is. En bovendien is zij misschien wel koningin geworden om nu handelend te kunnen optreden. Dat brengt bij Esther een innerlijke ommekeer teweeg: zij belooft naar de koning te gaan, ook al is dat tegen de wet, maar: “kom ik om, dan kom ik om”.

• Orgelspel

• Welkom

• Aanvangslied: 210: 1, 2 en 3

• Bemoediging en Groet

• Gebed om ontferming

• Zingen: Lied 867

• Kinderen

• Gebed van de zondag

• Lezing: Esther 4

• Psalm 119: 16 en 18

• Preek

• Zingen: Lied 802: 1, 2, 3 en 4

• Inzameling van de gaven

• Voorbeden, overgaand in het -

• Tafelgebed

• Zingen: Lied 385

• De inzettingswoorden en nodiging

• Gemeenschap van brood en wijn

• We bidden het ‘Onze Vader’

• Slotlied: 534

• Zegen

• Orgelspel 

 

Zondag 3 februari 2019 Kinderoppas Grote Kerk
Locatie: Grote Kerk Martinushuis

De Kinderoppas is in de grote ruimte van het Martinushuis aan de Fetzekant of achterkant van de kerk. Daar is een mooie ruime speelhoek, en is ook speelgoed in overvloed. Voor de aanvang van de dienst kunnen ouders kennis maken met de oppas en eventuele bijzonderheden uitwisselen. 
Contactpersoon voor de kinderoppas is Tineke Dijk.
Mailadres: tel. 297096.

 

Maandag 4 februari 2019 Moderamenvergadering wijk 2

 

Woensdag 6 februari 2019 Eetgroep
Locatie: Grote Kerk Martinushuis
Tijdstip: 17:30

Lees meer

 

Woensdag 6 februari 2019 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Zondag 10 februari 2019 Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
Tijdstip: 9.30

 

Liturgie 10 februari 2019 Grote Kerk Dokkum

Voorganger: ds.Hans Oosterhoff

Organist: Auke de Boer

 

We lezen Esther 5 en 6. Esther moet omzichtig te werk gaan, en ze nodigt de koning èn Haman uit voor een maaltijd die zij voor hen bereiden zal. Tijdens de maaltijd wordt de koning weer hevig verliefd op haar, en bovendien heeft hij een glaasje op… - dus mag zij van hem wensen wat zij wil. Zij nodigt de koning en Haman dan uit voor nog een maaltijd, de volgende dag. Opgetogen over de eer die hem ten deel valt gaat Haman naar huis; maar onderweg wordt zijn humeur bedorven voor Mordechai die nog steeds niet voor hem wil buigen. Hij laat alvast een paal klaarzetten om Mordechai aan op te hangen. 

Die nacht kan koning Ahasveros niet slapen. Hij laat zich voorlezen uit de kronieken van zijn rijk, en hoort dan ook de passage over een dienst die Mordechai hem eens heeft bewezen. “Is die man daarvoor al eens beloond?” Dat blijkt niet het geval, en Haman wordt gehaald om deze zaak recht te zetten. De vertellers houden het spannend, doordat Haman eerst niet door heeft dat het Mordechai is die hij deze eer moet bewijzen. Als hem de ogen open gaan, ziet hij zijn ondergang al voor zich…

De evangelielezing is Lucas 5: 1 – 11, over Petrus die geroepen wordt om visser van mensen te worden. 

 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 3
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 868: 1, 2 en 5

 

 • Kinderen

 

 • Gebed van de zondag

 

 • Eerste lezing: Esther 5: 1 – 6: 10 
 • Zingen: AWN IV: 4 en 5
 • Evangelielezing: Lucas 5: 1 – 11
 • Zingen: Lied 532

 

 • Preek
 • Zingen: Lied 152: 1, 4, 7, 9

 

 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: SoW 188 ‘Waar je woont op deze wereld’
 • Zegen
 • Orgelspel

 

Zondag 10 februari 2019 Grote Kerk Inzameling voedselbank
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

 

Zondag 10 februari 2019 Aanstaande zondag is er Kinderoppas in de Grote Kerk
Locatie: Grote Kerk Martinushuis

De Kinderoppas is in de grote ruimte van het Martinushuis aan de Fetzekant of achterkant van de kerk. Daar is een mooie ruime speelhoek, en is ook speelgoed in overvloed. Voor de aanvang van de dienst kunnen ouders kennis maken met de oppas en eventuele bijzonderheden uitwisselen. 
Contactpersoon voor de kinderoppas is Tineke Dijk.
Mailadres: tel. 297096.

 

Woensdag 13 februari 2019 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Zondag 17 februari 2019 Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
Tijdstip: 9.30


Liturgie 17 februari 2019 Grote Kerk Dokkum
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn


We lezen Esther 7: 1 – 8: 2. De ontknoping. Oftewel: wie een galg bouwt voor een ander, komt er zelf aan te bungelen. Tijdens de tweede maaltijd met de koning, waarbij ook Haman aanwezig is, onthult Esther de plannen die Haman heeft met de Joden. De koning staat woedend op en loopt de paleistuin in. Ondertussen werpt Haman zich aan de voeten van Esther en smeekt voor zijn leven. Dat ziet de koning, als hij weer terugkomt in de eetzaal: “Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid!?”  Dan is het definitief met Haman gedaan. 
De evangelielezing is Lucas 6: 17 – 26, het eerste stukje uit wat bij Mattheüs de Bergrede heet, en bij Lucas de Veldrede. Beiden beginnen met een aantal ‘zaligsprekingen’, maar bij Lucas volgen er ook nog een aantal ‘wee-woorden’ aan het adres van de lieden die hier hun eigen koninkrijkjes al hebben opgericht.  

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 149: 1, 3 en 4
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 869: 1, 5 en 6

 • Kinderen

 • Gebed van de zondag

 • Eerste lezing: Esther 7 – 8: 2
 • Zingen: Lied 146c: 1 en 2
 • Evangelielezing: Lucas 6: 17 – 26
 • Zingen: Lied 146c: 5 en 6

 • Preek
 • Zingen: Lied 990

 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: 422
 • Zegen
 • Orgelspel


 

 

Zondag 17 februari 2019 Aanstaande zondag is er Kinderoppas in de Grote Kerk
Locatie: Grote Kerk Martinushuis

De Kinderoppas is in de grote ruimte van het Martinushuis aan de Fetzekant of achterkant van de kerk. Daar is een mooie ruime speelhoek, en is ook speelgoed in overvloed. Voor de aanvang van de dienst kunnen ouders kennis maken met de oppas en eventuele bijzonderheden uitwisselen. 
Contactpersoon voor de kinderoppas is Tineke Dijk.
Mailadres: tel. 297096.

 

Zondag 17 februari 2019 Grote Kerk Inzameling voedselbank
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

 

Dinsdag 19 februari 2019 Kerkenraadsvergadering in de Grote Kerk

 

Woensdag 20 februari 2019 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Vrijdag 22 februari 2019 Opening Markt en IJsfontein Dokkum
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: vanaf 16.15 uur


Birthe Leemeijer

De IJsfontein op de Markt in Dokkum van beeldend kunstenaar Birthe Leemeijer is het sluitstuk van het 11fountainsproject. Het was een lange en spannende zoektocht, maar op 22 februari is het zover! De fontein is geen dag hetzelfde. IJsbloemen, -baarden en -patronen worden het ene moment gevormd om het volgende moment weer te verdwijnen. Afhankelijk van de stand van de zon, de luchtvochtigheid, de temperatuur, wind en neerslag. De fontein is speelbal van de natuurlijke elementen. Met de komst van de IJsfontein is de herinrichting van de Markt voltooid.Vele bedrijven, ontwerpers, ingenieurs, stratenmakers, organisatoren, technici, denkers, beleidsmakers, sponsoren en inwoners hebben het mogelijk gemaakt om wat onmogelijk leek te realiseren.

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA OP VRIJDAG 22 FEBRUARI A.S.

 

Zondag 24 februari 2019 Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. P. Beintema Fryske tjinst
Tijdstip: 9.30

Liturgy op snein 24 febrewaris 2019 yn de Grutte Tsjerke fan Dokkum

Meidielings

* Psalm 130: 3,4
Sprek dochs jo wurd, o Heare,
dat ik Jo hearre mei.
Ik fiel my sa beneare
meitsje myn nacht wer dei.
Ja, mear noch as de wachters 
útsjogge nei de moarn
yn lange tsjust're nachten,
langj' ik nei Jo aloan.

Lit, Israel, yn 't lijen 
de hoop net ûndergean,
want Hy sil dy befrije
en oan dyn side stean. 
By Him fynsto wer frede
en goedens sûnder ein.
Hy hat dy yn genede
ferjûn, do bist wer rein. 

Bemoediging en groetenis
Kyriëgebed
Gloarialied: Liet 657: 2
Al kin ik sels net sjonge
omdat it my beset,
it liet op oare tongen
seit: God ferjit dy net!
Troch azemneed befongen,
of troch fertriet soms stil:
jo liet fan langst te sjongen
hat my nei 't ljocht ta tild.

It tsjuster kin ferblikke
troch psalmen yn 'e nacht.
De muorren kinne falle:
sjong dan út alle macht!
God, lit ek yn ús dagen
de himelhege sang
ús heine en ús drage
ús leave libben lang.

Gebed bij de Skriftlêzingen
Skriftlêzing: Ester 8: 3-8 en 9: 1-5
* Psalm 27: 3
Syn hûs wol as in skûle my beskutte,
myn tinte' en tahâld op 'e kweade dei.
Hy berget my yn 't binnenst fan syn hutte,
sa komt gjin wrede fijân my benei.
As op in rots ferhege, sterk en steech,
sil ik yn 't hillichdom, de holl' omheech,
mei sang en klang by 't geurich offerfjoer
myn Rêder romj' en loovje oer en oer.

Skriftlêzing: Ester 9: 20-22
* Psalm 27: 1,7
God is myn ljocht en heil op wa't ik bouwe,
by wa't ik skûlje kin yn feilichheid.
Hoe soe 'k dan fan fijannich folk besauwe,
dat lyk in leger om my hinne leit?
Al wolle hja manmachtich oer my gear,
ik bin net bang, myn taflecht is de Hear.
Hja stuitsj' en falle foar Gods hege wil:
Hy is 't dy't my behâld' en rêde sil.

Hie ik net leaud, soe ik net fêst fertrouwe
dat ik Gods goedens om my hinne seach,
koe 'k yn dit libben op syn heil net bouwe,
ik wie fergien yn al myn pin' en pleach.
Jou gjin belies, haw goede moed, myn hert,
hoopj' op 'e Hear, Hy komt, ferjit dy net.
Wês sterk en stel op syn oerwinningsdei
dyn hop' en wit, de Hear is kommenswei!

Skriftlêzing: Lukas 6: 27-36
* Liet 991: 1,2,6,7

  
[Liet 991: 1,2,6,7]

De earsten binn' de lêsten,
wa't neikomt, giet foarop;
hja moatte net hastich wêze,
dy't libje fan de hoop.

Mei God ús dochs bewarje,
wy sjogg' inoarren stean:
de iene broer ken de oare
as ien om foar te gean.

Sa heech binn' Gods gedachten,
dy geane nea teloar
wa't foar wie, dy bliuwt achter,
wa't achterbleau, giet foar.

Ferachtsje net de lytsen 
en hâldt ferlernen heech,
want God neamt harren sines,
en hâldt har yn it each.

Ferkundiging
* Liet 283
Yn ‘e mannichte fan lûden,
yn it stoarmjen fan ‘e tiid,
sykje wy it sêft sûzjen
fan it wurd dat freugde biedt.

Rûnom wei, yn dit fermidden
ha wy nei ien boarne socht,
nije dreamen woll' w'om bidde
en ús rjochtsje nei it ljocht.

Want wy minsken hjir op ierde
wurde wurch fan nacht en kwea.
Soene Jo, Hear, ús net liede
dan oermanne ús de dea.

Lit ús yn jo frede diele,
lit him delkomm' as de dau,
wol ús heine yn 'e strielen
fan jo goedens en jo trou.

Jo dy't ús by namme neame,
leafde jouwe dei oan dei:
sjongend sille wy Jo earje
en dit hiele hûs sjongt mei.

Gebeden
Ynsammeling

*  Liet 977: 1,2,5
O minske, gean der dochs op út
en sjoch hoe't alles wer ûntsprút,
wol no de maaitiid fiere.
De tunen stean yn blommepracht
as tsjûgen fan de skeppingsmacht
dy't God ús iepenbiere,

De beammen stean al wer yn 't blêd,
de ierde is mei gewaaks beset,
no kleurje grien de greiden.
De titelroas en hagedoarn
dy bylkje hjoed noch wol sa skoan
as Salomo him klaaide.

Om't ik safolle freugde fyn
hâld ik my langer net mear yn,
no't sels de dea oerwûn is.
No't alles sjongt, sjong ik ek mei,
ús lofliet klinkt aloan en wei
om 't libben dat ús jûn is.

Segen

 


... wie der by de Joaden blydskip en freugde, feestmiel en feestdei.  (Ester 8:17)
Sa sloegen de Joaden har fijannen mei it skerpe swurd, ta de dea en ta de ferdylging. (Ester 9:5)
Dy dagen moasten se dagen fan feestmiel en wille fan meitsje.... (Ester 9: 22
Haw jim fijannen leaf, doch de lju dy't mjim haatsje goed.... (Lukas 6: 27)
Wês barmhertich lykas jimme Heit dat is. (Lukas 6: 36)
 

 

Zondag 24 februari 2019 Aanstaande zondag is er Kinderoppas
Locatie: Grote Kerk Martinushuis

De Kinderoppas is in de grote ruimte van het Martinushuis aan de Fetzekant of achterkant van de kerk. Daar is een mooie ruime speelhoek, en is ook speelgoed in overvloed. Voor de aanvang van de dienst kunnen ouders kennis maken met de oppas en eventuele bijzonderheden uitwisselen. 
Contactpersoon voor de kinderoppas is Tineke Dijk.
Mailadres: tel. 297096.

 

Woensdag 27 februari 2019 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Donderdag 28 februari 2019 10. Werk en welvaart vanuit een Christelijk perspectief. Trinus Hoekstra
Locatie: Grote Kerk Martinushuis
Tijdstip: 15:00 uur

Wanneer je werkloos wordt, lijkt je participatie aan de samenleving tot nul gereduceerd te worden. Het heeft alles te maken met de grote betekenis die we toekennen aan betaald werk. Vreemd eigenlijk wanneer je bedenkt dat er in de huidige participatiesamenleving een enorme behoefte is aan de inzet van burgers in mantelzorg en vrijwilligerswerk. Met dit soort overpeinzingen stoten we op de fundamentele vraag met het oog waarop werk eigenlijk plaats vindt en wat we daarbij onder welvaart of ‘het goede leven’ verstaan. Vanuit een christelijke visie gaat het om een brede betekenis van werk: betaald én onbetaald. We geloven dat God ons capaciteiten en mogelijkheden aanreikt. We mogen die gaven gebruiken om naar al onze mogelijkheden op te bloeien ‘voor Gods aangezicht’. In de recente encycliek Laudato Si’ beschouwt paus Franciscus werk in deze brede betekenis als een onmisbaar onderdeel van het menselijk leven. Als een weg van groei en menselijke ontwikkeling die van de economie vraagt, dat die ruimte biedt aan een creatieve verscheidenheid van goederen en diensten. Lezing met nabespreking door Trinus Hoekstra van Kerk in Actie en de Raad van Kerken.
Datum: 28 februari Tijd: 15.00 u. (middagprogramma)
Plaats: Grote kerk / Martinushuis.

 

Vrijdag 1 maart 2019 De geschiedenis van de Grote Kerk en de Markt
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 15.30

lees meer »

 


 
 
 

Opening Markt en IJsfontein Dokkum
datum en tijdstip 22-02-2019 om vanaf 16.15 uur
meer details

Aanstaande zondag is er Kinderoppas
datum en tijdstip 24-02-2019 om
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 24-02-2019 om 9.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. P. Beintema Fryske tjinst
datum en tijdstip 24-02-2019 om 9.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.