Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 1 april 2018

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Eerste Paasdag

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie voor de eredienst op zondag 1 april 2018 Paaszondag, in de Grote Kerk te Dokkum
In deze dienst vieren wij de doop van Freerk Rudmer Monsma
Voorganger: ds.Hans Oosterhoff; organist: Anne de Bruijn

 

                                                                          Orde van dienst
 
·        Orgelspel
·        Welkom
·        Aanvangslied: 216
·        Bemoediging en Groet
·        Gebed om ontferming, besloten met Lied 547: 2 en 3
·        Gloria-lied: 634
 
·        Met de kinderen
·        Zingen: Lied 637
·        Gebed van de zondag
 
·        Eerste lezing: Genesis 2: 4b – 25, gelezen uit ‘Woord voor Woord’
·        Zingen: Lied 630: 1 en 2
·        Evangelielezing: Johannes 20: 11 – 18
·        Zingen: Lied 630: 3 en 4
 
·        Preek
·        Zingen: Lied 631
 
·        Inzameling van de gaven
de kinderen van de kinderkerk komen terug in de kerk
 
·        Inleidend woord op de doop van Freerk Rudmer
·        Zingen:  Lied 348: 1 t/m 5
Tijdens dit lied wordt de dopeling binnengedragen
·        We doen het water in het doopvont en bidden het doopgebed
·        Doopbediening
·        Zingen: Lied 359 (melodie ‘Ozewiezewooze’)
·        Doopvragen aan ouders en gemeente
    (aan de ouders):
    Zijn jullie bereid Rudmer te ontvangen als kind van God,
    en je door zijn tegenwoordigheid in je huis  te laten sterken in het geloof?
    En beloven jullie het evangelie van Jezus Christus
    aan je kinderen door te geven,
    en hen te laten opgroeien in Zijn gemeenschap,
    opdat zij eenmaal zullen kunnen be-amen  wat met de doop gegeven is?
 
   (aan de gemeente; de gemeente gaat staan):
    En wilt u, gemeente, zo u daartoe geroepen wordt,
    deze, en ook andere ouders terzijde staan in vriendschap
    als zij proberen hun kinderen groot te brengen in de geest van het evangelie?
 
·        Zingen: Lied 348: 6 t/m 9
·        Gebeden
·        Collecte
·        Slotlied: Lied 978
·        Zegen
·        Orgelspel
 
 
Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (1905-1997)
 

terug
 


 
 
 

Cie. Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2018 om 19.30
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 24-10-2018 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 24-10-2018 om 19.00
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.