Kerkenraad

Uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering van 19 april jongstleden kon digitaal doorgang vinden. We zijn blij en dankbaar dat Roelie Zijlstra haar werk als voorzitter weer heeft kunnen oppakken, na een revalidatie van een half jaar. Grytsje Woudstra zal haar, als 2e voorzitter, voorlopig nog ondersteunen in de voorzitterstaken. Op verzoek waren de heren Fred Heidinga en Cor Schaap van Kerkelijk Waardebeheer aanwezig, om het adviesrapport over de gebouwenkeuze toe te lichten. De kerkenraad stelt vast dat het rapport voldoet aan het Program van Eisen en stemt ermee in om het rapport aan de gemeente bekend te maken. Er wordt een brief via de mail en bezorging bij de kerkleden gebracht, met daarin de korte adviestekst, een verwijzing naar de website voor het gehele adviesrapport en de procedure die vanaf nu doorlopen wordt. Het rapport is ook telefonisch te bestellen voor mensen zonder digitale vaardigheid. Iedereen beseft dat elk besluit in deze kwestie een moeilijk en pijnlijk besluit zal zijn. Onze procesbegeleider ds. Aart Veldhuizen, die ook aanwezig is, geeft de kerkenraad advies over het omgaan met emoties in de gemeente.  
De kerkdiensten die in mei op Omrop Fryslân TV te zien zijn – Tsjerke fan ‘e Moanne - komen voor een groot deel vanuit de Grote Kerk. De verschillende kerkgemeenten in Dokkum zullen ieder een zondag voor hun rekening nemen, op 16 mei gaat ds. Oosterhoff voor. Met Pinksteren komt de dienst vanuit de Bonifatiuskapel, o.a. met ds. De Vries als voorganger. De laatste zondag van mei wordt er uitgezonden vanuit de Clemenskerk op Ameland.
Het Plan Pastoraat 2021-2024 wordt door de kerkenraad vastgesteld. Hierin zit ook ruimte voor een aan te stellen Kerkelijk Werker (0,7 fte) voor de leeftijdsgroep 25-50 jaar. De kerkenraad gaat ermee akkoord om voor deze functie een vacature uit te zetten, voor drie jaar. De uren van de jeugdwerker worden uitgebreid van 12 naar 16 uur.
Het preekrooster 2022 wordt vastgesteld, de behoefte aan traditionele Avondmaalsdiensten, zoals die gevierd worden in Aalsum, wordt eind 2021 geëvalueerd. Er is een commissie vacatures ingesteld, die zich buigt over de vacatures in de kerkenraad, bij de pastorale bezoekers en contactpersonen.

Attje Meekma,
Scriba kerkenraad

terug

Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy