Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kerkradio Kerkradio


De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Hieronder vindt u de verwijzing naar de juiste pagina op kerkomroep.nl.

Klik hier voor De Herberg/St. Cath. kerk 

Klik hier voor de Grote of St MartinusKerk 

Klik hier voor de Fontein 
 
Nieuws omtrend kerkradio Nieuws omtrend kerkradio
Kerkradio 2014
Het is alweer enige tijd geleden, dat u bent bijgepraat over de ontwikkelingen betreffende het nieuwe
kerkradio systeem.
De werkgroep die dit proces begeleidt en heeft voorbereid wil de laatste ontwikkelingen nog bij u onder
de aandacht brengen
De benodigde nieuw aan te schaffen apparatuur is ondertussen bij de kerken aangekomen;
de laatste stappen kunnen dus nu gezet worden.
Dit betekent dat de installatie van de apparatuur in de 3 kerken en bij u thuis (bij dopgegeven
 adressen)binnenkort van start gaat.

Woensdag 19 maart wordt er door de werkgroep een planning opgemaakt en ter uitvoering
 besproken.
Woensdag 26 maart worden de nieuwe zenders geplaatst en getest in de Fontein, Grote kerk
en de Herberg en de beheerszaken besproken.
Vanaf donderdag 27 maart kan dan contact met u worden opgenomen voor een afspraak, om
 de Kerk Web Radio (luisterkastje) bij u thuis te installeren, met de nodige uitleg.

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om van de gebruikers een éénmalige eigen
bijdrage te vragen van 47 % van de aanschafprijs, á € 100,- , dit geldt alleen voor de luisterkastjes
en voor de speciale stas stick nodig voor ontvangst via smart TV en HDMI signaal € 35,- deze
apparatuur blijft eigendom van de kerk.
Het College van Diakenen die de benodigde abonnementskosten voor haar rekening neemt, meldt
bij dezen, dat de extra telefoon inbelkosten voor rekening van de gebruiker zelf zijn.
Mochten er na de ingebruikname klachten, storingen of opmerkingen zijn dan kunt u zich wenden
tot de wijkkerkrentmeesters van uw wijk.
Er zal een duidelijke gebruiksaanwijzing bij u achter gelaten worden, met de nodige gegevens voor
een goede ontvangst en de gegevens van contactpersonen.

De opzet is om vanaf zondag 13 april 2014 de uitzendingen via het nieuwe systeem aan te bieden.
Dit houdt dus in dat er vanaf zondag 13 april, geen diensten meer worden uitgezonden via de radio op
de frequenties van 100.8 en 102.8, maar uitsluitend via een luisterkastje in via internet.
Niet onbelangrijk is nog te vermelden , dat Kabel Noord een tegemoetkoming in de kosten aanbiedt van
€400,- voor de bij hun geabonneerde drie kerkgebouwen.

Namens de werkgroep kerkradio,
Tjerk Dijkstra, wijkkerkrentmeester
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.